Pozvánka na mimoriadne zastupiteľstvo

Ján Žatko

V utorok 28. 6. 2022 o 17.00 sa bude konať mimoriadne miestne zastupiteľstvo mestskej časti Devínska Nová Ves s jediným bodom programu, ktorým je návrh na výpožičku pozemku spoločnosti Kaufland za účelom vybudovania K Parku. Zastupiteľstvo bude online prostredníctvom videokonferencie.

píše: Ján Žatko

Výstavba K Parku

Tento návrh bol už na programe riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva dňa 22. 6. 2022. Keďže však vtedy nebol prítomný dostatočný počet poslancov, zvolal starosta mestskej časti kvôli tomuto bodu mimoriadne miestne zastupiteľstvo.  Podstatou návrhu je výpožička pozemku parc. č. 2292/957 o výmere 392 m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa a prenájom časti plochy cvičiacich prvkov Športoviska K Park z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Kaufland Slovenská republika v.o.s. Tento projekt sa bude realizovať vďaka občanom Devínskej Novej Vsi, ktorí vo vyhlásenej súťaži získali 546 686,96 prepočítaných hlasov a tým sa zaslúžili o to, že sa Devínska Nová Ves zaradila medzi sedem víťazných miest alebo mestských častí, kde sa bude realizovať výstavba K Parku.

k park

Prečo bude zastupiteľstvo opäť online

Napriek tomu, že zasadnutie miestneho zastupiteľstva minulý týždeň už bolo naživo, teda za fyzickej účasti poslancov aj verejnosti, dnešné mimoriadne zastupiteľstvo bude opäť online. Navrhol to starosta mestskej časti a všetci poslanci prítomní na záver zasadnutia minulotýždňového zastupiteľstva s tým súhlasili, keďže na programe rokovania bude iba jediný bod, ktorý je okrem iného neproblematický a očakáva sa jeho schválenie.

k park

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *