Prvý kostlivec vylieza zo skrine

kostlivec
Ján Žatko

Jeden môj priateľ stretol Milana Jambora tesne potom ako odovzdal starostovské insígnie Dáriusovi Krajčírovi. Tesne potom ako sa na súde priznal k úplatkárstvu. Bol prekvapený, aký bol Milan Jambor sám so sebou spokojný. Napriek všetkému, čo sa v súvislosti s jeho úplatkárskou aférou prevalilo. A keď prešla reč na jeho nástupcu a nové miestne zastupiteľstvo, tak sa iba spokojne uškrnul a poznamenal: „Tí vôbec netušia, čo ich čaká„. Pred tromi dňami vybuchla prvá z mín, ktoré Milan Jambor po sebe zanechal. Prvý kostlivec vylieza zo skrine.

píše: Ján Žatko

Mohutná výstavba na Istrijskej

  1. Na stránke enviroportál.sk bol 18. 2. 2019 zverejnený zámer navrhovateľa RETEP Slovakia, s.r.o. vybudovať v Devínskej Novej Vsi v trojuholníku tvorenom Istrijskou ulicou tesne pred viaduktom, potokom Mláka a železničnou traťou obrovský komplex.
kostlivec
Celú plochu vpravo mieni investor zastavať.

Majú tam vyrásť tri budovy, ktoré sú charakterizované nasledovne:

Účelom je vybudovať súbor objektov tvoriacich spoločne nový obytno-športový blok na vstupe do mestskej časti Devínska Nová Ves zo severovýchodu. Spoločne sa navrhuje v území postaviť 45 bytov rôznych veľkostných kategórií, multifunkčná športová hala s príslušenstvom a ubytovaním s kapacitou 154 ľudí. Územie je doplnené verejnou zeleňou a detským ihriskom s vonkajšou voľnou športovou plochou a prvkami drobnej architektúry.

kostlivec
Pôdorys navrhovanej výstavby.

Dokáže verejnosť zvrátiť Jamborov podpis?

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oznamuje na stránke enviroportal verejnosti, že navrhovaná činnosť „Pri rybníku – bytový dom, športová hala a ubytovacie zariadenie“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona  24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA). Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva životného prostredia, alebo od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou (Hlavné mesto SR Bratislava).

Jamborov kostlivec na rozlúčku

Čo ja osobne považujem za úplne škandálne je fakt, že medzi dokumentami, ktoré predložil investor v rámci žiadosti o schválenie zámeru je aj súhlas starostu Milana Jambora s uvedenou výstavbou. Napriek tomu, že podľa môjho názoru je uvedený zámer v rozpore s VZN č. 3/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Centrálna mestská zóna, mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves.

kostlivec

kostlivec

A čo na to Devínskonovovešťania?

Čo si o tomto rozhodnutí Milana Jambora myslia Devínskonovovešťania, najlepšie vyjadruje facebookový status jeho bývalého zástupcu z rokov 2012 – 2013 Martina Čoreja:

Priatelia, tak toto nám tu vraj plánoval náš bývalý veľkomožný pán starosta, neobmedzený vládca a diktátor, ktorého meno nevyslovujeme, postaviť. Toto sa nesmie stať. Páni poslanci, Darko a všetci, ktorí v tom viete a môžete niečo podniknúť, toto nemôžte tým ľuďom, čo tam bývajú po niekoľko generácii a ani nikomu v Devínskej, spraviť a povoliť to. Nemôžte predsa zlikvidovať pomaly poslednú zelenú plochu v dedine, len preto, aby si nejaký korupčník zarobil a býval v „desiatich“ domoch. To predsa nejde.

kostlivec

Dárius Krajčír sa môže oslobodiť od svojho tieňa

Súhlasím s Martinom Čorejom. To predsa nejde, aby celá Devínska Nová Ves doplácala na bačovanie veľkomožného pána starostu ešte dlho po jeho odchode. Súčasný starosta Dárius Krajčír má teraz jedinečnú možnosť dokázať všetkým neprajníkom, že nie je iba predĺženou rukou pána veľkomožného a použiť všetky možné páky, ktoré má k dispozícii, aby túto nehoráznosť zastavil. Ja mu pri tom ako poslanec miestneho zastupiteľstva a člen Komisie výstavby a životného prostredia budem maximálne nápomocný.

kostlivec

Prečo držali Jamborovi chrbát do posledného dychu?

Na záver mi nedá nespomenúť jednu poľutovaniahodnú skutočnosť. Martin Čorej prekukol Milana Jambora po dvoch rokoch úzkej spolupráce a dištancoval sa od neho. Toto všetko nad čím teraz Devínska Nová Ves plače by sa nestalo, keby v minulom volebnom období poslanci z Jamborovho klubu (Sieť, SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd) nedržali svojmu vodcovi chrbát do posledného dychu. Aj vtedy, keď už bolo nad slnko jasnejšie, že je to kriminálnik. Polícia obvinila Milana Jambora z korupcie v marci 2017. Napriek tomu mu jeho poslanci umožnili v Devínskej Novej Vsi bačovať ešte rok a pol. Teraz žneme výsledok ich podpory kriminálnika. Niektorí z tých, čo mu vtedy držali chrbát, sú aj teraz v miestnom zastupiteľstve. Oni by mali mať najväčší záujem na tom, aby sa škody, ktoré Milan Jambor spôsobil, čo najviac eliminovali. Verím, že si to uvedomia. Zvlášť, ak to nie je posledný kostlivec v skrini, ktorých tam Milan Jambor pre nás pripravil. Obávam sa, že ich bude ešte viac.

kostlivec

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *