Pilotný projekt komunitnej práce v Devínskej Novej Vsi

Matej Nagy

Už v tomto týždni rozbiehame v Devínskej Novej Vsi novú službu. Okrem nízkoprahového klubu a terénnej sociálnej práce s deťmi a mládežou tak ponúkneme aj komunitnú prácu. Čo je komunitná práca? Prečo sme sa pre ňu rozhodli? Aký má význam pre komunitu v Devínskej?

píše: Matej Nagy

Komunitná práca

Pod komunitou možno chápať všetkých obyvateľov nejakej oblasti. Každý obyvateľ tak má svoje potreby, svoje životné skúsenosti a zároveň potrebuje svoj priestor. Potiaľto je to jednoduché. Keď sa však stretnú vekovo rozliční obyvatelia, rozlične sociálne situovaní obyvatelia, už to také jednoduché nie je. Komunitná práca sa snaží poznať potreby danej skupiny ľudí a snaží sa im pomôcť ich napĺňať tak, aby ich záujmy druhých nepoškodili. Ideálne, práve naopak, aby pomohli aj niektorej inej skupine v okolí. Príkladom môžu byť osamelí dôchodcovia, ktorí potrebujú kontakt a sú tu deti, ktorým sa rodičia nevenujú lebo nemajú čas. Je tu istá šanca na prienik záujmov. Chce to určitý kompromis, možno zmenu návykov, ale ovocie to môže priniesť obom stranám.

ichtys
Ichtys na Dni detí 2019 v DNV.

Prečo?

Na komunitnú prácu budeme nazerať viac z nášho uhlu pohľadu. Z pohľadu našej práce s deťmi a mládežou. Vnímame ohrozené deti, či mládež a nedokážeme s nimi byť 24/7. Práve ich okolie je s nimi častejšie, čo samozrejme prináša do komunity napätie. Ohrozené deti, či mládež je náročnejšia. Je hlučnejšia, má asociálne prejavy, rebeluje. Ale je to komunita, ktorá má šancu čo to spraviť pre ich záchranu. A spôsobov ako pomôcť je niekoľko.

ichtys
Ichtys na Dni detí 2019 v DNV.

Pomoc ohrozeným

Veľmi kľúčovým momentom je zmena postoja. Zmena pohľadu, že táto mládež, tieto decká nie sú problémové, ale ohrozené, v nebezpečenstve, môže napomôcť ich zmene. Ak ich prestaneme okríkať, a začneme s nimi komunikovať, to je už druhý veľmi podstatný krok. Isteže, niekedy sami nevieme pomôcť. Vtedy je dôležité vyhľadať pomoc zvonku, tie decká to nedávajú, dospelí by to však mohli zvládnuť. To je ďalší spôsob pomoci.

V neposlednom rade, ba povedal by som, že najkľúčovejším momentom je nezatvárať sa do svojej ulity a mať otvorené srdce. Často aj počujeme hádky v susednom byte, vidíme opustené dieťa vonku na lavičke po zotmení, alebo na schodisku vo vchode, no tvárime sa, že sa nič nedeje. Pri tom stačí len otázka, čo by som mal urobiť, aby som tomu dieťaťu pomohol. Odpoveď často príde aj sama.

Pre komunitnú prácu sme sa spojili: ICHTYS, o.z. (www.ozichtys.sk, fb: Ichtys, o.z.), OZ POINTRE (www.pointre.sk)

ichtys

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *