Pozvime Máriu Teréziu do Devínskej

Pozvime Máriu Teréziu
Mária Terézia.

Bratislavský okrášľovací spolok sa už dlhodobo snaží o obnovenie súsošia rakúsko-uhorskej panovníčky Márie Terézie, ktoré stálo kedysi na korunovačnom vŕšku pri Dunaji. V súčasnosti je na tom mieste Námestie Ľudovíta Štúra a stojí na ňom súsošie štúrovcov. Dnes je už kópia pôvodného súsošia Márie Terézie hotová, stále však nie je jasné, kde bude stáť. Pôvodný návrh na nahradenie štúrovcov súsoším Márie Terézie na Námestí Ľudovíta Štúra sa stretol s odporom verejnosti. Neprešli ani ďalšie návrhy na umiestnenie súsošia v centre mesta. Možno práve nastal vhodný čas premýšľať nad iným umiestnením. Pozvime Máriu Teréziu do Devínskej Novej Vsi.

Súsošie Márie Terézie od Jána Fadrusza

Súsošie Márie Terézie na mieste korunovačného vŕšku postavili v roku 1897. Vytvoril ho uhorský sochár Ján Fadrusz. Bol z bieleho mramoru a mal výšku 6 metrov.  Súsošie okrem osobnosti panovníčky zdôrazňovalo aj rakúsko-maďarské vyrovnanie z roku 1867. To neprinieslo pre slovanské národy rakúsko-uhorskej monarchie nič pozitívne. Aj to bol dôvod, prečo súsošie v roku 1921 so súhlasom vládnych kruhov odstránili českí a slovenskí legionári.

Pozvime Máriu Teréziu
Pôvodné súsošie Márie Terézie v Bratislave.

Štefánik a štúrovci

V roku 1937, rok pred 20. výročím vzniku Česko-Slovenska, tu odhalili sochu Milana Rastislava Štefánika. Keďže Štefánik síce symbolizoval vznik česko-slovenského štátu, ale zároveň bol aj symbolom boja proti boľševickej revolúcii v Rusku, vládnuci komunisti ho neprijali a sochu nechali odstrániť.

Až v roku 1973 bolo odhalené ďalšie súsošie, ktoré vydržalo na Námestí Ľudovíta Štúra dodnes. Ide o monumentálne súsošie Ľudovíta Štúra a štúrovcov od akademického sochára Tibora Bártfaya. Je skomponované zo žuly a bronzu a meria 12,5 metra.

Pozvime Máriu Teréziu
Súsošie štúrovcov na Štúrovom námestí v Bratislave.

Snaha o obnovenie súsošia Márie Terézie

Za myšlienkou obnovenia súsošia Márie Terézie stojí Bratislavský okrášľovací spolok.  Pôvodný návrh bol vytvoriť súsošie v podobnej veľkosti aj z podobného materiálu ako originál a umiestniť ho na pôvodné miesto. Znamenalo by to však nutnosť premiestniť súsošie štúrovcov na iné miesto a to neprešlo. Ďalší návrh bolo Vajanského nábrežie, kde chceli na kruhovú plochu pri parčíku, oproti súsošiu Štúrovcov umiestniť tretinovú bronzovú sochu. Tento zámer neodsúhlasila komisia magistrátu a navrhla komornejšie prostredie. Dnes je už tretinové jazdecké súsošie z bronzu, ktorá vychádza z vizuálu pôvodného súsošia od Jána Fadrusza hotové.  Autorkou tohto 2,2 metra vysokého diela je akademická sochárka Martina Zimanová. Treba už iba dohodnúť miesto, kde bude stáť.  Nakoniec sa zdalo, že Bratislavský okrášľovací spolok aj magistrát našli kompromisné riešenie, keď sa dohodli na umiestnení sochy pred hotel Carlton. O toto riešenie prejavili veľký záujem aj majitelia hotela.

Pozvime Máriu Teréziu
Nové súsošie Márie Terézie z bronzu.

Nesúhlas mestského zastupiteľstva

S dohodou však nesúhlasia poslanci mestského zastupiteľstva. Skoro presne pred mesiacom, 15. 3. 2018, tento návrh neschválili. Za návrh hlasovali iba dvaja poslanci. Počas poslaneckej diskusie padali rôzne návrhy, aby sa pre sochu našlo miesto, ktoré by malo priamy súvis s pobytom Márie Terézie v niekdajšom Prešporku. Napríklad okolie Dómu svätého Martina, Bratislavský hrad, kde počas svojej korunovácie bývala alebo dokonca v Rači, kam vraj chodievala koštovať vínko. Pokiaľ viem, Devínska Nová Ves sa v tejto súvislosti nespomínala.

Pozvime Máriu Teréziu do Devínskej Novej Vsi

Pritom možno práve priestor v blízkosti Cyklomosta slobody v našej mestskej časti by bol vhodným miestom na umiestnenie súsošia Márie Terézie. Cyklomost slobody bol totiž postavený na mieste pôvodného mosta z roku 1771, ktorá dala vybudovať práve Mária Terézia. A iba dva kilometre od mosta stojí zámok Hof, ktorý vlastnila práve Mária Terézia. Okolo roku 1770 zámok prestavala, čím získal súčasnú podobu. Súsošie Márie Terézie by bolo ďalším prvkom, ktorý by zatraktívnil našu mestskú časť pre turistov. Nielen našich, ale aj zahraničných.

Pozvime Máriu Teréziu
Piliere pôvodného mosta na rakúskej strane.

Zdroje:

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *