Naozaj vedenie mestskej časti porušuje stavebný zákon?

porušuje stavebný zákonAko by nemala fungovať obecná samospráva? Presne tak ako funguje v Devínskej Novej Vsi. Najnovším príkladom zlého postupu vedenia obce sú stavebné práce medzi cintorínom a Domom sociálnych služieb Senecio. Dokonca všetko nasvedčuje tomu, že vedenie mestskej časti pri tejto stavbe porušuje stavebný zákon.

Zúfalý výkrik zúfalej ženy

Všetko to začalo 27. marca zúfalým výkrikom zúfalej ženy na Facebooku:

To akože naozaj bude parkovisko na celej trávnatej ploche vedľa cintorína ??!!!

Táto veta rozbúrila na sociálnej sieti mimoriadne búrlivú diskusiu. Na jednej strane rozhorčení obyvatelia Devínskej, ktorí chcú zachovať aspoň to málo zelene, čo tu máme. Na druhej strane vodiči, ktorí nemajú kde parkovať. No a nakoniec ešte pochybovači, ktorí poukazovali na to, že vôbec nie je jasné, čo sa tam bude stavať. Kompetentní samozrejme mlčia. Diskusiu a dovtedy známe skutočnosti som zhrnul 5. apríla v článku Ďalšia záhadná stavba v Devínskej Novej Vsi.

porušuje stavebný zákon

Ďalšia záhadná stavba v Devínskej Novej Vsi

Zhrniem najpodstatnejšie fakty z uvedeného článku:

 • Na bývalej trávnatej ploche na ploche viac ako 10 árov buduje neznámy stavebník podľa tam pracujúcich robotníkov parkovisko.
 • Stavebník porušuje stavebný zákon, pretože na stavenisku nie je umiestnená tabuľa s uvedením potrebných údajov podľa stavebného zákona.
 • Na webovom sídle mestskej časti nie je o uvedenej stavbe ani zmienka.
 • Vlastníkom pozemku na ktorom prebieha výstavba je mesto Bratislava.
 • Anonymná občianska iniciatíva Pre Devínsku rozbieha petíciu za zachovanie zelene a stromového porastu na uvedenom pozemku.

Stavebník porušuje stavebný zákon?

Nasledujúci deň po uverejnení článku sa na stavenisku konečne objavil oznam s údajmi o stavbe.  Z neho sme sa dozvedeli to, čo sme už tušili. Stavebníkom, ktorý na stavbe týždeň porušoval stavebný zákon, je samotná mestská časť. Teda orgán, ktorý by na dodržiavanie stavebného zákona mal dohliadať.  Na dôvažok, podľa architektky Evy Vargovej je porušenie zákonov zo strany mestskej časti na tejto stavbe hneď niekoľkonásobné. Jej vyjadrenie je uvedené úplne na záver tohto článku.

porušuje stavebný zákon

Nezodpovedané otázky

Vedenie mestskej časti rozbehlo túto investičnú akciu úplne zle. Potajomky, bez diskusie, bez informovania občanov, bez vysvetlenia na čo bude stavba slúžiť a prečo je potrebná. Možno sa tým snaží vyhnúť nepríjemným otázkam, ktoré by na prerokovaní padli. Napríklad:

 • Čomu bude slúžiť stavba, ktorá je oficiálne označená ako predĺženie príjazdovej cesty a spevnené plochy?
 • K akému objektu bude viesť stavaná príjazdová cesta? Bude to k novému bytovému domu, ktorý má v uvedenom priestore vyrásť?
 • Na čo budú slúžiť vybudované spevnené plochy? Nie náhodou na parkovanie obyvateľov nového bytového domu?
 • Ak je to tak, prečo buduje príjazdovú cestu a parkoviská k novému bytovému domu mestská časť a nie súkromný investor, ktorý bude nový bytový dom stavať?
 • Je vôbec vhodné zahusťovať bytovú výstavbu na sídlisku Kostolné ďalším bytovým domom? Nie sú už aj dnes sídliská dosť zahustené?
 • Prečo nebolo na stavbu takého veľkého rozsahu vydané stavebné povolenie, ale stavba bola iba ohlásená?

Takéto a určite ešte aj iné otázky by na verejnom prerokovaní padali. Možno by ich kompetentní vysvetlili, možno nie. Ale takouto akciou „na tajnáša“ sa nepríjemným otázkam verejnosti vyhli. Stavba sa postaví, ľudia si trochu pofrflú na sociálnych sieťach a život pôjde ďalej. Takto si to predstavujú zástupcovia občanov na radnici?

porušuje stavebný zákon

Ako by to malo fungovať?

Veľmi trefný príspevok k tomuto problému napísal na facebooku Miroslav Antal. Vopred upozorňujem, že je pomerne dlhý, ale oplatí sa ho dočítať do konca. Má totiž hlavu aj pätu.

Nedá mi nereagovať na niektoré diskusné témy, či príspevky, vo viacerých FB skupinách našej mestskej časti. Tak len takto vo všeobecnosti…

TÉMA: budovanie nových (pravdepodobne) spevnených plôch na zelenej lúke pri cintoríne.
PODNET k diskusii: Otázka obyvateľky DNV, či na zelenej lúke v blízkosti cintorína bude naozaj parkovisko???! Tému následne rozviedol vo svojom článku v „Týždeň v Devinskej“ pán Ján Žatko.
OBSAH diskusie: prevažne názory kritické ale nájdu sa i tie kladné.

Bolo by určite dobré, aby sa k téme parkovania (ale iste by sa tých tém našlo o mnoho viacej ?) aj v DNV iniciovali verejné diskusie. Myslim, že to tu chýba a je škoda, ak sa diskusie o tak zásadných témach riešia len na sociálnych sieťach. Je pravdou, že u mnohych politikov nie sú verejné diskusie práve najobľúbenejšie a tých dôvodov prečo(?) je istotne viac (o tom však inokedy). Ale druhou pravdou je aj to, že aj záujem ľudí o veci verejné tiež nie je až taký veľký, alebo sa prejaví až vtedy, keď už niečo reálne „beží“ a ak to ľudia vnímajú ako problém. Momentálne je to v DNV asi tak (a nielen u nás), že všetko je len o pár ľuďoch, či už o tých čo rozhodujú alebo o tých, čo oponujú, pripadne schvaľujú. DNV má cca okolo 17 000 obyvatelov (plus mínus). Ale koľko z týchto ľudí sa skutočne zaujíma o veci verejné, o problémy svojej mestskej časti, kde žijú? Aj v rámci diskusií na sociálnych sieťach sa objavujú viac menej tí istí diskutujúci. A tie počty nie su vysoké… škoda …

Verejné diskusie majú určite svoje nezastupiteľné miesto v demokratickej spoločnosti.  V DNV žije mnoho odborníkov z rôznych oblastí života a preto by bolo prínosom, ak aby sa do týchto verejnych diskusií nielen zapojili ale, ak by k riešeniu problémov aj prispeli svojimi nápadmi, návrhmi. Diskusie na sociálnych sieťach sú fajn, pretože ukazujú nálady ľudí, ich postrehy, prinášajú aj možné riešenia, ale i kritiku a možno aj občasnú chválu ? konania kompetentných. No nenahradia osobnú konštruktívnu debatu s cieľom vyriešenia veci. Aj keď treba uznať, že ju dokážu vyvolať Ale o to ide. Jeden z diskutujúcich v rámci jednej diskusnej FB skupiny z DNV uviedol, (necitujem len parafrázujem) že v DNV pred voľbami sa vždy vyrojí aspoň 100 kandidátov na starostu a 300 kandidátov na poslancov. To, či v jeho slovách bola irónia, nech povie on sám. No ja osobne by som bol rád, ak by ich bolo aspoň toľko… no ešte radšej by som bol, aby ich aspoň toľko bolo vidieť nelen pred voľbami ale, aby ich bolo „vidieť“ a „počuť“ stále ?

porušuje stavebný zákon

A ako to nefunguje

Poslanec miestneho zastupiteľstva Rastislav Tešovič (Devínska Inak) reagoval nasledovne:

Reč ako víno. Toto všetko a mnoho ďalších za a proti by bolo treba pri každej jednej investičnej akcii posúdiť… ak už zrovna nie cestou verejného pripomienkovania, či anketky, tak aspoň na úrovni miestneho zastupiteľstva, rady alebo komisie výstavby, kde sú zastúpení aj odborníci z radov verejnosti. Všetko by sa dalo, keby len sme nemali v Devínskej one man show a keby sa o investičných akciách nedozvedali zástupcovia občanov tiež len z rozkopávok ulíc a Facebooku. Je to absurdné, ale starosta sa o svojich stavebných mokrých snoch s nikým neradí a naopak, zastupiteľstvom a komisiami schválené investičné akcie – napr. opravu terasy M. Marečka, na ktorú sme štyri roky po sebe uvoľnili peniaze z rozpočtu, tie nerealizuje. Chce to človeka spolupráce v pozícii starostu, bez toho môžeme iba plano diskutovať, čo všetko by bolo, keby…

Ak je to naozaj tak ako tvrdí pán poslanec Tešovič, tak je tragédia Devínskej Novej Vsi ešte väčšia ako som si myslel. Len mi nejde do hlavy, že poslancom nevadí, že sú piatym kolesom na voze a že sú vlastne  úplne zbytoční, keďže pán starosta si robí čo chce. A tak isto mi nejde do hlavy, že na rokovaniach miestneho zastupiteľstva proti tomuto absurdnému stavu ani neprotestujú. Vystihol to Martin Maverick touto odpoveďou:

Je zaujímavé, že na rokovaniach zastupiteľstva vôbec nie je vidieť, že by poslanci mali nejakú iniciatívu, ktorá by smerovala k tomu čo tu píšeš, Rasťo. Väčšinou tam iba dosť svorne hlasujete. Možno som len prehliadol, ale kedy nejaký poslanec navrhol aby mala verejnosť možnosť vyjadrovať sa buď priamo, alebo aspoň prostredníctvom svojich poslancov k takýmto investičným akciám?

porušuje stavebný zákon

Situácia je vážna a možno už aj zúfalá

O tom, že situácia pri cintoríne je naozaj vážna svedčia slová odborníka. Ing. arch. Eva Vargová burcuje na poplach:

Tu ešte uvažujete o dostavbe toho parkoviska? Okamžite mimoriadnu Komisiu výstavby, dopravy a životného prostredia a miestnu radu! Žiadajte nadpolovičnou väčšinou členov. Tu nejde len o škvarku spevnených plôch. Celá stavba je protizákonná, porušuje 3 zákony – o stavebnom poriadku, o ochrane životného prostredia a o pohrebníctve. Nerešpektuje ochranné a hygienické pásma od kostola, pohrebiska a Domova sociálnych služieb. Nie je v súlade s územným plánom. Nemá stavebné povolenie. Nemá posudok podľa EIA. Nemá podporu obyvateľov (petícia). Veď komisia aj ostatné orgány obce sú nám na smiech – kto si z vás robí srandu??? Len si spočítajte, koľko stanovísk a akých ste vydali k tomu, čo sa tu deje.

 Šľak ma ide trafiť!

 Kurňa, jak si môže starosta dovoliť umiestniť presne na spojnicu starej a novej Devínskej parkovisko??? A ešte to kamufluje spevnenou plochou? Tak sa vzoprite a ostrý demarš, alebo zorganizujte protest! Daj mi vedieť, kedy bude komisia, prosím.
P.S. A potom , ak dáte záporné stanovisko : Okamžite trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za devastáciu životného prostredia!!!

Nuž, zdá sa že z Devínskej Novej Vsi sa za pôsobenia súčasného pána starostu stala sibírska gubernia, kde o všetkom rozhoduje jeho veličenstvo gubernátor, pre ktorého sú platné zákony a názory občanov absolútne nezaujímavé.

porušuje stavebný zákon

A čo na to poslanci?

Zdá sa, že poslancom miestneho zastupiteľstva tento stav buď vyhovuje, alebo už rezignovali.

P. S. Ostatné rokovanie miestneho zastupiteľstva bolo 14. marca. Bolo to v čase, keď v Devínskej Novej Vsi vrcholila diskusia o čudnej stavbe pred Lidlom, kde stavebník evidentne porušoval stavebný zákon, ohrozoval zdravie obyvateľov Devínskej Novej Vsi a stavebný úrad nekonal, alebo konal oneskorene. Ani jeden jediný poslanec sa vtedy nepostavil a nevytkol pánovi starostovi liknavosť stavebného úradu. Nasledujúce rokovanie miestneho zastupiteľstva bude 9. mája. Som skutočne zvedavý na to, či sa nájde aspoň jeden poslanec, ktorého bude zaujímať porušovanie stavebného zákona zo strany vedenia mestskej časti na stavbe medzi cintorínom a Seneciom.

porušuje stavebný zákon

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *