Personálny audit miestneho úradu DNV

audit
Ján Žatko

Starosta mestskej časti Devínska Nová Ves Dárius Krajčír hneď po prevzatí funkcie vyhlásil, že vypracuje personálny audit miestneho úradu a na základe neho pristúpi k nevyhnutným zmenám. O výsledku zatiaľ miestne zastupiteľstvo neinformoval, ale inzerované voľné miesta na miestnom úrade naznačujú prvé zmeny.

píše: Ján Žatko

Otázka poslanca Jána Žatka na  personálny audit

Na februárovom rokovaní miestneho zastupiteľstva som sa 12. 2. 2019 pána starostu pýtal na personálny audit. Položil som mu nasledujúcu otázku. Otázka aj odpoveď sú zachytené v zápisnici z rokovania:

Niekoľkokrát ste spomínali pán starosta, že si vypracujete personálny audit miestneho úradu. Chcel by som sa spýtať, či bol už ukončený a či zverejníte jeho výsledky. Aké opatrenia prípadne urobíte.

Starosta Dárius Krajčír odpovedal na moju interpeláciu, hneď na zasadnutí:

Čo sa týka personálneho auditu miestneho úradu, tak ten ešte prebieha. Nie je jednoduché riešiť všetky pracovné náplne, zmluvy. Musí sa to všetko dať do poriadku. Očakávam, že koncom mesiaca budeme mať výstupy a samozrejme, že v zmysle zákona o osobných údajoch výsledky personálneho auditu a priebeh chcem zverejniť. Vy, ako poslanci chcem, aby ste vedeli, akou rekonštrukciou bude úrad prechádzať a aké personálne zmeny nás čakajú. Bude to mať vplyv na chod samosprávy. Nie je to nič tajné. Úrad je organizácia verejná, takže budú informácie podané aj verejne, aj poslancom.

audit
Rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 12. 2. 2019.

Výsledok personálneho auditu

Na aprílovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva pán starosta o výsledkoch personálneho auditu neinformoval. Neurobil tak ani na mimoriadnom zastupiteľstve v máji. Predpokladám, že bude informovať poslancov až na nasledujúcom júnovom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Prvé zmeny však vyplývajú z informácii o voľných pracovných miestach na webe mestskej časti Devínska Nová Ves. Okrem iného hľadá mestská časť vedúceho mediálneho a tlačového oddelenia. Ide o oddelenie, ktoré doteraz na miestnom úrade neexistuje. Znamená to, že pán starosta chce týmto krokom zlepšiť informovanosť občanov, ktorú doteraz občania oprávnene kritizovali. Ďalším zaujímavým údajom je informácia o tom, že sa hľadá vedúci oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia s okamžitým nástupom. Doterajším vedúcim tohto oddelenia je Ing. Karol Oreský. V nasledujúcom texte sú uvedené voľné pracovné pozície na miestnom úrade.

audit

Vedúci mediálneho a tlačového oddelenia

 • Ponúkaný plat: od 1 300 € brutto + v závislosti od dĺžky praxe a skúseností.
 • Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie, vysoká škola ekonomická, fakulta masmediálnej komunikácie,  UK – žurnalistika.
 • Prax: najmenej 3 roky praxe v požadovanej alebo obdobnej pracovnej pozícii.
 • Termín nástupu: ihneď, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia.
 • Termín prihlášok: najneskôr do 31.5.2019. 
 • Bližšie informácie: web Devínska Nová Ves.

Vedúci oddelenia výstavby, dopravy a životného prostredia.

 • Ponúkaný plat: od 1 400 €  brutto + v závislosti od dĺžky praxe a skúseností.
 • Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa, stavebná fakulta,  pozemné stavby.
 • Doplňujúca požiadavka: držiteľ osvedčenia na odbornú spôsobilosť na prenesený výkon štátnej správy niektorej z nasledovných oblastí: ochrana vôd, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny.
 • Prax: najmenej 5 rokov praxe v požadovanej alebo obdobnej pracovnej pozícii.
 • Termín nástupu: ihneď, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia.
 • Termín prihlášok: najneskôr do 31.5.2019.
 • Bližšie informácie: web Devínska Nová Ves.

Referent sociálnych vecí

 • Ponúkaný plat: 900 € brutto + v závislosti od dĺžky praxe a skúseností.
 • Požadované vzdelanie: vysokoškolské, I.  alebo II.  stupňa, zameranie sociálny odbor.
 • Prax: 3 roky praxe v odbore.
 • Termín nástupu: ihneď, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia.
 • Termín prihlášok: do 7.6.2019.
 • Bližšie informácie: web Devínska Nová Ves.

  Referent hnuteľného a nehnuteľného majetku

 • Ponúkaný plat: 900 € brutto + v závislosti od dĺžky praxe a skúseností.
 • Požadované vzdelanie: stredoškolské/ vysokoškolské II.  stupňa, odbor ekonomika.
 • Prax: minimálne 3 roky.
 • Termín nástupu: dohodou, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia.
 • Termín prihlášok: do 7.6.2019.
 • Bližšie informácie: web Devínska Nová Ves.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *