Nová riaditeľka Denovy

Denovy
Ján Žatko

1. januára 2019 sa ujala funkcie riaditeľky Denovy Mgr. Petra Neischlová. Vymenovali ju na svojom poslednom zasadnutí 26. septembra 2018 ešte bývalí poslanci miestneho zastupiteľstva. Nahradila na tomto poste Ing. Petra Melkusa, ktorý viedol Denovu dlhých 22 rokov a 31. decembra 2018 odišiel do dôchodku.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV      

Výberové konanie na riaditeľa Denovy

Vymenovaním novej riaditeľky Denovy sa zaoberali bývalí poslanci miestneho zastupiteľstva na svojom poslednom zasadnutí 26. septembra 2018. Materiál týkajúci sa voľby riaditeľa Denovy nájdete tu pod bodom 12. Podľa uvedeného materiálu starosta mestskej časti Milan Jambor vyhlásil výberové konanie na obsadenie tejto pozície. Podmienky výberového konania splnili dvaja uchádzači.  Na základe výsledkov výberového konania starosta predložil miestnemu zastupiteľstvu návrh na vymenovanie Mgr. Petry Neischlovej za riaditeľku Denovy.

Denovy
Miestne zastupiteľstvo 26. septembra 2018.

Víťazka výberového konania Mgr. Petra Neischlová

Podľa vlastného životopisu Mgr. Petra Neischlová vyštudovala Obchodnú akadémiu v Žiline a Stredoeurópsku vysokú školu v Skalici, odbor environmentálny manažment. Má  14-ročnú prax v odvetví odpadového hospodárstva. Je obyvateľkou Devínskej Novej Vsi. Naposledy pracovala ako konateľka firmy ASFC, s.r.o.  V návrhu koncepčných zámerov riadenia Denovy okrem iného hovorí o tom, že jej cieľom bude zefektívniť fungovanie jednotlivých činností a rozšíriť možnosti pri odovzdávaní vyseparovaných zložiek odpadu. Má v úmysle zvýšiť povedomie obyvateľov mestskej časti v oblasti odpadového a vodného hospodárstva. Tak isto sa chce zamerať na predškolské a školské zariadenia, aby deti vyrastajúce v Devínskej Novej Vsi išli príkladom aj po environmentálnej stránke. 

Denovy
Mgr. Petra Neischlová.

Ostrá výmena názorov

Samotnému vymenovaniu predchádzala ostrá výmena názorov medzi poslancom Rastislavom Tešovičom a vtedajším starostom Milanom Jamborom. Rastislav Tešovič namietal, že nie je možné vymenovať nového riaditeľa, keď sa jestvujúci riaditeľ oficiálne nevzdal tejto funkcie. Okrem toho namietal, že členom výberovej komisie na nového riaditeľa nebol nikto z poslancov. Tak isto nepovažoval za vhodné, že bude zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí zaväzovať budúceho starostu a budúce zastupiteľstvo takýmto dôležitým personálnym rozhodnutím. V ďalšom uvádzam úryvky z diskusie na miestnom zastupiteľstve k tomuto bodu.

Vyjadrenie Petra Melkusa

DenovyDámy a páni, možno som to skomplikoval, ale ja som už dávnejšie prejavil záujem odísť do dôchodku. Oznámil som to starostovi, oznámil som to pani prednostke. To že som nenapísal papier neznamená, že to nechcem… Ja naozaj do toho dôchodku chcem ísť. Už som penzista a myslím si, že je načase spraviť zmenu. Mne 31. decembra skončí 22. rok v tejto funkcii a som naozaj už unavený. Keby som chcel skončiť v deň odchodu do dôchodku, už tu nie som. Vtedy by som to riešil papierovo. Ale ja som dal slovo pánovi starostovi, že dokončím určité obdobie, aby sa k nejakému dátumu v lete nemusela robiť nejaká zmena. Myslím si, že koniec roku je na to ideálny. Uzavrie sa účtovníctvo, spraví sa inventúra a všetko je tak ako má byť. Takže ak vám stačí toto moje vyjadrenie, áno odchádzam do dôchodku. Ak treba na to papier, ja ho za tri minúty napíšem.

Rastislav Tešovič

Denovy

Ja samozrejme proti pánovi Ing. Melkusovi nič nemám. Ja mu rád aj osobne prídem v novom roku poďakovať a povinšovať všetko dobré na ten zaslúžený dôchodok a odpočinok. Len sa pozastavujem nad tým, akým spôsobom sa tu robia personálne rozhodnutia.  Miestny úrad urobí výberové konanie za zatvorenými dverami. Neviem či bol vôbec niekto z poslancov na výberové konanie zavolaný. Okrem toho na funkciu, ktorá ešte nie je uvoľnená. Ďalšia vec, keď niekto odchádza z takejto pozície, tak by bolo naozaj dôstojné a vhodné nechať ho tu nie písať nejaké papiere na kolene, ale aby ten človek prišiel a urobil nejaký odpočet svojej práce. Navyše tým, že v novembri máme voľby bolo by možno vhodné, keď k tej výmene má dôjsť až k 1. 1. 2019, aby sme nezaväzovali ďalšie zastupiteľstvo a ďalšieho starostu takýmito personálnymi rozhodnutiami.

Milan Jambor

DenovyMy sme sa snažili zabezpečiť  kontinuitu Denovy. Pán riaditeľ prejavil vôľu odísť skôr. Mohol som spraviť to, všetci vieme že odchádzam aj ja, mohol to pán riaditeľ položiť. Ja by som si povedal, však ja odchádzam, mne to v zásade môže byť tiež jedno. Toto je výraz určitej zodpovednosti pán poslanec a preto sme to robili takto.

Rastislav Tešovič

Ja sa znova pýtam, kto z poslancov bol zavolaný na výberové konanie. Ja mám z toho taký pocit, že pán starosta ty si tu chceš pretlačiť nejakého svojho človeka proti vôli budúceho zastupiteľstva a budúceho starostu.

Milan Jambor

Pán poslanec, vy budete hlasovať, je to vaša slobodná voľba. Ja žiadneho kandidáta nemám. Tú kandidátku, ktorá vzišla z výberového konania som nikdy v živote nevidel, prvýkrát na výberovom konaní. Ak chceš, aby Denova padla na nos ku koncu roka, veď sa chystá ťažké obdobie, kľudne to spravme. Bude to danajský dar budúcemu starostovi… Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači. Tento kandidát, ktorého predkladáme bol oveľa lepší  ako ten druhý, preto ho sem predkladáme.

Kandidátka na riaditeľku Denovy Petra Neischlová

DenovyJa nie som nikoho pretláčaný človek. V oblasti odpadového hospodárstva pracujem 14 rokov. Vedela by som možno pomôcť Denove nastaviť systémy troška inak. Ja si vážim prácu pána Ing. Melkusa, ktorý tu nechal kus svojej práce. Zároveň by som tam chcela dať nejaký nový vietor. Dostať sa trochu bližšie k ľuďom, možno rozšíriť zberový dvor, možno troška ľudí naučiť sa inak správať k životnému prostrediu, keďže ja som z veľkej časti enviromentalista. V tomto smere naozaj nastavujem systémy v priemyselných spoločnostiach či už po legislatívnej, aj po technickej stránke.

Hlasovanie o vymenovaní riaditeľky Denovy

Miestne zastupiteľstvo nakoniec vymenovanie Mgr. Petry Neischlovej za riaditeľku Denovy k 1. januáru 2019 schválilo. Z 12 prítomných poslancov hlasovalo 7 za vymenovanie. Boli to Róbert Bardač, Beáta Janatová, Peter Krug, Jana Martanovičová, Jozef Tittel  (všetci SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD), Miroslav Encinger (Lepšia štvrť) a Michal Gašparík (nezávislý). Proti boli 4 poslanci a to Lenka Hlaváčová, Rastislav Tešovič, Veronika Veslárová (Devínska Inak) a Denis Ružovič (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD). Dana Hlaváčová Vanková sa zdržala hlasovania. Zároveň miestne zastupiteľstvo odvolalo riaditeľa Denovy Ing. Petra Melkusa z funkcie k 31. decembru 2018. Za odvolanie hlasovalo 8 poslancov a to Róbert Bardač, Miroslav Encinger,  Michal Gašparík, Dana Hlaváčová Vanková, Beáta Janatová,  Jana Martanovičová, Denis Ružovič a Jozef Tittel . Peter Krug sa zdržal hlasovania. Lenka Hlaváčová nehlasovala a Rastislav Tešovič a Veronika Veslárová sa neprezentovali.

Mimoriadna odmena pre Petra Melkusa

Denovy
Miroslav Encinger

Priamo na rokovaní miestneho zastupiteľstva navrhol poslanec Miroslav Encinger schváliť Ing. Petrovi Melkusovi mimoriadnu odmenu  vo výške 2 mesačných platov z dôvodu dlhoročnej úspešnej práce pre mestskú časť a odchodu do dôchodku. Tento návrh miestne zastupiteľstvo schválilo. Za bolo 9 poslancov a to Róbert Bardač, Miroslav Encinger, Michal Gašparík, Dana Hlaváčová Vanková, Beáta Janatová, Peter Krug, Jana Martanovičová, Denis Ružovič a Jozef Tittel.  Nehlasovala Lenka Hlaváčová. Rastislav Tešovič a Veronika Veslárová sa neprezentovali.

Videozáznam z rokovania miestneho zastupiteľstva

Celý videozáznam z rokovania miestneho zastupiteľstva 26. septembra 2018 si môžete pozrieť tu. Rokovanie o vymenovaní riaditeľky Denovy začína v čase 30:10 záznamu a končí v čase 49:30.

Súvisiaci článok

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *