Pozvánka na Deň detí

Táto sobota bude opäť v Devínskej Novej Vsi patriť deťom. Mestská časť Devínska Nová Ves, Istra Centrum a občianske združenia a organizácie z Devínskej Novej Vsi pre nich pripravili deň prvý zábavy. Medzi organizátorov patria napríklad Bublinka, Devínska Inak, Dobrovoľný hasičský zbor, Finančná správa SR, Good Sports, Ichtys, Kobylka, Sovule a ZŠ P. Horova. Podujatie sa uskutoční v sobotu 1. júna 2019 od 14:00 na Istrijskej ulici pri ZUŠ. Organizátori si objednali na akciu pekné počasie. Má byť slnečno s teplotou okolo 23 °C. Ako pozvánku zároveň pripájam článok Miroslava Antala, ktorý vám priblíži ako prebiehal Deň detí pred rokom.

píše: Ján Žatko

Tento víkend patril deťom

Miroslav Antal

Uplynulý víkend sa po celom Slovensku konali rôzne podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Devínska Nová Ves nebola výnimkou a aj tu sobotňajšie popoludnie patrilo devínskonovoveským deťom, ktoré už tradične „Deň detí“ oslávili na Istrijskej ulici, v priestore areálu za Základnou umeleckou školou. Jednoducho tento víkend patril deťom.

Deň detí otvoril starosta Mestskej časti Devínska Nová Ves pán Milan Jambor. Organizátormi podujatia boli (spoločne) miestne občianske združenia Bublinka, Devínska Inak, Good Sports a Ichtis, ďalej Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, Istracentrum – pre voľný čas, Dobrovoľný hasičský zbor Devínska Nová Ves, Základná škola na Ul. Pavla Horova, Základná umelecká škola Devínska Nová Ves a Múzeum colníctva a finančnej správy.

deň detí

Začiatok podujatia bol o 14.00 hodine, kedy už bolo všetko pripravené tak, aby si všetky deťúrence prišli na svoje. Na jednom mieste sa zrazu sústredilo veľké množstvo radosti, smiechu a pozitívnej energie, ktoré postupne prilákali ďalšie a ďalšie deti, ich rodičov a aj starých rodičov. A v tomto slnečnom a teplom počasí ich prišlo skutočne veľmi veľa. Na deti tu čakali rôzne atrakcie a program plný zábavy, hudby, tanca a športových a pohybových aktivít.

deň detí

Deti si napríklad mohli zaskákať na skákacom hrade, zastrieľať si z luku, hádzať loptou do basketbalového koša a vyskúšať si ďalšie športové aktivity pod vedením dobrovoľníkov z Good Sports a Ichtis. V rámci kultúrneho programu mali deti a ich rodičia možnosť vidieť vystúpenia detí zo Základnej umeleckej školy pod vedením pani Ľubice Hasbachovej, detí zo ZŠ na Ul. Pavla Horova a tiež nielen vidieť ale aj aktívne sa zúčastniť na vystúpení detí z Bublinky, pod vedením pani Marcely Kramplovej. Deti prišli zabaviť aj manželia Strinkovci z Divadla Dunajka. Záštitu nad kultúrnym programom, tak ako vždy, malo miestne Istra Centrum pod taktovkou Rastislava Šimkoviča.

deň detí
Kynológovia z finančnej správy. V strede Dana Hlaváčová Vanková.

Na oslave Dňa detí nechýbali ani ukážky práce kynológov z Finančnej správy, výstava histórie colníctva a tvorivé dielničky pod záštitou Múzea colníctva a finančnej správy, kde si deti mohli vyrobiť svoj služobný preukaz, opečiatkovať dokumenty a následne, za svoju tvorivosť prevziať aj odmenu od pani Danky Hlaváčovej Vankovej z Finančného riaditeľstva SR.

deň detí

Pripravený bol aj stánok s občerstvením a cukrová vata, ktorá sa deťom rozdávala v stánku občianskeho združenia Devínska Inak.

deň detí

Nakoniec sa deti mohli vyšantiť v atraktívnej pene, ktorú pre ne pripravili miestni hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru. Z detí sa razom stali malí snehuliaci z peny a ich rodičia mali chvíľami problém zistiť, ktoré dieťa je to ich. Pena v podaní miestnych hasičov sa už stala pravidelnou atrakciou každej oslavy Dňa detí v Devínskej a nielen to, počas tohto horúceho dňa ich ešte trošku zmáčali vodou z hasičského auta. Prekvapením pre deti bola tento rok aj lanová dráha, ktorá v poslednom období pribudla v areáli za ZUŠ-kou a vyzerá to tak, že už bude stálou atrakciou tohto areálu.

deň detí

Bolo to naozaj milé a mimoriadne vydarené podujatie ktoré, ak sa nemýlim, sa konalo už po ôsmykrát. Už po ôsmykrát sa organizátori tohto podujatia rozhodli pripraviť Deň detí v duchu hesla „Spojili sme sa pre deti“.

Keď som sa na tomto podujatí rozprával s pani Marcelou Kramplovou, zakladateľkou Bublinky, tak som si uvedomil, že vlastne tradíciu oslavy Dňa detí v Devínskej založila práve pani Marcela Kramplová, ktorá bola nielen prvou iniciátorkou ale zároveň aj organizátorkou prvého ročníka Dňa detí, ktorý sa konal 4. júna 2011 v areáli ZŠ na Ul. Pavla Horova (na ihrisku ako je bežecká dráha).

Deň detí v roku 2011.

V tom čase sa z občianskych združení, ktoré spoluorganizovali aj terajšie oslavy Dňa detí, okrem Bublinky na organizácii spolupodieľali ešte OZ Devínska Inak, Good Sports a Ichtis, pričom  na tomto podujatí vystúpili aj žiačky základných škôl pod vedením pani učiteľky Terezky Balážovej a záštitou Istra Centra (tými ďalšími spolupracujúcim OZ v tom čase boli aj Škola šeliem, VOTUM a Hlaváčik). Druhý ročník Dňa detí (2012) sa už konal na lúke za ZUŠ-kou a koná sa tu až doteraz. Je skutočne skvelé, že myšlienka „Spojiť sa pre deti“ sa tu už udomácnila a že dokázala pre skvelú vec spojiť viacero miestnych občianskych združení a organizácií miestnej samosprávy, ktoré spoločne dokazujú, že zorganizovať pre deti oslavu „Dňa detí“, naozaj stojí za to detské nadšenie, ich smiech a úprimnú detskú radosť. Všetkým organizátorom patrí za to jedno veľké „POĎAKOVANIE“.

Deň detí v roku 2011.

Za všetky naše deti a aj za nás rodičov verím, že táto tradícia zostane v Devínskej zachovaná aj v nasledujúcich rokoch.

Miroslav Antal

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *