Poslanci rezignovali na informovanosť občanov

Poslanci rezignovali
Ján Žatko

Minulý týždeň som sa v článku Podarí sa poslancom prekročiť svoj vlastný tieň? zamýšľal nad tým, či sa poslancom miestneho zastupiteľstva podarí opätovne schváliť vlastné uznesenie z májového zastupiteľstva, ktoré starosta Milan Jambor odmietol podpísať. Uznesením poslanci žiadali starostu aby informoval občanov, odborné komisie a aj poslancov o investičných akciách mestskej časti. Jednoducho povedané, žiadali starostu aby sa občania dozvedeli, že sa im pod oknami začne niečo stavať skôr ako tam začnú bagre rýpať zem. Ako to nakoniec dopadlo? Poslanci rezignovali na informovanosť občanov

píše: Ján Žatko

Znenie pozastaveného uznesenia

Na úvod sa vrátim k podstate problému. Na májovom zasadnutí zastupiteľstva poslanec Rastislav Tešovič (Devínska Inak) predložil návrh nasledujúceho  uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Devínska Nová Ves:

  1. žiada starostu MČ aby pred začatím každej stavebnej činnosti v MČ, ktorej objednávateľom alebo zhotoviteľom je MČ alebo jej organizácie, informoval vhodným spôsobom vopred  o tejto zamýšľanej stavebnej činnosti obyvateľov a písomne miestne zastupiteľstvo a komisiu výstavby, dopravy a životného prostredia
  2. žiada starostu MČ aby pri prebiehajúcich stavebných činnostiach v MČ, ktorej objednávateľom alebo zhotoviteľom je MČ alebo jej organizácie, umožnil po dohode s predsedníčkou komisie výstavby, dopravy a životného prostredia zúčastňovať sa zástupcom poslancov a zástupcom komisie na pravidelných kontrolných dňoch počas vykonávania tejto stavebnej činnosti a rovnako pri odovzdaní diela objednávateľovi.
Poslanci rezignovali
Vľavo poslanec Rastislav Tešovič.

Utajené Jamborove stavebné aktivity

Podstata problému tkvie v tom, že starosta Milan Jambor nepovažuje za potrebné o svojich vlastných stavebných zámeroch nikoho informovať. Ani poslancov, ani odborné komisie, ktoré sa tak dostávajú iba do úlohy štatistu. Dokonca aj obyvatelia, ktorým pred oknami má vyrásť nejaká stavba, sa o nej dozvedia až vtedy, keď sa im tam začnú preháňať bagre. No a aj vtedy je ešte problém zistiť, čo za stavbu im pod oknami vyrastie. Rastislav Tešovič to komentoval slovami:

Musím povedať, že viacerí z nás sú svedkami toho, že sa dozvedáme o pripravovaných stavebných zámeroch, investičných akciách žiaľ z okna autobusu, keď vidíme, že niekde začal nejaký výkop alebo sa o tom dozvieme z Devexu alebo z Facebooku. Je to veľmi smutné, pretože také vážne veci ako príprava stavebnej činnosti v réžii mestskej časti by mala byť určite konzultovaná v prvom rade s dotknutou verejnosťou a v neposlednom rade s odbornou komisiou výstavby a miestnym zastupiteľstvom.

Poslanci rezignovali
Výstavba parkoviska pri cintoríne.

Hlasovanie poslancov v máji

Na májovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa väčšina poslancov priklonila k návrhu uznesenia a veľkou väčšinou ho schválila. Za uznesenie hlasovalo osem poslancov vrátane predsedníčky komisie výstavby, dopravy a životného prostredia a to  Miroslav Encinger (Lepšia štvrť), Michal Gašparík (nezávislý), Lenka Hlaváčová (Devínska Inak), Dana Hlaváčová-Vanková (Devínska Inak), Beáta Janatová (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Denis Ružovič (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Rastislav Tešovič  (Devínska Inak) a Veronika Veslárová (Devínska Inak). Hlasovania sa zdržali štyria poslanci a to Róbert Bardač (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Peter Krug (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Jana Martanovičová  (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD) a Jozef Tittel (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD).

Poslanci rezignovali
Hlasovanie na májovom zastupiteľstve.

Starosta uznesenie nepodpísal

Napriek tejto zjavnej väčšine poslancov starosta Milan Jambor schválené uznesenie nepodpísal a kvôli tomu je výkon uznesenia pozastavený. Treba priznať, že starosta má na takýto krok právo, ale iba vtedy, ak je schválené uznesenie v rozpore so zákonom alebo je pre mestskú časť zjavne nevýhodné. Informovať poslancov a občanov o stavebných aktivitách mestskej časti však určite nie je v rozpore so zákonom a ani nie je pre mestskú časť nevýhodné. Preto podľa môjho názoru nepodpísaním uznesenia starosta prekročil svoju právomoc.

Poslanci rezignovali
V strede starosta Milan Jambor.

Možnosti na prelomenie starostovho veta

Zákon o obecnom zriadení dáva poslancom možnosť takúto situáciu riešiť a starostovo veto prelomiť následným hlasovaním. Ak bol výkon uznesenia zastupiteľstva pozastavený, môže zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť. Trojpätinová väčšina poslancov miestneho zastupiteľstva DNV je osem poslancov. Presne toľko, koľko hlasovalo za uznesenie v máji. Stačí preto, aby tí poslanci, ktorí hlasovali za uznesenie v máji opakovali svoje hlasovanie aj na júnovom zastupiteľstve. Starostovo veto by bolo prelomené a požiadavka na informovanosť občanov, teda to, čo by malo byť normálne aj bez uznesenia, by vstúpila do platnosti. Na túto možnosť som upozornil aj v článku  Podarí sa poslancom prekročiť svoj vlastný tieň?

Poslanci rezignovali
Rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie o zaradení prelomenia veta do programu

Poslanec Rastislav Tešovič skutočne predložil na úvod júnového zasadnutia miestneho zastupiteľstva návrh na zaradenie bodu týkajúceho sa pozastaveného uznesenia do programu zastupiteľstva. Poslanci sa s týmto návrhom vysporiadali veľmi rýchlo a jednoducho. Neschválili jeho zaradenie do programu a tak sa nakoniec o pozastavenom uznesení nemohlo ani rokovať. Poslanci rezignovali na informovanosť občanov. Ak vám tento postup devínskonovoveských poslancov pripomína konanie vládnych poslancov na čele s poslancami Smeru v Národnej rade, tak určite ide o podobnosť nie náhodnú. A ako jednotliví poslanci hlasovali? Prítomných bolo 10 poslancov, Miroslav Encinger (Lepšia štvrť) a Beáta Janatová (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD) boli z rokovania ospravedlnení. Za zaradenie návrhu do programu hlasovali Michal Gašparík (nezávislý), Lenka Hlaváčová (Devínska Inak), Dana Hlaváčová-Vanková (Devínska Inak), Rastislav Tešovič (Devínska Inak) a Veronika Veslárová (Devínska Inak). Hlasovania sa zdržali štyria poslanci a to Róbert Bardač (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Peter Krug (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Jana Martanovičová  (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD) a Jozef Tittel (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD). Zvláštnosťou je hlasovanie Denisa Ružoviča (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), ktorý v máji za uznesenie zahlasoval. V júni však už svoj postoj prehodnotil a hlasoval proti zaradeniu bodu do programu zastupiteľstva.

Poslanci rezignovali
Hlasovanie na májovom zastupiteľstve.

Poslanci rezignovali na informovanosť občanov

Aký záver vyplýva z tohto veľmi krátkeho hlasovania? Jednoduchý. Poslanci rezignovali na informovanosť občanov. Aspoň ich podstatná časť. Je to ich odkaz svojim voličom, že je im jedno, čo robí starosta, oni mu vždy podržia chrbát. Je to ich odkaz voličom, že je im jedno, keď ich voliči nevedia, čo sa okolo nich deje. Je to ich odkaz voličom, že si nemyslia, že si ich voliči zaslúžia otvorenú diskusiu. Je to ich odkaz voličom, že nerozhodujú podľa vôle svojich voličov ale podľa vôle svojho starostu. Trocha pokrivená zastupiteľská demokracia existuje v Devínskej Novej Vsi.

Poslanci rezignovali
Začiatok výstavby parkoviska pri cintoríne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *