Oddychový park na Grbe

park
Jitka a Viktor Švarcoví

Oddychový park na Grbe je jedným z projektov mestskej časti, ktorý v poslednom roku vyvolal búrlivé emócie. Sny o kľudnej oáze medzi rozpálenými ulicami totiž pochovali tony betónu. Smútok a hnev ľudí neschladila ani fontána, ktorej prevádzkové dni možno poľahky spočítať na prstoch dvoch rúk. Krv v žilách zato spoľahlivo rozprúdi aj letmý pohľad na rozpočet a vyúčtovanie. V časoch, keď sa boj proti následkom zmeny klímy stáva jednou z hlavných tém, totiž mestská časť zaplatila za vybetónovanie „parku”, inštaláciu dlhodobo nefunkčnej, rovnako betónovej fontány a osadenie herných prvkov, ktoré sa do daného prostredia vôbec nehodia, nemalé finančné prostriedky. A to napriek nedostačujúcemu rozpočtu, nesúhlasu odbornej komisie aj petície verejnosti.

píšu: Jitka a Viktor Švarcoví

Skladanie mozaiky

Hneď na úvod chceme uviesť, že pátranie po podrobnostiach v materiáloch zverejnených na webovej stránke DNV nie je niečo, z čoho by sme mali potešenie. Rovnako nás nebaví ani následná analýza a skladanie mozaiky celého priebehu projektu. Keďže si trávenie voľného času vieme predstaviť oveľa lepšie, dlho sme váhali, či sa do toho vôbec púšťať. Je však veľmi pravdepodobné, že ak by sme to neurobili my, nikto iný by sa do podrobnej revízie tohto projektu nepustil a všetky fakty by ostali odsúdené na zabudnutie a neprehľadne roztrúsené v archívoch webu DNV. Nemôžeme tiež s istotou tvrdiť, že informácie uvedené v texte sú úplné a bezchybné, hoci sme spravili všetko, čo bolo v našich silách, aby to tak bolo. Sme preto otvorení konštruktívnej kritike a akýmkoľvek doplňujúcim informáciám, ktoré nám unikli.

Čo sa nám v Oddychovom parku na Grbe nepozdáva

Betón. Ide o prvok nevhodný do parku. Ak ho totiž zohrieva slnko, vďaka svojej tepelnej kapacite akumuluje teplo, ktoré z neho sála aj vtedy, keď je slnko už dávno zapadnuté. Aj to je jedným z dôvodov, prečo sa sídliská a iné zástavby, kde je veľké množstvo odkrytých betónových plôch (vrátane parkovísk), počas leta zväčša poriadne nevychladia ani v noci. Navyše žiarenie, ktoré sa od svetlého betónu odráža, je počas slnečných dní mimoriadne silné a nepríjemné nielen pre detské oči. Hoci sa betón môže zdať na prvý pohľad bezúdržbový, opak je pravdou. V kombinácii s rozsypanými kamienkami a pieskom sa stáva nebezpečne šmykľavým povrchom, navyše s ostrými hranami na okrajoch, ktoré ani po zrazení nie sú úplne bezpečné. Preto si betón použitý na detskom ihrisku, obzvlášť v takomto rozsahu, vyžaduje pravidelné, každodenné zametanie. Primárne však v tomto prípade nemá ísť o detské ihrisko, ale o oddychový park. Je všeobecne známe, že upokojujúco a tým pádom aj oddychovo pôsobí zelená farba. Nie biela ako betón ani biela ako štrk. Zelená ako stromy a zelená ako tráva.

park
V horúcom lete ponúka park len minimum tieňa, preto býva okolo poludnia často ľudoprázdny.

Fontána

Často skloňovaným a vtedajším starostom velebeným prvkom parku je fontána, navrhnutá v rovnakom duchu ako okolité stovky metrov štvorcových betónu a nehodiaca sa do parkového prostredia. Na upresnenie treba dodať, že ide o tzv. chodníkovú fontánu, to znamená, že na jej vybudovanie treba mať chodník. A pre poriadnu chodníkovú fontánu zjavne treba aj poriadny chodník, v tomto prípade rovno betónový. Podľa neoficiálnych informácií je navyše fontána od spoločnosti AQUA Slovakia, s. r. o., sídliacej na Kosatcovej ulici, náchylná na znečistenie kamienkami a pieskom, čomu v tesnej blízkosti detského ihriska nemožno zabrániť. V každom prípade však oficiálny dôvod nefunkčnosti fontány nikde zverejnený nebol. Výsledkom však je ešte väčšia betónová plocha, akumulujúca v letných mesiacoch teplo. Ďalším paradoxom, ktorý sa s fontánou spája, je zákaz vstupu do nej, uvedený v prevádzkovom poriadku parku, a to predovšetkým v súvislosti so slovami vtedajšieho starostu Milana Jambora, ktorý svojho času v reportáži DTV nadšene hovoril o deťoch šantiacich vo fontáne. Pre úplnosť treba dodať, že aj na detských ihriskách bez väčších problémov fungujú fontány, v ktorých sa môžu hrať deti. Stačí sa ísť pozrieť do neďalekého Vodárenského parku, kde je fontána v horúcom lete neustále plná detí. Samozrejme, v bezprostrednom okolí nie sú nasypané tony malých kamienkov a piesku.

park
Fontána vo Vodárenskom parku.

 

park
V oddychovom parku na Grbe je vstup do chodníkovej fontány zakázaný.

Herné prvky

Hoci má ísť o oddychový park, veľké množstvo priestoru okrem betónu zaberajú herné prvky, okolo ktorých sú nasypané tony štrku. Štrk sa v lete tiež výborne zohrieva a v najväčšom teple naň nie je možné stúpiť bosou nohou bez popálenia. Herné prvky nie sú ani nijakým spôsobom rozdelené podľa veku detí, pre ktoré sú určené. Často sa tak stáva, že okolo teenagerov, ktorí trénujú saltá na trampolínach, sa tmolia sotva chodiace detičky, ktoré mieria k hojdačkám alebo detskému kolotoču. Hojdačky, nachádzajúce sa v tesnej blízkosti pieskoviska, navyše nie sú nijako ohradené a o strety naháňajúcich sa detí s hojdajúcimi sa deťmi tiež nie je núdza. Trampolíny, umiestnené v kamienkovom mori, sa zas pomaly ale isto zapĺňajú kamienkami a bez pravidelného čistenia budú onedlho nepoužiteľné. Za zmienku stojí aj herná zostava, ktorá je svojou výškou a prístupovými možnosťami (rebríky s veľkým rozstupom priečok, špirála či „pavučina“ s lanovým mostom) určená výlučne pre staršie deti, no množstvo prvkov (špirálovitá šmykľavka, tunely…) je vhodných aj pre mladších návštevníkov. Tí sa tam však nemajú ako dostať. Celá herná zostava vrátane konštrukcií hojdačiek svojím vzhľadom nerešpektuje priestor, do ktorého mala byť zasadená, a namiesto prírodných materiálov a farieb vhodných do parku a k historickej budove bývalej školy sú použité kovové konštrukcie a pestrofarebné prvky. V kombinácii s tonami betónu a štrku tak priestor vyzerá viac ako odpočívadlo ASFiNAGu na rakúskej betónovej diaľnici než park.

 

park
Herné prvky sa svojím vzhľadom nehodia k historickej budove bývalej školy, navyše nie sú od seba nijako oddelené, preto často dochádza k nebezpečným situáciám.

Schvaľovanie rozpočtu a jeho zvyšovanie

Prirodzene sa natíska otázka, ako sa takéto niečo mohlo stať priamo pred očami obyvateľov. Na odpoveď sa pozrieme na nasledujúcich riadkoch. Vychádzať budeme výlučne z oficiálnych faktov, ktoré musí miestny úrad zo zákona zverejňovať.

Prvým krokom na zabezpečenie financovania bolo schválenie rozpočtu na roky 2017 – 2019 zo dňa 14. 12. 2016. Okrem množstva iných položiek sa sem dostala aj položka s názvom Park Charkovská a s týmto popisom: „V areáli bývalej základnej školy na Charkovskej ulici vznikne nový park, pričom budova bývalej základnej školy sa po investícii zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmení na Múzeum školstva a pedagogiky, ktoré bude do nej presťahované.“

Rozpočet na rok 2017 bol naplánovaný vo výške 200 000 €. Na roky 2018 a 2019 vtedy nebolo plánované čerpanie žiadnych finančných prostriedkov na tento účel. K tomuto materiálu nemal nikto z poslancov žiadne námietky a návrh bol jednohlasne schválený.

Podľa záznamov z miestnych zastupiteľstiev sa počas rozpravy o zvýšení rozpočtu na park o 75 000 € dňa 28. 6. 2017 okrem poslanca Rastislava Tešoviča nevyjadril nikto. Pána Tešoviča vtedy zaujímalo len to, „či sa tento zámer bude realizovať spoločne so zámerom umiestnenia Múzea školstva“. O tom, ako sa spoločne tieto dva zámery realizujú, či už časovo alebo architektonicky, si môže urobiť názor každý sám. Zvýšenie rozpočtu bolo, rovnako ako samotný rozpočet, schválené jednohlasne (za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0).

Na zastupiteľstve dňa 27. 9. 2017 sa k bodu, ktorý sa týkal navýšenia rozpočtu na Park Charkovská o ďalších 40 000 €, znova ozval poslanec Tešovič, ktorému sa nepáčilo, že sa rozpočet zvyšuje „salámovou metódou“, a to takmer na každom zastupiteľstve. Ďalej požiadal o vysvetlenie, prečo k takémuto navýšeniu došlo až teraz. Nezdalo sa mu, že sa investičný zámer kúskuje namiesto toho, aby bolo od začiatku jasné, čo sa má realizovať a ako to má vyzerať. Výhrady mal aj k celkovej sume 315 000 €, ktorú považoval za astronomickú. Dodal tiež, že plot, na ktorý malo byť odhlasované navýšenie rozpočtu, už čiastočne stoji, a preto sa pýtal, kto dal na vybudovanie plota pokyn, kto ho vybudoval, koľko to stálo a z ktorého rozpočtového programu to bolo hradené.

Podľa starostu Jambora išlo v prípade parku s takouto rozlohou o štandardnú sumu. Vzápätí priznal, že v pôvodnom projekte sa počítalo s repasovaním celého pôvodného plota, čo by sa však k parku nehodilo, preto mestská časť pristúpila k finančne náročnejšej výmene vrchnej časti plota. Druhou položkou, ktorá výrazne navýšila rozpočet, bola výstavba „vodného sveta“, namiesto ktorého bola v pôvodnom projekte len obyčajná fontána za pár tisíc eur. Vtedajší starosta však z chystaného „vodného sveta“ neskrýval nadšenie, považoval ho za veľkú atrakciu, ktorá určite za tie peniaze bude stáť. Uviedol tiež, že je celkom bežné, že pri akejkoľvek stavbe nie je možné dodržať časovú ani finančnú os. Starosta Jambor tiež dodal, že ide už o posledné navýšenie rozpočtu. Poslanec Tešovič napokon v tejto súvislosti inicioval operatívnu finančnú kontrolu.

O chystanej betónovej ploche, s ktorou sa v pôvodnom projekte nepočítalo a ktorú neschválila ani komisia, nepadlo vo voľne dostupných záznamoch zo zasadaní miestneho zastupiteľstva ani slovo. Nikto sa nepýtal, na čo konkrétne sa minul celý naplánovaný rozpočet. Aj napriek tomu, že komisii výstavby, dopravy a životného prostredia (ktorej členom bol aj poslanec Tešovič) bol dňa 6. 9. 2017 prezentovaný tento zámer aj s betónovými plochami, sa žiadny poslanec nespýtal, či sa rozpočet nezvyšuje práve kvôli betónovým plochám a nielen kvôli plotu. Hlasovanie o zvýšení rozpočtu o 40 000 € (na plot) na celkovú sumu 315 000 € napokon dopadlo takto: za: 6, proti: 2, zdržali sa: 2.

Na nasledujúcom zastupiteľstve dňa 8. 11. 2017 sa poslanec Tešovič chcel dozvedieť viac o „okolnostiach výstavby plotu na Charkovskej, respektíve o investíciách parku na Charkovskej“. Od vtedajšieho starostu dostal odpoveď, že kontrola, ktorú inicioval, bola vykonaná a že výsledky budú na najbližšom zastupiteľstve. Podrobnejšie sa ku kontrole vrátime nižšie.

V každom prípade však bola na zastupiteľstve dňa 13. 12. 2017 všetkými poslancami jednohlasne schválená „Správa o výsledku kontroly efektívnosti, hospodárnosti a zákonitosti doterajších výdavkov vynaložených v súvislosti so zámerom Park Charkovská“.

Nakoniec bol rozpočet ešte navýšený na sumu 331 000 € a v záverečnom účte je uvedené, že výdavky za rok 2017 boli 319 881,76 €. Tieto zmeny v rozpočte už boli robené rozhodnutím vtedajšieho starostu Milana Jambora.

Vzhľadom na to, že park nebol v roku 2017 ešte ani zďaleka dokončený, na rok 2018 naň bolo v rozpočte MČ vyčlenených ďalších 50 000 €. V záznamoch z rokovania z 13. 12. 2017 sme nenašli žiadne vyjadrenie poslancov k tejto sume aj napriek tomu, že starosta Jambor pred necelými tromi mesiacmi sľuboval, že sa rozpočet už zvyšovať nebude. Táto suma už nebola v roku 2018 upravená žiadnym opatrením.

Zhrnuté a podčiarknuté, rozpočet bol zvyšovaný minimálne 4-krát a oproti pôvodnému zámeru bol navýšený o 90 % na sumu 381 000 €.

Na čo boli skutočne potrebné tak značné zvýšenia rozpočtu

Dajme tomu, že k dnešnému dňu je park (hoci s mnohými väčšími či menšími nedostatkami) dokončený. Je preto možné zosumarizovať celkové náklady. Na zvýšenie prehľadnosti sme ich umiestnili do tabuľky a rozdelili na jednotlivé celky:

park

Samozrejme, tabuľka vyššie nemusí byť úplná. Pri jej zostavovaní sme vychádzali z voľne dostupných faktúr, ktoré musí mestská časť zo zákona zverejňovať, preto sa mohlo stať, že sme niektorú položku prehliadli. V takom prípade sa radi necháme opraviť. Skôr než sa pustíme do rozboru nákladov nám však nedá nespomenúť, že sa medzi faktúrami mestskej časti nachádza aj faktúra s názvom Park Charkovská – oprava okien za bezmála 20 000 €. Hoci nevieme, kde bola táto faktúra zaradená a čo by na to povedal audítor, túto sumu sme do nákladov na park nezapočítali.

Z tabuľky je zrejmé, že celkové náklady boli viac ako 383 000 €, čo dokonca mierne prekračuje aj rozpočet po všetkých zvýšeniach. O podrobnostiach z priebehu zvyšovania sme už písali. Až na jednu ostrejšiu diskusiu boli všetky zvýšenia schválené jednohlasne. Jedinými položkami v projekte, ktoré boli spomínané v súvislosti so zvýšením rozpočtu, boli plot a fontána (aj tie spolu stáli „len“ 105 000 €).

Nechceme teraz skúmať, či jednotlivé položky nie sú predražené alebo zbytočné, hoci suma presahujúca 12 000 € za tieniace plachty je povážlivá. Nebudeme ani polemizovať o tom, ako veľmi potrebná bola inteligentná lavička, za získanie ktorej si zásluhy pripisuje novozvolený starosta Dárius Krajčír. Poznamenáme len, že sme za ňu všetci zaplatili viac ako 4 000 €, pre úplnosť však zároveň dodáme, že ide o najdômyselnejšiu inteligentnú lavičku, aká bola doteraz navrhnutá.

Pri pohľade na tabuľku do očí udrie najskôr faktúra od firmy LA-MA, s. r. o. vo výške viac než 136 000 €. K tejto sume sa viaže aj zmluva o dielo. Vylučovacou metódou sa možno dovtípiť, že práve za touto (jednoznačne najvyššou) položkou sa skrývajú náklady na hladenú betónovú plochu s metličkovou povrchovou úpravou, ktorej debnenie muselo byť po celom obvode zaoblené. Okrem terénnych úprav a navážky piesku a štrku pod herné prvky je totiž všetko obsahom iných objednávok a faktúr. Dovolíme si odhadnúť, že samotná betónová plocha s odhadovanou rozlohou 1 000 m2 mohla pokojne stáť okolo 100 000 €.

V tesnom závese za investíciou do betónu sa nachádza skupina faktúr za fontánu. Vzhľadom na to, že fontána je do daného prostredia mimoriadne nevhodná a je pravdepodobné, že v aktuálnej podobe bude častejšie pokazená než v prevádzke, možno 75 000 € vynaložených na tento účel považovať za ďalšie plytvanie.

Na základe uvedených faktov sa mimovoľne natíska odpoveď na otázku, na čo bolo potrebné zvyšovať pôvodný (podľa všetkého celkom presne odhadnutý) rozpočet o sumu viac než 175 000 €. Len pre zaujímavosť, suma 175 000 € predstavuje približne 2-ročný rozpočet DTV. Zároveň sa vyrovná aj sume na dvoch faktúrach s názvom Oprava povrchu cyklotrasy Devínska Nová Ves, ktoré sa zrejme týkajú nového povrchu na cyklotrase od potoku Mláka cez Cyklomost slobody až po katastrálne územie mestskej časti Devín.

Pri spätnom pohľade na celý projekt a vyúčtovanie vyznievajú slová vtedajšieho starostu o tom, že 300 000 € nie je astronomická suma, úplne absurdne. Za 200 000  € (s prípadným malým zvýšením rozpočtu o maximálne 10 – 20 %, čo je bežná rezerva v projektoch) by sa totiž dal vybudovať pekný zelený nevybetónovaný park aj s novým plotom a malou vkusnou fontánou.

Informovanie a komunikácia

Na oficiálnej webovej stránke obce www.devinskanovaves.sk sa o parku na Charkovskej ulici nenachádzajú žiadne relevantné informácie. Vtedajší starosta však svoj zámer vybudovať oddychový park prezentoval aspoň komisii výstavby, dopravy a životného prostredia (KDVŽP), ktorá zasadala 6. 9. 2017. V zápisnici tejto komisie je uvedené:

„Park Charkovská“, prezentoval pán starosta Milan Jambor:
Komisia na základe predloženej projektovej dokumentácie a informácie od pána starostu súhlasí s predloženým návrhom za podmienky, že betónová plocha medzi hernými prvkami ihriska bude nahradená trávnatou plochou, s výnimkou vybudovania prístupových chodníkov, nakoľko prostriedky na park boli schválené na iný typ projektu ako bolo v terajšej realizačnej dokumentácii.

Dnes možno len skonštatovať, že existujú dve možnosti: buď starosta podmienku, ktorú mu KVDŽP dala, odignoroval, alebo si ju vzal k srdcu a do súčasnej podoby zmenšil oveľa väčšiu naplánovanú betónovú plochu. Isté však je, že v čase zasadania komisie boli už ťažiskové položky, ako sú betónová plocha, fontána, herné zostavy či nový plot, dávno objednané.

Detaily zámeru oddychového parku boli s verejnosťou oficiálne komunikované len prostredníctvom reportáže v DTV, ktorá vyznieva úplne inak než samotný výsledok. Taktiež by nikomu s racionálnym sedliackym rozmýšľaním ani nenapadlo, že by v oddychovom parku mohlo byť toľko betónu a tak veľká herná zostava. Obyvatelia priľahlých domov preto až dňa 9. 11. 2017, už počas prebiehajúcej výstavby, spísali sťažnosť s názvom „Sťažnosť a žiadosť o odstránenie preliezok a altánku umiestnených v pripravovanom oddychovom parku pri bývalej ZŠ Charkovská“.

Vtedajší starosta na túto sťažnosť do mesiaca zareagoval. Podľa jeho názoru ide o „zmenu neupravenej plochy na park podľa aktuálnych požiadaviek a trendov takýchto funkčných celkov urbanistickej štruktúre sídla.“ V preklade to znamená, že ide o moderné poňatie takéhoto typu priestoru. Hoci je náš názor na túto tému výsostne laický a subjektívny, musíme skonštatovať, že v civilizovanej časti Európy sme takto „zabetónované“ detské ihrisko ešte nevideli. O parku ani nehovoriac. Za zmienku stojí ešte jedna veta z pera starostu Jambora, ktorá sa týka regulácie hluku: „Sme toho názoru, že individuálne odchýlky (napr. príliš hlučné deti) budú prirodzene regulovať ostatné atribúty parku ako seniori a iní ľudia, ktorí hľadajú kľudné miesta na posedenie, alebo už spomínané pasívne prvky v podobe protihlukovej bariéry zo živého plota”. Vzhľadom na rozpracovanosť diela odmietol akékoľvek zmeny a požiadal občanov o trpezlivosť.

 

park
Takto vraj Milan Jambor prezentoval park na Charkovskej ulici vo svojej predvolebnej kampani.

Kontrola

Dňa 27. 9. 2017 bolo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva odhlasované, že miestny kontrolór bude poverený vykonaním operatívnej kontroly zameranej na efektívnosť, hospodárnosť a zákonnosť doterajších výdavkov vynaložených v súvislosti so zámerom Park Charkovská. Výsledkom kontroly bolo, že objednávky vykonané v období od 1. 8. 2017 do 25. 9. 2017 nemali schválené rozpočtové krytie. Toto bolo napravené rozpočtovými opatreniami, ktoré sú uvedené vyššie a k 27. 9. 2017 bolo možné objednané sumy zaplatiť z rozpočtu.

V rámci kontroly sa tiež ukázal zvláštne malý rozdiel (len o 7, 8 €) v cenových ponukách od firiem Benjamín s. r. o. (41 970 € v ponuke zo dňa 27. 6. 2018) a Crew s. r. o. (41 962,80 € v ponuke zo dňa 28. 6. 2018, teda len o deň neskôr).

Ďalšiu zaujímavú vec si možno všimnúť v tabuľke s dátumami objednávok. Z nej vyplýva, že objednávka na vypracovanie štúdie úpravy návrhu Oddychový park na Grbe – Devínska Nová Ves od firmy KubisArchitekti, s. r. o. bola vydaná až 25. 9. 2017, čo je o dva mesiace neskôr než objednávka na hlavné práce, teda zmluva o dielo s firmou LA-MA, s. r. o. (25. 7. 2018). Z toho vyplýva, že na projekte parku na Charkovskej ulici pravdepodobne niekto pracoval bez objednávky. Táto skutočnosť nebola predmetom kontroly, ale opäť len dokladuje zmätok, ktorý v celom tomto projekte panoval.

Ako ďalej s Oddychovým parkom na Grbe?

Tento text je dôkazom toho, že aj z materiálov, ktoré musí mestská časť zverejňovať na svojom webe, sa možno dozvedieť alarmujúce skutočnosti. Najväčším paradoxom projektu s názvom Oddychový park na Grbe je však to, že v tejto súvislosti bolo zrejme skoro všetko (s výnimkou malých nedostatkov zistených kontrolórom) urobené legálne. Stavbe bolo dokonca mestskou časťou Bratislava – Záhorská Bystrica vydané aj stavebné povolenie s číslom 852/1251/2017. Na tomto mieste si dovolíme tvrdiť, že z nášho subjektívneho pohľadu tu pravdepodobne bolo z okna vyhodených (alebo zabetónovaných?) približne 175 000 €. A nielen to. V časoch dlhých suchých liet, kedy každý meter štvorcový betónovej plochy navyše ešte viac znižuje kvalitu života v beztak vyprahnutej krajine, je svojvoľné vybetónovanie verejného parku trestuhodným činom.

Len pre úplnosť, v žiadnom prípade nie sme proti investíciám do parkov, cyklotrás, detských ihrísk, chodníkov či iných vylepšení verejného priestoru. Tento text je však dôkazom toho, že sa dal krásny park postaviť aj za schválený rozpočet 200 000 €.

Hovorí sa síce, že čo sa stalo, už sa neodstane. Toto je však jedna z vecí, ktoré sa ešte napraviť dajú. Jednou z možností je vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu na revitalizáciu Oddychového parku na Grbe (s odhadom rozpočtu na 35 000 €). V rámci tohto kroku by sa odstránila väčšina betónových a štrkom vysypaných plôch, na ich miesto by sa naviezla ornica, plocha by sa zatrávnila a boli by na nej vysadené stromy, kríky a kvety. Zároveň by bolo vhodné demontovať hernú zostavu, ktorá sa svojím štýlom ani najmenej nehodí k múzeu školstva, a nájsť jej vhodnejšie miesto, či už na niektorom inom ihrisku alebo v niektorej z materských škôl. Do parku by následne mohlo byť citlivo umiestnených niekoľko herných prvkov, ktoré by svojím vzhľadom a prevedením rešpektovali a podčiarkovali charakter miesta. Ide totiž o priestor priamo susediaci s múzeom školstva, ktoré sa bude nachádzať v pamiatkovo chránenej budove. Z parku na Charkovskej ulici by sa tak skutočne stal oddychový park pre všetky generácie a nielen nevkusné vybetónované detské ihrisko.

Memento pre nás všetkých

Projekt Oddychový park na Grbe by mal byť pre nás všetkých mementom. Výstrahou, že takto nie. Pre úradníkov, poslancov a starostu, že takto to už nikdy viac nechceme, a pre občanov, že takto si to už nikdy viac nenecháme. Verejné priestranstvá sú všetkých a pre všetkých, preto občania nesmú byť vylúčení z rozhodovania o tom, ako budú vyzerať. Je nevyhnutné, aby miestny úrad, poslanci a v neposlednom rade aj starosta začali s občanmi komunikovať na úrovni 21. storočia, aby sa ich začali pýtať a aby ich začali počúvať. Aby boli aj detaily nových projektov zverejnené a včas dostupné každému. Schvaľovanie a navyšovanie rozpočtu nesmie byť zo strany poslancov len formálnym hlasovaním s vopred známym výsledkom a záujmy jednotlivcov nesmú stáť nad záujmami väčšiny.

Najrozumnejšie minuté peniaze z celého projektu

V „parku“ na Charkovskej ulici už bolo premárnených príliš veľa peňazí na to, aby sme sa ďalšie desaťročia pozerali na „letiskový“ biely betón špinavý od trávy, mulčovacej kôry či hliny; aby sme svoje deti roky vykladali na šmykľavky bez schodíkov; aby sme v„parku“ museli hľadať tieň pod plachtami a aby nám „park“ v tom najhorúcejšom lete ponúkal namiesto osviežujúceho chládku len ďalšie dobiela rozpálené plochy. Investícia do zelene, do trávy, stromov, kríkov a kvetov na mieste betónu a kamienkov, bude tými najrozumnejšie minutými peniazmi z celého projektu.

park
Ihrisko v Schützen am Gebirge, alebo aj takto môže vyzerať oddychový park.

Odkazy na zdroje k textu

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *