Devínska Nová Ves patrí medzi najhorších

Devínska Nová Ves patrí medzi najhorších
Radnica v DNV.

Internetový portál Odkaz pre starostu už šesť rokov pomáha úspešne riešiť problémy v slovenských mestách. Portál je projektom neziskovej mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI. Projekt má ambíciu prispieť ku skvalitneniu miestnych samospráv a ich pozitívnejšiemu vnímaniu občanmi a to vďaka posilnenej komunikácii z oboch strán. Ako využívajú občania tento portál a ako reagujú starostovia na ich podnety? A aký je výsledok podnetov občanov Devínskej Novej Vsi? Devínska Nová Ves patrí medzi najhorších.

Ako to funguje

Portál Odkazprestarostu.sk slúži hlavne pre hlásenie problémov týkajúcich sa hmotných vecí, ktoré môžu byť upratané, opravené, vymenené, alebo odstránené a za ktoré sú zodpovedné jednotlivé mestá alebo obce. Podnet sa musí viazať ku konkrétnej lokalite a pri nahlasovaní je potrebné zaslať fotografiu alebo video záznam. Ako to funguje? Po zaregistrovaní podnetu  nasleduje jeho bezprostredné odoslanie tej samospráve, v ktorej katastri sa podnet nachádza. Následne administrátori portálu očakávajú odpoveď zodpovedného pracovníka samosprávy. Zadávateľ podnetu, ale aj všetci ostatní, môžu priebežne sledovať na stránke stav riešenia podnetu.

Devínska Nová Ves patrí medzi najhorších
Polámané lavičky pred Jána Smreka 10 – vyriešený podnet.

Možné statusy podnetu

Podľa stavu riešenia je podnet označený jedným z nasledujúcich statusov: Zaslané samospráve, V riešení, Vyriešený. Ak samospráva nezašle odpoveď do štrnástich dní od prijatia podnetu, podnet je automaticky označený ako Neriešený.  Posledný typ statusu je Uzavretý. Ten sa prideľuje podnetom, ktorým nie je možné jednoznačne prideliť na základe odpovede od samosprávy či aktualizácií a komentárov od užívateľov žiadny z iných statusov. Status môže byť podnetu pridelený vtedy, keď bol podnet vyriešený, avšak bez zásahu samosprávy, alebo samospráva nesúhlasí s riešením navrhovaným zadávateľom podnetu a k tomuto rozhodnutiu uviedla zrozumiteľné argumenty.

Devínska Nová Ves patrí medzi najhorších
Nepojazdné vozidlo s neplatnou EK a TK – podnet v riešení.

Aké sú doterajšie výsledky portálu

V rámci celej Bratislavy portál riešil od roku 2010 do dnešného dňa celkovo 21 519 podnetov. Z nich bolo 9 460 vyriešených, 5 731 nevyriešených, 424 uzavretých a 5 904 je dodnes v riešení. Z uvedených čísel vyplýva, že v Bratislave bolo vyriešených 44 % z celkového počtu zaslaných podnetov.

Devínska Nová Ves patrí medzi najhorších
Dosadenie stromov na Uhroveckej – neriešený podnet.

Devínska Nová Ves patrí medzi najhorších

Občania Devínskej Novej Vsi sa na portál Odkaz pre starostu obracajú najmä kvôli problémom s cestami a chodníkmi, parkovaním a opusteným vozidlám. Vidno to z nasledujúceho grafu:

Devínska Nová Ves patrí medzi najhorších

Z celkového počtu nahlásených 204 podnetov bolo k dnešnému dňu mestskou časťou vyriešených 46 podnetov a nevyriešených 58 podnetov. V riešení je zatiaľ 98 podnetov:

Devínska Nová Ves patrí medzi najhorších

Nepríjemnou správou pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi je, že podľa riešenia podnetov svojich občanov patrí medzi najhoršie samosprávy v Bratislave. Teda medzi tie, ktoré vyriešili menej podnetov ako nevyriešili. Vyriešených je 46, neriešených až 58. Príkladom by nám mohli byť všetky ostatné samosprávy z okresu Bratislava IV okrem Záhorskej Bystrice. V Devíne vyriešili 10 podnetov a nevyriešili 4. V Lamači vyriešili 47, nevyriešili 29. V Dúbravke vyriešili 405 a nevyriešili 162, no a v Karlovej Vsi vyriešili 548 a nevyriešili 105. A aký by mal byť ideálny stav? Taký aký je vo Vajnoroch. Tam samospráva vyriešila 233 podnetov. Medzi neriešenými nie je ani jeden jediný.

Devínska Nová Ves patrí medzi najhorších

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *