Devínska Nová Ves má nového starostu

starostu
Ján Žatko

V utorok 27. 11. 2018 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nového miestneho zastupiteľstva. Prítomní si na ňom vypočuli slávnostný sľub nového starostu Devínskej Novej Vsi Dáriusa Krajčíra a 12 nových poslancov miestneho zastupiteľstva. Na zasadnutí sa zúčastnil aj novozvolený primátor Matúš Vallo a všetci doterajší starostovia Devínskej Novej Vsi. Okrem slávnostnej časti prerokovali poslanci aj niekoľko pracovných bodov.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV

doplnené 28. 11. 2018 o videoreportáž DTV

Výsledky komunálnych volieb

Na úvod ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva informoval prítomných o výsledkoch komunálnych volieb v Devínskej Novej Vsi predseda miestnej volebnej komisie Mgr. Branislav Chandoga. Zároveň odovzdal zvolenému starostovi a poslancom osvedčenie o zvolení a tí sa následne zložením sľubu ujali svojho mandátu.

starostu
Milan Jambor odovzdáva starostovské insígnie Dáriusovi Krajčírovi.

Príhovor starostu Dáriusa Krajčíra

Nový starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír sa v svojom úvodnom príhovore poďakoval občanom Devínskej Novej Vsi, ktorí mu dali vo voľbách svoj hlas a zároveň dodal:

Byť starostom je pre mňa veľká česť, vyznamenanie a ešte väčšia zodpovednosť. A preto v nasledujúcich štyroch rokoch urobím všetko pre to aby som dôveru nesklamal a naplnil vaše očakávania.

Pri tejto príležitosti sa poďakoval predchádzajúcemu starostovi, poslancom, komisiám a kolegom na miestnom úrade za vykonanú prácu v uplynulom volebnom období. Zdôraznil, že:

Budem pokračovať len v tých projektoch, činnostiach a aktivitách, ktoré považujem za prínosné pre našu obec.

starostu
Príhovor nového starostu Devínskej Novej Vsi.

Pracovná časť rokovania

Po slávnostnej časti nasledovala pracovná časť rokovania miestneho zastupiteľstva, v ktorej poslanci prerokovali niekoľko potrebných úvodných bodov. V prvom rade schválili preplatenie zostatku dovolenky bývalému starostovi Milanovi Jamborovi v dĺžke 25 dní a v sume 2 781 €. V ďalšom bode poverili Mgr. Lenku Hlaváčovú (Devínska Inak) zvolávaním a vedením miestneho zastupiteľstva podľa § 12, ods 2, 3, 5 a 6 zákona o obecnom zriadení. Ide o špecifické prípady na ktoré pamätá zákon v prípade, keď by starosta odmietal zvolávať a viesť rokovania miestneho zastupiteľstva. Miestne zastupiteľstvo tiež vzalo na vedomie informáciu o plate starostu. Dárius Krajčír bude mať  základný plat určený zákonom bez navýšenia miestnym zastupiteľstvom vo výške 2 414 € mesačne. Posledným bezproblémovým bodom bolo určenie sobášiacich poslancov. To znamená, že okrem starostu budú mať oprávnenie sobášiť aj nasledujúce poslankyne: Mgr. Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova) , Bronislava Kraváriková (SaS, Sme rodina, Nova) , Mgr.Lenka Hlaváčová (Devínska Inak) a Mgr. Veronika Veslárová (Devínska Inak). Všetky spomínané body boli schválené jednohlasne.

starostu

Koľko členov by mala mať miestna rada

Bezproblémový priebeh rokovania miestneho zastupiteľstva sa zasekol až keď sa začalo rokovať o zriadení miestnej rady. Bez mučenia sa priznávam, že komplikácie som zapríčinil ja. Pôvodný zámer predkladateľa materiálu Dáriusa Krajčíra bol, aby sa tak ako v predchádzajúcom volebnom období, zriadila trojčlenná miestna rada. Ja som predložil pozmeňujúci návrh na zriadenie štvorčlennej miestnej rady. Svoj návrh som odôvodnil tým, že zloženie miestnej rady by malo zodpovedať výsledku volieb. V prípade zriadenia štvorčlennej miestnej rady by sa to dalo úplne presne zrealizovať. Do miestneho zastupiteľstva bolo totiž zvolených 6 nezávislých poslancov, 3 poslanci za koalíciu SaS, Sme rodina, Nova a po jednom poslancovi za koalíciu Progresívne Slovensko, Spolu, za koalíciu KDH, OĽaNO a za stranu Zmena zdola. Ak by teda zloženie miestnej rady malo zodpovedať výsledku volieb, tak by dvaja členovia mali byť z radov nezávislých poslancov, jeden za koalíciu SaS, Sme rodina, Nova a jeden za zvyšné politické strany. Matematicky to presne vychádza. Väčšina miestneho zastupiteľstva však mala iný názor. Za môj návrh hlasovali iba piati poslanci a preto štvorčlenná miesta rada nebude. Nebola však schválená ani trojčlenná rada. Takže rozhodnutie padne až nabudúce.

starostu

Prečo neboli zvolení členovia miestnej rady

Aj ďalší problém súvisel s miestnou radou a opäť som ho zapríčinil ja. Jedným z bodov úvodného rokovania miestneho zastupiteľstva bola  voľba členov miestnej rady. Na tomto mieste je potrebné spomenúť, že členom miestnej rady je zo zákona zástupca starostu. Ak teda bude miestna rada trojčlenná, bude treba zvoliť ešte ďalších dvoch členov. Predkladateľ materiálu Dárius Krajčír navrhoval zvoliť za členov miestnej rady Jozefa Tittela (SaS, Sme rodina, Nova) a Rastislava Tešoviča (Devínska Inak). To znamená, voľba dvoch členov z dvoch kandidátov. Podľa môjho názoru, ak majú byť voľby voľbami a nie formalitou, tak by malo byť vždy viacej kandidátov, ako je volených miest. Preto som navrhol za člena miestnej rady ďalšieho kandidáta Miroslava Antala (Modrá čiara). Tým som evidentne zaskočil predkladateľa materiálu, ktorý si vyžiadal 10-minútovú prestávku na prípravu nového volebného lístka s menom Miroslav Antal.  Nakoniec ani táto prestávka nestačila na to, aby voľby mohli prebehnúť a nakoniec Dárius Krajčír návrh na voľbu členov miestnej rady z rokovania miestneho zastupiteľstva stiahol. Takže Devínskonovovešťania, hlboko sa vám ospravedlňujem, kvôli mne nemáte zvolených členov miestnej rady. Verím, že sa to veľmi rýchlo napraví. Najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva bude už 13. 12. 2018.

Príhovor novozvoleného primátora Matúša Valla.

P. S. Ospravedlňujem sa vám za nekvalitné fotografie v tomto článku. Nie je jednoduché byť zároveň poslancom aj fotoreportérom 🙂 .

Videoreportáž DTV z ustanovujúceho zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *