Oplotenie kontajnerových stojísk

Oplotenie kontajnerových stojísk
Ján Žatko

Môžeme to vidieť v praxi na sídliskách. Na prístupných kontajnerových stojiskách je, s prepáčením, bordel. Na oplotených je to  inak. Mestská časť sa rozhodla ešte v januári podporiť  finančne tých vlastníkov bytov, ktorí sa rozhodnú oplotiť si svoje kontajnerové stojiská. Na júnovom rokovaní zastupiteľstva poslanci schvaľovali prvý finančný príspevok na oplotenie kontajnerových stojísk.

píše: Ján Žatko

Pravidlá poskytovania príspevkov na oplotenie kontajnerových stojísk

Pravidlá poskytovania príspevkov pre spoločenstvá alebo správcov bytových domov na oplotenie kontajnerových stojísk pri bytových domoch schválili poslanci ešte na januárovom zastupiteľstve. Podstatou týchto pravidiel je to, že žiadateľom môže byť buď spoločenstvo alebo správca bytového domu. Príspevok môže byť poskytnutý až po zrealizovaní stavby a zaplatení stavebných prác maximálne do výšky 20 % preukázaných finančných nákladov na stavbu, najviac však 500 €. Úplné znenie pravidiel nájdete v uznesení miestneho zastupiteľstva č.7/1/2018. 

Oplotenie kontajnerových stojísk
Januárové rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Prvý príspevok bol schválený

Na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa schvaľoval prvý príspevok na oplotenie  kontajnerových stojísk. Konkrétne išlo o príspevok pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Hradištná 31 – 35 a  bol schválený v maximálnej možnej výške 500 €. Na tom istom rokovaní zároveň poslanci schválili aj výpožičku pozemku na dobu neurčitú pre vlastníkov bytov bytového domu Hradištná č. 19 – 23 na vybudovanie uzatvoreného kontajnerového stojiska. Po ukončení prác si určite aj títo vlastníci podajú žiadosť o príspevok na oplotenie kontajnerových stojísk.

Oplotenie kontajnerových stojísk

Prístrešok na Hradištnej na ktorý bol schválený príspevok.

Možnosť aj pre ďalších žiadateľov

Tí vlastníci bytov v bytových domoch, ktorí ešte nemajú uzavreté kontajnerové stojiská si tiež môžu na miestnom úrade požiadať o príspevok na oplotenie kontajnerových stojísk od mestskej časti. Pripomínam, že príspevok môže byť priznaný maximálne do výšky 20 % preukázaných finančných nákladov na stavbu, najviac však 500 € a môže byť poskytnutý až po zrealizovaní stavby a zaplatení stavebných prác. V tomto roku je v rozpočte mestskej časti schválený príspevok na oplotenie kontajnerových stojísk vo výške 1 000  €.

Oplotenie kontajnerových stojísk
Bežný obrázok na sídliskách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *