Novým náčelníkom mestskej polície bude Miroslav Antal z Devínskej Novej Vsi

Ján Žatko

Novým náčelníkom bratislavskej mestskej polície bude od 1. januára 2021 Miroslav Antal z Devínskej Novej Vsi. Skončil na prvom mieste vo výberovom konaní a na základe odporučenia výberovej komisie ho do tejto funkcie jednohlasne vymenovalo mestské zastupiteľstvo Bratislavy.

píše: Ján Žatko

Výberové konanie na náčelníka mestskej polície

Predchádzajúci náčelník bratislavskej mestskej polície Marek Gajdoš rezignoval na svoju funkciu k 31. 7. 2020 potom, ako mal v apríli tohto roka autonehodu a polícia mu namerala v dychu alkohol. Na prvom výberovom konaní na pozíciu náčelníka sa v júni 2020 zúčastnili Michal Buraľ a Peter Krajčírovič. Výberová komisia neodporučila vymenovať za náčelníka žiadneho kandidáta a odporučila primátorovi vyhlásenie nového výberového konania. Ten ich odporúčanie akceptoval.

Opakované výberové konanie na náčelníka mestskej polície

Na opakovanom výberovom konaní dňa 14. 9. 2020 sa opäť zúčastnil Peter Krajčírovič a okrem neho Miroslav Antal, Ján Palkovič a Róbert Široký. Priebeh verejného vypočutia kandidátov ovplyvnila aktuálna epidemiologická situácia, preto sa uskutočnilo bez fyzickej účasti verejnosti. Vypočutie bolo vysielané naživo a verejnosť mohla klásť otázky prostredníctvom aplikácie sli.do. Priebeh verejného vypočutia si môžete pozrieť z nasledujúceho videozáznamu:

Vyhodnotenie výberovej komisie

Po prezentácii jednotlivých kandidátov a ich odpovediach na otázky členov komisie a verejnosti členovia a členky výberovej komisie poskytli svoje jednotlivé hodnotenia na bodovacích hárkoch a vytvorilo sa nasledujúce poradie podľa priemerného hodnotenia všetkých členov a členiek komisie:

Následne komisia vytvorila poradie podľa priemerného umiestnenia uchádzačov podľa individuálneho hodnotenia (nie priemerného hodnotenia) členov komisie:

Pri oboch systémoch hodnotenia sa na prvom mieste s výrazným odstupom umiestnil Miroslav Antal. V zázname z výberového konania je uvedené, že komisia vysoko vyzdvihuje odbornosť pána Antala a jeho osobnú integritu. Preto výberová komisia odporučila primátorovi Matúšovi Vallovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Miroslava Antala za náčelníka Mestskej polície.

Miroslav Antal
Členovia výberovej komisie.

Rozhodnutie mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo Bratislavy akceptovalo na svojom zasadnutí dňa 24. 9. 2020 návrh výberovej komisie a vymenovalo Miroslava Antala do funkcie náčelníka Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy dňom 1. 1. 2021. Za tento návrh hlasovalo 35 z 37 prítomných poslancov. Dvaja poslanci nehlasovali.

Čo sľubuje nový náčelník mestskej polície Miroslav Antal

Vo svojej vízii vedenia Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy, ktorú predniesol na verejnom vypočutí, sa okrem iného sústredil na nutnosť spracovania plánov preventívno-poriadkových opatrení pre exponované lokality, zvýšenie počtu policajtov v uliciach, proklientsky prístup smerom k občanom a kladenie dôrazu na odbornosť policajtov. Pre Devínsku Novú Ves je zaujímavý aj jeho zámer zvážiť nový systém rozmiestnenia síl a prostriedkov s cieľom garancie času príchodu hliadky MsP na miesto nahlásenej udalosti. Mohlo by to znamenať aj zriadenie stanice alebo aspoň pracoviska mestskej polície v našej mestskej časti. Toto potrebujeme ako soľ.

Miroslav Antal
Miroslav Antal počas verejného vypočutia.

Kto je Miroslav Antal

Miroslav Antal podľa vlastného životopisu vyštudoval Akadémiu Policajného zboru v Bratislave, študijný odbor bezpečnostná služba a odbor dopravná polícia. Od roku 1994 je zamestnancom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V rámci Ministerstva vnútra postupne prešiel nasledujúcimi pozíciami:

  • 1994 – 1998: inšpektor poriadkovej polície na Obvodnom oddelení Policajného zboru Bratislava – Devínska Nová Ves
  • 1998 – 2002: štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave
  • 2002 – 2005: vyšetrovateľ na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave III
  • 2005 – 2013: starší referent špecialista a neskôr vedúci oddelenia dohľadu nad činnosťou obecnej polície na Prezídiu Policajného zboru SR
  • 2013 – stále trvá: zástupca riaditeľa úradu súkromných bezpečnostných služieb na Prezídiu Policajného zboru SR.
Miroslav Antal
Miroslav Antal ako kandidát do miestneho zastupiteľstva.

Miroslav Antal v komunálnej politike

Miroslav Antal je poslancom miestneho zastupiteľstva Bratislava – Devínska Nová Ves.  V komunálnych voľbách 10. novembra 2018 kandidoval spoločne so skupinou ďalších občianskych aktivistov pod názvom Modrá čiara. Získal 1 433 hlasov a z kandidátov Modrej čiary bol zvolený ako jediný. O svojom programe písal na blogu Týždeň v Devínskej v článku Byť zástupcom všetkých Devínskonovovešťanov je náročná a hlavne mimoriadne zodpovedná úloha. Je členom Miestnej rady, predsedom Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky a podpredsedom Komisie školstva, mládeže a vzdelávania. V zastupiteľstve je členom poslaneckého klubu Devínska Inak a nezávislý. Rodičia detí, ktoré navštevujú ZŠ I. Bukovčana ho poznajú aj ako predsedu Občianskeho združenia CHABIK.

Miroslav Antal
Miroslav Antal na prvom pracovnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva v decembri 2018.

Môj postoj k vymenovaniu Mirka Antala

Mirka Antala som spoznal pred ostatnými komunálnymi voľbami. Imponovali mi jeho neúnavné občianske aktivity. Spomeniem iba tie, ktoré boli zverejnené aj na blogu Týždeň v Devínskej. Patrí medzi ne iniciatíva rodičov za bezpečnú cestu detí do škôlky, petičná akcia za zvýšenie počtu mestských policajtov v DNV, eko brigáda v škole Ivana Bukovčana, poukázanie na kritickú dopravnú situáciu na prístupovej ceste do DNV, návrh na zmenu prednosti v jazde v podjazde smerom do Dúbravky a problém alkoholu medzi mladistvými v DNV. Aj preto som bol veľmi rád, že sa stal mojim kolegom v miestnom zastupiteľstve. Aj preto som na ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva v novembri 2018 dal návrh na jeho zvolenie za člena miestnej rady. V pôvodnom návrhu starostu Dáriusa Krajčíra na vytvorenie trojčlennej miestnej rady pre neho nebolo miesto. V bode č. 7 Dárius Krajčír navrhoval za členov miestnej rady zvoliť okrem zástupcu/zástupkyne starostu aj Rastislava Tešoviča (Devínska Inak) a Jozefa Tittela (SaS, Sme rodina, Nova). Potom ako som navrhol (44:45 na zázname DTV) ako protikandidáta Mirka Antala, starosta Dárius Krajčír svoj návrh z rokovania zastupiteľstva stiahol.

Nakoniec na nasledujúcom decembrovom zastupiteľstve prešiel môj návrh na rozšírenie rady na štyroch členov a tak isto na zvolenie Mirka Antala za člena miestnej rady. Myslím, že žiaden z poslancov miestneho zastupiteľstva toto rozhodnutie neoľutoval.

miroslav antal
Zasadnutie Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky dňa 4. 9. 2020.

Mirko Antal je predsedom Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky. Keďže ja som tiež jej členom, viem veľmi dobre posúdiť, že v nej odvádza úžasnú prácu a svojim prístupom by mohol byť príkladom ostatným predsedom komisií. Preto verím, že si tento prístup zachová aj vo svojej novej funkcii a pozdvihne bratislavské mestskú políciu na vyššiu úroveň. Bližšie k občanom a bližšie k Devínskej Novej Vsi. Milý Mirko, držím ti v tom palce a nezabudni na svoju petíciu za zvýšenie počtu mestských policajtov v Devínskej Novej Vsi. Teraz to bude v Tvojich rukách, aby si svoje požiadavky a aj požiadavky svojich spoluobčanov uvedené v petícii splnil! Ešte raz, držím Ti v tom palce.

Rozhovor s Miroslavom Antalom v DTV

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *