Chorváti v Devínskej Novej Vsi

Chorváti
Ján Žatko

Územie dnešnej Devínskej Novej Vsi je veľmi bohaté na históriu. Osídlenie bolo archeologickým výskumom doložené už v mladšej dobe kamennej. Prvá písomná zmienka o obci ako „Wyfalw“ „Nová Ves“ je z 10. októbra 1451 v liste uhorského gubernátora J. Huňadyho mestu Bratislava. Chorváti prišli na územie dnešnej Devínskej Novej Vsi v 16. storočí.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV 

Slovenskí Chorváti – Chorváti v Devínskej Novej Vsi 2018

Vetami uvedenými v úvode tohto článku sa začína sprievodný text k výstave Slovenskí Chorváti – Chorváti v Devínskej Novej Vsi 2018, ktorú môžete navštíviť v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku. Výstavu včera otvorili zastupujúci riaditeľ múzea Andrej Solár, starosta mestskej časti Devínska Nová Ves Milan Jambor a predseda Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku Radoslav Jankovič.

Chorváti
Zľava Andrej Solár, Milan Jambor a Radoslav Jankovič.

Najstaršie osídlenie na území Devínskej Novej Vsi

Výstava pozostáva z niekoľkých panelov, na ktorých  je zachytená história Devínskej Novej Vsi od najstaršieho známeho osídlenia v mladšej dobe kamennej cez dobu bronzovú, rímske obdobie a príchod Slovanov. Najstaršiu slovanskú osadu odkryli archeológovia na Dálnych Topoliťoch medzi železničnou stanicou v Devínskom Jazere a traťou na Stupavu. Mimoriadny význam má slovansko-avarské pohrebisko 883 hrobov vykopaných Na Murniciach v rokoch 1926 až 1933 profesorom Eisnerom.

Chorváti
Jeden z vystavovaných panelov.

Chorvátska kolonizácia

Výstava nám približuje aj obdobie chorvátskej kolonizácie. Po bitke na Krbavskom poli v roku 1493 obsadila Osmanská ríša Bosnu a Hercegovinu a stala sa bezprostredným susedom Chorvátska. Obyvateľstvo ušlo do severnejších, vtedy bezpečnejších častí Uhorska. Po bitke pri Moháči v roku 1526 možno tieto úteky označiť ako organizované presídľovanie, lebo štát i zemepáni mali záujem na záchrane poddanského obyvateľstva. Takto sa na dnešné západné Slovensko dostali Chorváti, ktorí si sem priniesli svoje kultúrne hodnoty.

Chorváti

Chorváti v Devínskej Novej Vsi a ich zvyky

Výstava ďalej hovorí o duchovnom živote, zvykoch a obyčajoch ale i remeslách a poľnohospodárskej výrobe, ktoré boli súčasťou života Chorvátov v Devínskej Novej Vsi. Súčasťou výstavy sú aj rôzne predmety dennej potreby, sošky a súčiastky oblečenia chorvátskych predkov. Výstavu môžete navštíviť počas otváracích hodín múzea až do 4. 11. 2018. A ak by ste to náhodou nestihli, po skončení výstavy budú jednotlivé panely premiestnené na miestny úrad, kde budú umiestnené natrvalo.

foto: Ján Žatko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *