Otvorený list ministerke pôdohospodárstva

list
Ján Žatko

V utorok sa na FB stránke Iniciatívy Naše Karpaty zjavila znepokojivá informácia, že na Devínskej Kobyle sa zjavili pilčíci. Pravidelní čitatelia tohto blogu vedia, že od začiatku tohto roku vedú samosprávy Devína, Dúbravky a Karlovej Vsi a občianski aktivisti súboj so štátnym podnikom LESY SR a ministerstvom pôdohospodárstva o zastavenie plánovanej hospodárskej ťažby dreva v masíve Devínskej Kobyly. Na podporu týchto aktivít sme sa rozhodli pred pár dňami rozbehnúť petíciu Zabráňme výrubu lesa na Devínskej Kobyle a zaslať otvorený list zodpovedným ľuďom.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV  

Ťažba na Devínskej Kobyle začala

V utorok sa na FB stránke Iniciatívy Naše Karpaty zjavila nasledujúca znepokojivá informácia:

Po roku môžete v týchto dňoch vidieť na obľúbenej Devínskej Kobyle pilčíkov. Je to bohužiaľ tak, štátne lesy tu začali tzv. výchovnú ťažbu (prerieďovanie mladších stromov). Máme však dôvodnú obavu, že následne sa bude vykonávať obnovná ťažba, teda klasická ťažba zdravých, veľkých stromov so všetkými negatívami, čo sú s tým spojené. Ťažba prichádza v čase, keď za pár dní podpísalo petíciu proti ťažbe vyše 1 500 občanov. Naše rokovania s ministerstvom sa zasekli a na naše otázky nedostávame odpovede. Napriek deklarovaným stanoviskám Ministerstva pôdohospodárstva sa v arogantnom prístupe k bratislavským lesom nič nezmenilo. Zisky z ťažby sú im prednejšie ako nejaká rekreácia a ochrana prírody.

Plánovaný objem ťažby dreva, štátnymi lesníkmi, na tento rok je najvyšší za posledných 7 rokov. S ťažbou pritom nesúhlasí odborná ani laická verejnosť, hlavné mesto Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj a starostovia Karlovej Vsi, Devína a Dúbravky. Štát znova arogantne šliape po záujmoch svojich občanov a ignoruje miestnu samosprávu!

list
Ilustračné foto (zdroj: Naše Karpaty).

Otvorený list ministerke pôdohospodárstva

Na základe tejto informácie som sa rozhodol napísať v mene viac ako 1 700 ľudí, ktorí doteraz podpísali petíciu  Zabráňme výrubu lesa na Devínskej Kobyle otvorený list ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriele Matečnej, ministrovi životného prostredia László Sólymosovi a generálnemu riaditeľovi štátneho podniku LESY SR Marianovi Staníkovi. Ďalej uvádzam list ministerke pôdohospodárstva v plnom znení. Ďalšie dva listy sú takmer totožné.

Vážená pani ministerka,

začiatkom tohto roka znepokojila verejnosť informácia, že štátny podnik LESY SR plánuje v tomto roku masívnu ťažbu dreva v lesoch v okolí Bratislavy. V súvislosti s týmto plánom Vás oslovili starostky Devína Ľubica Kolková, Karlovej Vsi Dana Čahojová a starosta Dúbravky Martin Zaťovič listom zo dňa 31. 1. 2018. V tomto liste Vás informovali o tom, že obyvatelia nielen ich mestských častí ale aj celej Bratislavy vnímajú lesy v okolí Bratislavy ako jedinečné prírodné prostredie s nezastupiteľnou rekreačnou funkciou. Citujem z ich listu: „Program starostlivosti o lesy pre LC Lesy SR Bratislave dostatočne nezohľadňuje rekreačný význam týchto lesov ani ich ekologickú hodnotu. Naše mestské časti vynaložili značné úsilie na zapojenie sa do procesu tvorby tohto zásadného dokumentu. Žiaľ naše odborné a vecné pripomienky neboli akceptované rovnako ako pripomienky ďalších samospráv, mimovládnych organizácií a občanov.“

V uvedenom liste Vás žiadajú aj o obmedzenie plánovanej ťažby, citujem: „Pokiaľ ide o samotnú realizáciu plánovanej ťažby, plne podporujeme požiadavky odbornej a občianskej verejnosti, ako aj zástupcov BSK na obmedzenie, prípadne aj úplné vylúčenie ťažby v ekologicky najviac citlivých a rekreačne významných lokalitách.“

Dňa 1. 2. 2018 bola v Bratislavských novinách zverejnená reakcia Michala Feika z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na tieto otvorené listy. Podľa neho je záujmom ministerstva pôdohospodárstva aj štátnych lesov posilnenie rekreačnej funkcie lesov v okolí Bratislavy. V tejto súvislosti upozornil na to, že agrorezort sa v spolupráci s Lesmi SR aj s občianskymi združeniami dohodol na vytvorení odbornej diskusnej platformy, ktorá bude riešiť aj také témy ako spôsob starostlivosti o lesy, ochranu či ťažbu. „Týka sa to najmä exponovaných rekreačných zón pri hlavnom meste,“ dodal Michal Feik. Pripomenul tiež dohodu o pozastavení ťažby v lokalite Vydrice a Devínskej Kobyly s cieľom nájsť nový spôsob hospodárenia a starostlivosti o les.

Podľa stanoviska štátneho podniku LESY SR zverejneného 11. 5. 2018 v období od decembra 2017 do konca apríla 2018 prebehlo viacero rokovaní na rôznych úrovniach. Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, v stanovisku uviedol, citujem: „Zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, samospráv, štátnej ochrany prírody, občianskych združení a nezávislých organizácií sa stretávali so zástupcami štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, pričom hlavnou témou rokovaní bolo posilnenie mimoprodukčných funkcií prímestských lesov Bratislavy ako aj prehodnotenie rozsahu už naplánovanej ťažby“.

V stanovisku sa ďalej uvádza, že pracovná komisia k dnešnému dňu nedospela k legitímnym dôvodom na úplné zastavenie výkonu ťažby v lokalite Devínska Kobyla a Vydrica. Preto sa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sa rozhodli vykonať v najbližšom období spracovanie kalamitnej hmoty, výchovné ťažby v mladších porastoch a v minimálnom rozsahu i neodkladnú obnovnú ťažbu.

Vzhľadom na toto stanovisko a aj vzhľadom k informáciám zástupcov občianskych združení, že rokovania ohľadne zastavenia ťažby v oblasti Devínskej Kobyly a Vydrice nevedú k žiadúcemu výsledku, sa rozhodla skupina ľudí bývajúcich pod masívom Devínskej Kobyly osloviť svojich spoluobčanov s prosbou, aby vyjadrili svoj názor na plánovanú ťažbu dreva v masíve Devínskej Kobyly. Dňa 21. 9. 2018 sme zverejnili petíciu „Zabráňme výrubu lesa na Devínskej Kobyle“. Jej text vám prikladáme v prílohe. Za 12 dní petíciu podpísalo už viac ako 1 700 ľudí a podpisy stále pribúdajú. Z toho vidno, že ľudia sú značne pobúrení zámerom štátneho podniku LESY SR ťažiť drevo na Devínskej Kobyle a využívať toto územie ako hospodársky les.

Vážená pani ministerka,

petíciu „Zabráňme výrubu lesa na Devínskej Kobyle“ Vám odovzdáme oficiálnou cestou v dohľadnom čase. Obraciame sa však na Vás týmto listom už dnes, pretože nás znepokojili informácie, že v masíve Devínskej Kobyly sa už v posledných dňoch začala ťažba dreva. Preto Vás žiadame, v mene ľudí, ktorí uvedenú petíciu podpísali, o pomoc pri zastavení plánovaného masívneho a necitlivého výrubu lesov v tejto oblasti, aby sa tak predišlo nenávratným škodám. Zároveň Vás informujeme, že text tohto listu poskytujeme médiám.

list
Ilustračné foto (Naše Karpaty).

Petícia ďalej pokračuje

Petícia Zabráňme výrubu lesa na Devínskej Kobyle ďalej pokračuje. Naďalej vás prosím o jej rozširovanie, aby podpisov bolo čo viac. Čím viac ľudí sa za túto vec zasadí, tým skôr ministerstvo vyhovie ich požiadavke.

list

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *