Pozor na nebezpečie vzniku požiarov v lesoch

nebezpečie vzniku požiarov
Ján Žatko

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy včera (18. 6. 2018) vyhlásil čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme 50 metrov od hranice lesných pozemkov na území mestských častí Devínska Nová Ves, Devín, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač a Záhorská Bystrica. Čo prakticky nebezpečie vzniku požiarov znamená?

Od 22. júna bolo zvýšené nebezpečie vzniku požiarov odvolané.

píše: Ján Žatko

Prakticky to znamená, že pri vychádzkach do lesa musíme byť viac opatrní ako obyčajne a hlavne sa musíme v lese vyvarovať používať otvorený oheň. Žiadne cigarety, žiadne táboráky, žiadne opekačky. Nebezpečie vzniku požiarov je vážna vec. Lebo oheň v lese vie byť niekedy poriadna potvora. Ďalej citujem z vyhlásenia bratislavských hasičov.

nebezpečie vzniku požiarov
Ilustračné foto.

Pre nebezpečie vzniku požiarov sa zakazuje

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečím vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na miestach so zvýšeným nebezpečím vzniku požiaru,
  • zakladať ohne aj na vyhradených ohniskách v lesoch.
nebezpečie vzniku požiarov
Ilustračné foto.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov sú povinní

  • zabezpečovať v lesoch a ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť,
  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste,
  • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek,
  • označiť všetky ohniská a vstupy do lesov zákazom použitia otvoreného ohňa.

zdroj: Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava – Dúbravka

nebezpečie vzniku požiarov
Ilustračné foto.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *