Pripravovaná revitalizácia verejnej zelene na Kostolnom

Ján Žatko

Na ostatnom zasadnutí Komisie výstavby a životného prostredia bol schválený materiál pod názvom „Úprava verejnej zelene na území mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. 1. etapa: Revitalizácia verejnej zelene na ul. Ivana Bukovčana, Jána Poničana, Milana Marečka (OS Kostolné)“. Áno, ide o materiál, ktorý rieši náhradu stromov, ktoré boli na týchto uliciach vyrúbané ešte pred dvomi rokmi.

píše: Ján Žatko

Dôležitosť  verejnej zelene v meste

Vo všeobecnej časti materiál konštatuje dôležitosť verejnej zelene v mestskom prostredí. Je to hlavne tienenie a ochladzovanie ovzdušia, filtrácia častíc v ovzduší, tlmenie hluku a fixácia uhlíka z ovzdušia. Zároveň poukazuje na negatívne faktory, ktoré na zeleň v takomto prostredí pôsobia. V materiáli sa spomína najmä prehrievanie listovej plochy ale aj koreňovej zóny, zhutňovanie pôdy, vodný deficit, toxické substancie a mechanické poškodenie.

revitalizácia verejnej zelene

Vyberanie pňov z ostrovčekov medzi parkovacími miestami na Kostolnom

V konkrétnej časti venovanej sídlisku Kostolné je z fotografií uvedených v materiáli vidno, aké ťažké životné podmienky majú (alebo mali) stromy vysadené v ostrovčekoch medzi parkovacími miestami, pretože boli zasadené prakticky do vybetónovaných vaní.

revitalizácia verejnej zelene

Pripravovaná revitalizácia verejnej zelene na Kostolnom

Podľa materiálu schválenom na ostatnej Komisii výstavby a životného prostredia dňa 3. 8. 2020 by mala byť vysadená verejná zeleň na plochách vyznačených na nasledujúcom obrázku. Plánuje sa vysadiť cca 40 stromov, kroviny, dreviny v mobilných kontajneroch a aj trvalky. Výsadba prebehne túto jeseň a realizovať ju bude DENOVA, ktorá sa bude starať aj o následnú údržbu vysadenej zelene.

revitalizácia verejnej zelene

Utajený materiál

V materiáli sú uvedené aj konkrétne dreviny a presné miesta, kde majú byť vysadené. Bližšie podrobnosti vám žiaľ nemôžem priblížiť. Návrh architektonického riešenia výsadby zelene mám síce k dispozícii, ale je stále utajovaný. Je v ňom uvedená takáto veta:

Akákoľvek časť obsahu tohto projektu je autorským vlastníctvom MÚ MČ Bratislava-Devínska Nová Ves a smie byť použitá alebo ďalej reprodukovaná len s písomným súhlasom autora!!!

revitalizácia verejnej zelene

Občania sú zase mimo

Keď som sa na dôvod tohto utajovania pýtal na Komisii výstavby a životného prostredia dňa 20. 5. 2020, bolo mi vysvetlené, že mestská časť nechce zverejňovať pracovný materiál. Je to škoda, pretože sa k nemu verejnosť nemohla vyjadriť v štádiu jeho schvaľovania a nemohla ho ani vylepšiť svojimi návrhmi.

Bolo mi však prisľúbené, že po schválení sa materiál zverejní. Koniec koncov, materiál je vlastníctvom mestskej časti. Malo by byť hlavne v jej záujme, aby boli jej občania informovaní o tom, akým spôsobom chce mestská časť nahradiť zlikvidované stromy na Podhorskom. Kto bol prítomný na verejnom zhromaždení občanov minulý rok tak vie, že to bol problém, ktorý vtedy občanov najviac trápil. Žiaľ, odvtedy sa situácia vôbec nezmenila.

Keďže do dnešného dňa materiál týkajúci sa revitalizácie verejnej zelene stále nebol zverejnený, požiadal som dnes starostu mestskej časti Dáriusa Krajčíra, aby zabezpečil jeho zverejnenie, aby sa s ním občania mohli oboznámiť. Verím, že sa tak stane čoskoro.

Súvisiaci článok

2 komentáre k “Pripravovaná revitalizácia verejnej zelene na Kostolnom”

  1. Nerozumiem, ako môže byť utajovaná informácia, ktorá sa bytostne dotýka obyvateľov dotknutých častí DNV. Kto rozhodol o utajení?
    To je nejaké strategické rozhodnutie, ktoré sa týka obrany štátu, alebo čo?
    Volení zástupcovia občanov, spamätajte sa!

  2. Dobry den, tiez nechapem preco je vysadba stromov, zelene….utajovana. Budu snad tie stromy,zelen…tajne??!! Nebude ich vidno? Budu rast v utajeni? Budu mat utajene poslanie? Co vsetko sa nam obcanom DNV este taji?!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *