Prokurátor podal obžalobu na starostu Devínskej Novej Vsi

Prokurátor podal obžalobu
Ján Žatko

Hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová informovala, že špeciálny prokurátor podal obžalobu na M. J. a spol. pre prečin nepriamej korupcie. Obžalované sú tri fyzické osoby a jedna právnická osoba.

píše: Ján Žatko

Špeciálny prokurátor podal obžalobu z trestného činu nepriamej korupcie

Celá korupčná kauza, ktorá vrhá veľmi zlé svetlo na Devínsku Novú Ves, vypukla už pred viac ako rokom. Starosta Devínskej Novej Vsi Milan J. je vyšetrovaný od marca 2017. Dnes je vyšetrovanie ukončené a špeciálny prokurátor podal obžalobu na Špecializovaný trestný súd. Obvinil Milana J., že korupcie sa mal dopustiť ponúknutím úplatku 5 000 eur zamestnancovi z odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Bratislave za vydanie kladného stanoviska tohto úradu k zhodnocovaniu odpadov mobilným zariadením jednou konkrétnou súkromnou spoločnosťou. Vedúci pracovník Okresného úradu Bratislava nie je trestne stíhaný. Vec nahlásil polícii a ďalej s ňou spolupracoval. Aj vďaka nemu bol starosta Milan J. prichytený priamo pri čine. V prípade dokázania viny hrozia Milanovi J. až dva roky väzenia.

Prokurátor podal obžalobu

Mimoriadne zastupiteľstvo kvôli obvineniu starostu z korupcie

Kvôli korupčnej kauze starostu požiadali poslanci klubu Devínsku Inak hneď po jej vypuknutí o zvolanie mimoriadneho miestneho zastupiteľstva. Zastupiteľstvo sa uskutočnilo  6. apríla 2017. Zúčastnilo sa ho 11 poslancov, poslanec Jozef Tittel svoju neúčasť ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. Sobášna sieň v Košťálke praskala vo švíkoch, pretože na zastupiteľstvo prišlo aj veľmi veľa občanov. Je zaujímavé prečítať si, ako sa k obvineniu starostu z korupcie postavili jednotliví poslanci a ako sa na zastupiteľstve bránil obvinený. Vyberám najzávažnejšie vyhlásenia z diskusie. Celý priebeh mimoriadneho zastupiteľstva je čiastočne zachytený v zápisnici a úplne na videozázname.

Prokurátor podal obžalobu
Vila Košťálová.

Úvodné vyhlásenie Milana Jambora

Na úvod mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva starosta Milan Jambor  (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD) predniesol nasledujúce stanovisko:

Prokurátor podal obžalobuDnešné mimoriadne zastupiteľstvo zvolali niektorí vybraní poslanci preto, lebo sa nechali počuť a vyjadrili svoje prianie, aby som odstúpil z funkcie starostu našej mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Týmto vybraným poslancom by som úvodom rád pripomenul, že legitimita môjho mandátu je odvodená priamo od občanov. Dôveru v komunálnych voľbách som dvakrát za sebou získal priamo od občanov a preto sa aj zodpovedať budem priamo občanom a teda nie Vám, ktorí žiadate moje odstúpenie… Človek žiaľ, počas svojho aktívneho života, hlavne ak berie svoju prácu zodpovedne a s plnou vážnosťou, získa neprajníkov, alebo dokonca nepriateľov. Úskok, ktorého som sa stal obeťou, bol urobený veľmi premyslene a mal za cieľ jediné – očierniť ma pred verejnosťou aj pred blízkymi ľuďmi… Vzhľadom na to, že celý prípad je v štádiu vyšetrovania, nebudem komunikovať o ňom s médiami a nebudem sa k nemu bližšie vyjadrovať, kým sa prípad riadne nevyšetrí a neuzavrie.

Výber z diskusie poslancov a poslankýň

Prokurátor podal obžalobuRastislav Tešovič (Devínska Inak):  Vy (Milan Jambor) momentálne tým aký biľag na vás väzí, dávate mestskú časť do neskutočnej hanby a maríte prácu mnohých čestných ľudí… Toto nie je o tom, že nejaká pani na ulici povedala, že starosta sa správa korupčne. Toto celé je o tom, že policajný prezident 20. marca verejne pred celým národom povedal, že Milan Jambor je obvinený pre podozrenie z korupcie. Jednoducho nebavme sa tu teraz o tom, či je tu nejaká prezumpcia neviny alebo viny. Keď je tu teraz takéto vážne podozrenie, je politicky korektné a slušné odísť a nechať to celé vyšetriť.

Prokurátor podal obžalobuMichal Gašparík (Devínka Inak): Pán starosta, zvolali sme to kvôli podozreniu z korupcie, lenže ste zodpovedný aj za dodržiavanie zákonného postupu zvolania mimoriadneho miestneho zastupiteľstva. Bohužiaľ, to sa nestalo. Ja som bol nemilo prekvapený, že informácia o zvolaní mimoriadneho zastupiteľstva nebola vyvesená na úradnej tabuli, podľa toho, ako určuje zákon…  Toto konanie zo strany starostu našej mestskej časti je podľa môjho názoru účelové, hlavne ak je zvolané mimoriadne zastupiteľstvo vo veci korupcie Milana Jambora. Preto žiadam, aby sa starosta zachoval ako chlap a nechal vec prešetriť a odstúpil. Naďalej žiadam o vysvetlenie, z akého dôvodu nebola na úradnej tabuli zverejnená táto informácia a ďalej žiadam o odpovede na tieto otázky: Prečo ste vybavovali povolenie na PRESTROJ na spracovanie odpadu a aké výhody ste mali z tej dohody?

Prokurátor podal obžalobuMiroslav Encinger (Lepšia štvrť): Tak ako som po niekoľkých hodinách po zverejnení vyzval starostu, aby zvážil svoje zotrvanie na mieste starostu, tak aj dnes ho verejne vyzývam, aby jednoducho uvoľnil miesto a aby abdikoval na všetky verejné funkcie a nepoškodzoval ďalej záujmy mestskej časti Devínska Nová Ves a jej občanov.

Prokurátor podal obžalobuBeáta Janatová (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD): Ja by som chcela k tomuto problému pristúpiť pragmaticky. Myslím si, že v prvom rade by táto vec nemala slúžiť na predvolebnú kampaň, ani na nič podobné… Čo sa týka samotného obvinenia, možno je to tým, že som pracovala tam, kde som pracovala. Zažila som strašne veľakrát, že ľudia boli obvinení. Veľa z nich malo tú veľkú výhodu, že neboli na očiach verejnosti a keď prišlo k tomu, že to obvinenie sa zrazu nejakým uznesením stratilo, alebo bolo zastavené, žili si ďalej svojim životom a nemali žiadne problémy… Práve preto, že aj ja som robila s právom viem, že pokiaľ nie je niekto právoplatne odsúdený, tak tá prezumpcia neviny platí. A je hrozné, ak naozaj po pol, alebo trištvrte roku sa ukončí toto vyšetrovanie a skončí sa so záverom, že skutok sa nestal. Neviem, kto z nás potom bude a akým spôsobom vlastne vracať ľudskú dôstojnosť niekomu.

Prokurátor podal obžalobuDana Hlaváčová Vanková (Devínska Inak): Tak ako pán starosta v úvode povedal, nebude sa zodpovedať zvoleným zástupcom, chce sa zodpovedať občanom, ktorí mu dali svoj mandát. S tým môžem iba súhlasiť, ale chcem sa spýtať prečo po viac ako troch týždňoch pán starosta nepodal voči obvineniam, ktoré voči nemu vzniesla NAKA žiadne vysvetlenie? Prečo sa občania nedozvedeli nič? Preto ho aj ja vyzývam nech sa vzdá svojich volených funkcií.

Prokurátor podal obžalobuLenka Hlaváčová (Devínska Inak): Ja si myslím, že obvinenie starostu z korupcie je ozaj vážna vec. Neviem si predstaviť, ako chce prvý človek obce vykonávať ďalej svoju prácu v čase, keď je obvinený z takéhoto dosť závažného činu. Ja si myslím, že v podstate starosta by mal v prvom rade dbať na dobré meno mestskej časti a mal by zabrániť tomu, aby sa meno našej mestskej časti spájalo v súvislosti s podozrením z korupcie.

Prokurátor podal obžalobuRóbert Bardač (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD): Prečo by sa starosta Jambor mal vzdať mandátu, ak sa cíti nevinný? Riešime tu prezumpciu neviny vážení občania. Malo by nás to viesť k zdržanlivosti preto, že sa už v minulosti potvrdilo, že takýto predčasný záver môže zasiahnuť do cti a osobnej integrity človeka. Ja si myslím, po týchto skúsenostiach je v tomto prípade na to miesto, aby sme jednali zdržanlivo a takýto návrh uznesenia neprijali. Chcem povedať, že pán Milan Jambor má osobne moju plnú podporu a myslím, že by sme mali hlasovať proti tomuto uzneseniu.

Prokurátor podal obžalobuMiroslav Encinger (Lepšia štvrť): Tu sa jedná o princíp a morálku. Preto som nepoužil ani jeden paragraf vo svojom príhovore ale hovoril som o tom prečo by mal normálny človek abdikovať na funkciu, keď v tejto funkcii nemôže vykonávať veci, ktoré sú v rozpore so slušnými mravmi. Je to nemravné a nemorálne.

 Prokurátor podal obžalobuRastislav Tešovič (Devínska Inak): Ja si ctím a vážim aj názor kolegov, ktorí obhajujú pána starostu, aj kolegov čo hovoria, že by mal odísť. Ale čo ma úplne udivuje, to je postoj pána zástupcu starostu Kruga, ktorý tu dnes nepovedal ani jedno jediné slovo. Ja by som nechcel robiť zástupcu starostovi obvinenému z korupcie. Hneď po tom, ako by odzneli slová policajného prezidenta po tlačovej besede, tak by som sa z tejto pozície porúčal.

Peter Krug (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD): Robím si poznámky, samozrejme, že ako obyčajne zverejňujem svoje názory v Devexe. Z tých niekoľko viet, čo tu mám, zvýraznené mám že ,,obvinený z podozrenia“. To mi ešte zatiaľ nič nehovorí. A vydržte tak, ako ja čakám, ako to dopadne. Vzdám sa vtedy, keď budem mať pocit, že som nič nespravil doteraz ani pre obec, ale ani pre túto vec.

Prokurátor podal obžalobuMilan Jambor (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD): Vyjadrím sa aj ja k týmto veciam, ktoré tu odzneli. Či odstúpim, alebo neodstúpim. Viem k tomu povedať iba jednu vetu. Cítim sa byť nevinný a neodstúpim z funkcie starostu.

Prijaté uznesenie

Na záver miestne zastupiteľstvo prijalo nasledujúce uznesenie. Hlasovalo sa zvlášť o každom bode.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves:

1. odsudzuje konanie starostu mestskej časti Milana Jambora, na základe ktorého bol dňa 15. 3. 2017 obvinený pre trestný čin nepriamej korupcie vyšetrovateľom NAKA (za: Encinger, Gašparík, Hlaváčová, Hlaváčová Vanková, Tešovič, Veslárová, proti: Bardač, Martanovičová, Ružovič, zdržali sa: Janatová, Krug), schválené

Prokurátor podal obžalobu

2. odsudzuje korupciu vo verejnom živote v akejkoľvek forme a dôrazne sa dištancuje od korupčnej kauzy starostu Milana Jambora (za: Encinger, Gašparík, Hlaváčová, Hlaváčová Vanková, Tešovič, Veslárová, proti: Krug, Ružovič, zdržali sa: Bardač, Janatová, Martanovičová), schválené,

Prokurátor podal obžalobu

3. vyjadruje vôľu vykonať maximum pre to aby bola obnovená dôvera obyvateľov Devínskej Novej Vsi v zákonné a spravodlivé fungovanie mestskej časti (za: 9, zdržali sa: 2),  schválené,

4. vyzýva starostu mestskej časti Milana Jambora aby prejavil politickú kultúru, vzdal sa funkcie starostu mestskej časti Devínska Nová Ves a funkcie poslanca hlavného mesta SR Bratislavy, nepoškodzoval ďalej zotrvaním v týchto volených funkciách oprávnené záujmy obyvateľov Devínskej Novej Vsi a nechal tak závažné podozrenie z úmyselnej trestnej činnosti vyšetriť orgánom činným v trestnom konaní (za: 6, proti: 3, zdržal sa: 1, nehlasoval: 1), schválené.

Stratené uznesenie, stratené menovité hlasovanie

Ak by ste si uvedené uznesenie chceli prečítať, máte smolu. Uznesenie sa z neznámych dôvodov stratilo. Na oficiálnom webe mestskej časti sú síce zverejnené všetky prijaté uznesenia, ale toto medzi nimi chýba. Medzi uzneseniami prijatými v roku 2017 nájdete uznesenia z marcového zastupiteľstva, z ktorých posledné má číslo 38. Nájdete tam aj uznesenia z májového zastupiteľstva, z ktorých prvé má číslo 40. Zdá sa vám, že niekde medzi tým by malo byť uznesenie číslo 39? Áno, máte pravdu. To je práve to stratené uznesenie z mimoriadneho zastupiteľstva. A keďže sa stratilo uznesenie, nenájdete na webe mestskej časti ani menovité hlasovanie poslancov tak ako to je vždy uvedené pri ostatných uzneseniach. Ako hlasovali jednotliví poslanci v korupčnej kauze Milana Jambora sa môžete dozvedieť iba zo záznamu DTV. Zatiaľ.

Aký je z toho záver?

Smutný. Na čele Devínskej Novej Vsi je starosta, ktorý je už rok a pol vyšetrovaný kvôli podozreniu z trestného činu korupcie. Na čele Devínskej Novej Vsi je starosta, na ktorého špeciálny prokurátor podal obžalobu z trestného činu korupcie. Poslanec Rastislav Tešovič na svojom blogu uvádza, že podľa povinne zverejňovaných informácií na webe uzatvorila mestská časť len od januára do 16. júla tohto roku zmluvy na stavebné práce v hodnote viac ako jeden milión eur. Všetky podpisoval človek vyšetrovaný a dnes už aj oficiálne obvinený z trestného činu korupcie. Poslancov zvolených za koalíciu SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD to zjavne netrápi. Stále mu kryjú chrbát. Tak ako povedal pán poslanec Bardáč, pán Milan Jambor má ich plnú podporu.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *