Rozbieha sa petícia proti výstavbe pri rybníku

petícia
Ján Žatko

19. februára upozornila Jelly Slnieckusatesiacova na facebookovej stránke Devínska Nová Ves, že deň predtým bol na stránke enviroportal.sk zverejnený investičný zámer firmy RETEP Slovakia, s.r.o. vybudovať v Devínskej Novej Vsi pri rybníku  45 bytov rôznych veľkostných kategórií, multifunkčnú športovú halu s príslušenstvom a ubytovňu s kapacitou 154 ľudí. Proti tomuto zámeru sa okamžite zdvihla vlna odporu medzi obyvateľmi Devínskej Novej Vsi. A bola vznesená legitímna otázka. Čo môže urobiť obyčajný človek proti útokom developerov na každú nevyužitú plochu či prieluku v zástavbe v našej mestskej časti? Pomôže napríklad petícia?

píše: Ján Žatko

Námietky proti navrhovanému investičnému zámeru

Jednou z možností, ktorou môže obyčajný človek vyjadriť svoj nesúhlas s uvedeným zámerom je podanie námietok v rámci posudzovania vplyvov uvedeného zámeru na životné prostredie (tzv. EIA). Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva životného prostredia, alebo od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou na adresu:

Okresný úrad Bratislava
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3

Zámer bol na webovom sídle ministerstva životného prostredia zverejnený 18. 2. 2019, lehota 21 dní od tohto dňa končí 11. 3. 2019. V prípade že s uvedeným investičným zámerom nesúhlasíte, môžete do uvedeného termínu podať námietky. Ak by ste potrebovali pomoc s formulovaním námietok, prikladám tento vzor vypracovaný odborníčkou na územné plánovanie a stavebné konanie. Text odvolania si môžete stiahnuť tu.

petícia
Vzor námietok proti investičnému zámeru.

Petícia proti navrhovanému investičnému zámeru

Ďalšou možnosťou ako vyjadriť svoj nesúhlas s investičným zámerom výstavby bytovky a ubytovne pri rybníku je petícia, ktorou sa jej signatári obracajú na volených zástupcov mestskej časti Devínska Nová Ves. V petícii sa uvádza, že projekt vo svojom rozsahu a objeme intenzívne a výrazne negatívne zasiahne do práv obyvateľov nielen v bezprostrednom okolí dotknutej lokality, ale aj v širšom kontexte.

petícia

Stanovisko starostu Dáriusa Krajčíra

Najdôležitejšou osobou, ktorá rozhodne o tom, či sa nová bytovka a ubytovňa pri rybníku postaví, je starosta Devínskej Dárius Krajčír. On bude podpisovať stanoviská mestskej časti, on bude podpisovať prípadné územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Na ňom záleží, či dokáže odolávať tlaku developera. Na svojom facebookovom profile k uvedenej problematike uviedol nasledovné vyjadrenie:

CHCEM VŠETKÝCH UBEZPEČIŤ, ŽE PLÁNOVANÚ VÝSTAVBU NA ISTRIJSKEJ a MLYNSKEJ NEBUDEM SLEDOVAŤ SO ZALOŽENÝMI RUKAMI

Výstavba v obci je dobrá vec, keď má svoju logiku, je v súlade s územným plánom a hlavne, keď z nej obyvatelia čo najviac benefitujú.
Čo potrebujeme, je napríklad kvalitná občianska vybavenosť.
Viem, že existuje zámer developera postaviť veľký komplex v trojuholníku medzi Istrijskou ulicou pred viaduktom, potokom Mláka a železničnou traťou.

Je dobré keď sa stavia, no nie za cenu toho, že výstavba poškodí alebo výrazne obmedzí ostatných obyvateľov obce. Vždy som podporoval občianske aktivity a podporím i petíciu občanov proti tejto stavbe. Zároveň pripomienky úradu zapracujeme do prebiehajúcej EIA.

petícia

Stretnutie s občanmi na tému výstavby pri rybníku

Ako som už predtým avizoval, v pondelok 4. 3. 2019 o 19:00 bude v Istra Centre stretnutie s poslancom miestneho zastupiteľstva Ing. Jánom Žatkom presne na túto tému. Okrem diskusie o spomínanom investičnom zámere môžete na uvedenom stretnutí podpísať námietky proti navrhovanému investičnému zámeru a tak isto bude k dispozícii na podpis aj avizovaná petícia. O ďalších miestach, kde bude možné petíciu podpísať vás budem priebežne informovať.

petícia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *