Prečo je dôležitá petícia proti výrubu lesa na Devínskej Kobyle

petícia
Ján Žatko

Keď som pred deviatimi dňami rozbehol petíciu Zabráňme výrubu lesa na Devínskej Kobyle, nečakal som, že sa stretne až s takým veľkým ohlasom. Dnes počet jej signatárov prekročil 1 500 a podpisy stále pribúdajú. Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste petíciu svojim podpisom podporili a pozývam Vás na spoluprácu pri jej šírení. Prečo je táto petícia taká dôležitá a prečo je dôležitý aj počet podpisov?

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV

Súboj s ministerstvom pôdohospodárstva o lesy na Devínskej Kobyle

Na úvod chcem zdôrazniť, že ja nie som ten, kto už od začiatku roka bojuje so štátnym podnikom LESY SR a s ministerstvom pôdohospodárstva o zachovanie rekreačného charakteru Devínskej Kobyly. Ako som už uviedol v článku Nedovoľme výrub stromov na Kobyle, tými hrdinami sú občianski aktivisti podporovaní samosprávami Devína, Dúbravky a Karlovej Vsi. Najväčšiu aktivitu v tomto smere vyvinula Iniciatíva Naše Karpaty, ktorej zástupcovia niekoľkokrát rokovali s ministerstvom pôdohospodárstva v tejto veci. Zatiaľ dosiahli iba pozastavenie výrubu a nie jeho definitívne zastavenie. Práve preto som inicioval petíciu proti výrubu lesa. Som presvedčený, že čím viac ľudí sa pod túto petíciu podpíše, tým skôr bude ministerstvo ochotné s plánom ťažby ustúpiť.

petícia
Budeme sa prechádzať po lese alebo po rúbanisku?

Rekreačné poukazy do vyrúbaných lesov

K rozbehnutiu petície ma inšpiroval aj článok člena Iniciatívy Naše Karpaty Mareka Pávu Rekreačné poukazy do vyrúbaných lesov zverejnený 3. 9. 2018 na blogu denníka SME. Z jeho článku citujem:

S ministerstvom pani Matečnej už roky vedieme spor o rekreačné lesy na Devínskej Kobyle a pri potoku Vydrica. Verejnosť, starostovia a primátor Bratislavy aj samosprávny kraj tu ťažbu dreva nechcú, opakovane to zdôrazňovali ministerstvu aj verejne. Štátni lesníci tu naopak naplánovali najvyššiu ťažbu dreva za posledných 7 rokov. Rokovania sa za tento rok neposunuli ani o milimeter a na jeseň sa tu pravdepodobne spustí lesnícke eldorádo plné blata a vyrúbaných stromov.

petícia
Takto spravujú štátni lesníci, rekreačné lesy okolo Bratislavy (foto: Marek Páva).

Podpora našej petície zo strany Iniciatívy Naše Karpaty

Na svojej FB stránke Iniciatíva Naše Karpaty podporila 24. 9. 2018 našu petíciu nasledujúcim statusom:

Masívnu ťažbu dreva na Devínskej Kobyle sa zatiaľ darí prácne odďalovať, naším cieľom je však dlhodobé riešenie – využívať tento cenný les na rekreáciu v súlade s princípmi ochrany prírody. Žiadna ťažba dreva na hospodárske účely. Sme preto radi, že aj miestni obyvatelia Bratislavy vyvinuli iniciatívu a prichádzajú s petíciou za Devínsku Kobylu. Podpisujeme a podporujeme!

Zaujímavé sú aj niektoré názory ľudí na tejto stránke. Napríklad:

Stan Lee: Už si treba prestať zakrývať oči pred tým ako máme nastavené lesné hospodárstvo v SR. Lesné hospodárstvo sa musí radikálne zmeniť z ťažiarskeho na rekreačné pre všetkých ľudí a nie pre pár vyvolených, čo si na tom ryžujú ako na vlastnom. Sú to štátne lesy a teda bohatstvo nás všetkých, celého národa a národ sa chce rekreovať a nie vyvážať lacné drevo!!!

Florián Decrett: Už sa Kobyle dosť ublížilo, mnohé porasty, ktoré mohli byť ponechané na „starobu a zdivočenie“ – a tým by poskytli v podstate v centre veľkomesta veľmi vzácne miesta ukazujúce kontrast urbánneho a prírodného – boli vyťažené. Je na nás, aby sme presadili viac miesta pre prírodu. My sme ho už zabrali dosť.

petícia
Ilustračné foto (zdroj: Naše Karpaty).

Stanovisko Lesov SR k plánovanej ťažbe na Devínskej Kobyle

Niektoré komentáre k našej petícii mi vyčítali, že petícia je jednostranná a chýba v nej stanovisko Lesov SR. Pripúšťam, petícia je naozaj jednostranná. Veď všetkým, ktorí ju podpísali, ide o to, aby sa les na Devínskej Kobyle zachoval, kým Lesy SR majú naopak záujem o ťažbu dreva na Kobyle. Posledné zverejnené stanovisko Lesov SR je ešte z 11. 5. 2018. Lesy SR v ňom zdôrazňujú, že obhospodarovanie lesov pri Bratislave je vykonávané v súlade s platným Programom starostlivosti o les vyhotoveným na obdobie rokov 2016-2025. Podľa riaditeľa Lesov SR Mariana Staníka prebehlo od decembra 2017 do konca apríla 2018 viacero rokovaní  na túto tému. Uviedol:

Zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, samospráv, štátnej ochrany prírody, občianskych združení a nezávislých organizácií sa stretávali so zástupcami štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, pričom hlavnou témou rokovaní bolo posilnenie mimoprodukčných funkcií prímestských lesov Bratislavy ako aj prehodnotenie rozsahu už naplánovanej ťažby.

Podľa jeho vyjadrenia pracovná komisia nedospela k legitímnym dôvodom na úplné zastavenie výkonu ťažby v lokalite Devínska Kobyla a Vydrica a preto sa LESY SR rozhodli vykonať v najbližšom období spracovanie kalamitnej hmoty, výchovné ťažby v mladších porastoch a v minimálnom rozsahu i neodkladnú obnovnú ťažbu. Celé vyjadrenie si môžete prečítať tu.

petícia
Kalamita na Kobyle (zdroj: LESY SR).

Aký je súčasný stav rokovaní

Na moju otázku, aký je súčasný stav rokovaní s ministerstvom pôdohospodárstva, som z Iniciatívy Naše Karpaty dostal 23. 9. 2018 nasledujúcu odpoveď:

Čo sa týka rokovaní, stav je taký, že na náš podnet si dalo ministerstvo pôdohospodárstva vypracovať akýsi posudok o dopadoch ťažby na rekreačnú funkciu. Zatiaľ stále nevieme, kto posudok vypracúva, či ide o reálny záujem alebo o formálne potvrdenie ťažby zo strany Lesov SR. Nevieme ani kedy má posudok byť hotový. Všetko sme žiadali, zatiaľ bez odpovede.
Momentálne viem, že sa spracovala len kalamita a možno robila výchovná ťažba (čo je ešte vcelku O. K.). Úmyselná obnovná ťažba by mala byť stále pozastavená. Na jednej strane úspech, že sa celý rok 2018 neťažilo, na druhej strane chýba systémová zmena a zníženie ťažby dreva na celom území.
petícia
Ilustračné foto (zdroj: Naše Karpaty).

Prečo je dôležitá petícia proti výrubu lesa na Devínskej Kobyle

No a tu sa oblúkom vraciam na začiatok tohto článku. Prečo si myslím, že je táto petícia dôležitá? Pretože o tom, či sa pri vychádzkach na Kobylu budeme prechádzať v lese alebo po rúbanisku, rozhodnú v konečnom dôsledku politici. A rozhodnutia politikov v značnej miere ovplyvňuje verejná mienka. Zatiaľ politici vyčkávajú, pretože nie sú si istí, či im ich rozhodnutie môže poškodiť alebo nie. Preto je veľmi dôležitý každý podpis pod našu petíciu. Iba sila verejnej mienky prinúti politikov rozhodovať sa v prospech prírody a nie v prospech príjmov za predaj dreva. Preto Vás naďalej žiadam o podporu a šírenie našej petície medzi vašimi známymi a priateľmi. Petícia nie je obmedzená iba na obyvateľov Bratislavy. Môžu ju podpísať aj ľudia s trvalým pobytom mimo Bratislavu. Tak isto petícia nie je podmienená vekom.

Preto Vás všetkých prosím a žiadam: podpisujte, zdieľajte, lobujte.

Text petície nájdete tu.

petícia
Výšľap na Devínsku Kobylu 2018.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *