Nový konateľ DTV a ďalšie personálne zmeny

zmeny
Ján Žatko

Okrem voľby členov odborných komisií boli na programe miestneho zastupiteľstva minulý týždeň aj viaceré ďalšie personálne zmeny. Zastupiteľstvo menovalo nového konateľa DTV, nových zástupcov mestskej časti v orgánoch obchodných spoločností a nových členov školských rád. Aj tieto personálne zmeny sa prediskutovali na stretnutí starostu s poslancami pred rokovaním miestnej rady a všetci zúčastnení sa s predloženými návrhmi stotožnili. Aj preto bolo hlasovanie na miestnom zastupiteľstve jednoznačné. Všetky návrhy boli schválené jednohlasne.

píše: Ján Žatko

DEVNET a.s.

Mestská časť Devínska Nová Ves je vlastníkom 50 % akcií obchodnej spoločnosti DEVNET a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 44 044 275. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 12. 02. 2008. Podľa webu finstat.sk mala akciová spoločnosť DEVNET v roku 2016 nula zamestnancov. Za rok 2017 mala výnosy 40 442 € a vyprodukovala stratu vo výške 15 316 €.

Spoločnosť má dvoch členov predstavenstva. Za mestskú časť DNV je od 10. 06. 2015 členom predstavenstva Denis Ružovič. Miestne zastupiteľstvo ho na návrh starostu z tejto funkcie odvolalo a vymenovalo za členku predstavenstva Beatu Janatovú (SaS, Sme rodina – Boris Kollár, Nova). Členmi dozornej rady za mestskú časť Devínska Nová Ves sú od 14. 05. 2015 Miroslav Encinger a Peter Krug. Miestne zastupiteľstvo ich na návrh starostu odvolalo a vymenovalo namiesto nich Adriána Jankoviča (Progresívne Slovensko, Spolu) a Petra Kolegu (Devínska Inak).

DNV ŠPORT, spol. s r.o.

Mestská časť Devínska Nová Ves je stopercentným vlastníkom obchodnej spoločnosti DNV ŠPORT, spol. s r.o. , Vápencová 34, 84107 Bratislava, IČO: 35 919 264.  Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17. 09. 2004 za účelom prevádzkovania športových areálov, ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Devínska Nová Ves.

Konateľom spoločnosti je od 23. 03. 2011 Andrei Kiszel.  Členom dozornej rady je tiež od 23. 03. 2011 Jozef Tittel (SaS, Sme rodina – Boris Kollár, Nova) a od  11. 04. 2015 Róbert Bardač a Michal Gašparík. Miestne zastupiteľstvo vzalo na vedomie, že Róbert Bardač sa vzdal funkcie člena dozornej rady a odvolalo na návrh starostu z tejto funkcie aj Michala Gašparíka. Namiesto nich menovalo za členov dozornej rady Petra Kolegu (Devínska Inak) a Zoroslava Smolinského (nezávislý). 

zmeny
Štadión na Vápencovej ulici.

Devínskonovoveská televízia, spol. s r. o.

Mestská časť Devínska Nová Ves je stopercentným vlastníkom obchodnej spoločnosti Devínskonovoveská televízia, spol. s r. o.,  Milana Marečka 18, 841 07 Bratislava, IČO:  35 769 980. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29. 04. 1999 za účelom zabezpečovania lokálneho televízneho vysielania v Devínskej Novej Vsi.

Konateľom spoločnosti je od 10. 04. 2015 Jana Martanovičová. Miestne zastupiteľstvo vzalo na vedomie jej vzdanie sa funkcie a vymenovalo na návrh starostu za konateľa spoločnosti Jaroslava Zaťka, ktorý pred 20 rokmi DTV zakladal a bol už konateľom spoločnosti od od 26. 07. 2007 do 09. 04. 2015. Členmi dozornej rady sú od 10. 04. 2015 Róbert Bardač a Veronika Veslárová a od 06. 02. 2016 Peter Krug. Miestne zastupiteľstvo vzalo na vedomie že Róbert Bardač sa vzdal funkcie člena dozornej rady a odvolalo na návrh starostu z tejto funkcie aj Petra Kruga. Namiesto nich menovalo za členov dozornej rady Bronislavu Kravárikovú (SaS, Sme rodina – Boris Kollár, Nova) a Jána Žatka (KDH, OĽaNO).

Zmeny v radách škôl

Členmi rád škôl sú okrem volených zástupcov aj delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, v tomto prípade mestskej časti Devínska Nová Ves. Podľa § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sú členmi rady školy dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov, štyria zvolení zástupcovia rodičov a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Základná škola Ivana Bukovčana 3

Miestne zastupiteľstvo odvolalo z rady školy  Beatu Janatovú, Lenku Hlaváčovú, Michala Gašparíka a Petra Kruga. Zároveň delegovalo za členov rady školy za zriaďovateľa Beatu Janatovú (SaS, Sme rodina – Boris Kollár, Nova), Lenku Hlaváčovú (Devínska Inak), Bronislavu Kravárikovú (SaS, Sme rodina – Boris Kollár, Nova) a Adriána Jankoviča (Progresívne Slovensko, Spolu).

zmeny

Základná škola Pavla Horova 16

Miestne zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie Róberta Bardáča a odvolalo z rady školy Danu Hlaváčovú – Vankovú, Miroslava Encingera a Jozefa Tittela. Zároveň delegovalo za členov rady školy za zriaďovateľa Jána Žatka (KDH, OĽaNO), Jozefa Tittela (SaS, Sme rodina – Boris Kollár, Nova), Veroniku Veslárovú (Devínska Inak) a Zoroslava Smolinského (nezávislý).

zmeny

Materská škola Milana Marečka 20

Miestne zastupiteľstvo odvolalo z rady školy Denisa Ružoviča, Petra Kruga, Lenku Hlaváčovú a Veroniku Veslárovú. Zároveň delegovalo za členov rady školy za zriaďovateľa Lenku Hlaváčovú (Devínska Inak), Veroniku Veslárovú (Devínska Inak), Miroslava Antala (nezávislý) a Beatu Janatovú (SaS, Sme rodina – Boris Kollár, Nova).

zmeny

Materská škola Pavla Horova 3

Miestne zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie Róberta Bardáča a odvolalo z rady školy Danu Vankovú, Rastislava Tešoviča a Jozefa Tittela. Zároveň delegovalo za členov rady školy za zriaďovateľa Bronislavu Kravárikovú (SaS, Sme rodina – Boris Kollár, Nova), Rastislava Tešoviča (Devínska Inak), Petra Kolegu (Devínska Inak) a Jozefa Tittela (SaS, Sme rodina – Boris Kollár, Nova).

zmeny

Základná umelecká škola na Istrijskej 22

Zriaďovateľom Základnej umeleckej školy na Istrijskej 22 je hlavné mesto SR Bratislava. Zriaďovateľ požiadal mestskú časť Devínska Nová Ves o delegovanie jedného zástupcu do školskej rady. Miestne zastupiteľstvo delegovalo za člena rady školy Jána Žatka (KDH, OĽaNO).

zmeny

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *