Miestne zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na zrušenie mestských častí

Ján Žatko

Na mimoriadnom zastupiteľstve mestskej časti Devínska Nová Ves poslanci diskutovali aj o návrhu na zrušenie mestských častí Bratislavy a Košíc. S týmto návrhom prišlo ministerstvo financií a vyvolal značnú polemiku medzi odborníkmi.

píše: Ján Žatko

Moderné a úspešné Slovensko

Návrh na zrušenie mestských častí je súčasťou strategického materiálu Ministerstva financií SR pod názvom Moderné a úspešné Slovensko. Tento národný integrovaný reformný plán má ambíciu zosumarizovať hlavné problémy našej spoločnosti a ponúknuť ich riešenia. Jednou z oblastí, ktorým sa dokument venuje je aj plánovaná reforma samospráv. Najväčší problém v tejto oblasti vidí dokument v značnej rozdrobenosti obcí na Slovensku, ktorá spôsobuje neefektívnosť pri vykonávaní ich správy. Podľa tohto dokumentu:

Obce do 250 obyvateľov vynakladajú na výkon správy (časť administratívnych nákladov) až polovicu všetkých svojich výdavkov. Zvyšná polovica smeruje na rozvoj obce a poskytovanie služieb ako je napr. údržba ciest, sociálna oblasť a pod. Naopak, obce s 20 až 50 tisíc obyvateľmi dokážu až 90 % svojich výdavkov alokovať do rozvoja obce a poskytovania verejných služieb, mimo výkonu správy. Veľkostná kategória obcí od 20 tisíc do 50 tisíc obyvateľov je vo výkone správy najefektívnejšia.

Graf z materiálu Moderné a úspešné Slovensko.

Návrh na zrušenie mestských častí

Navrhovaný spôsob ako zvýšiť efektivitu samospráv je však pomerne prekvapujúci. Napriek tomu, že najväčší problém vidí dokument v rozdrobenosti obcí, identitu obcí navrhuje zachovať. Naopak, záchranou má byť zrušenie mestských častí Bratislavy a Košíc. Táto „reforma“ sa navrhuje uskutočniť k dátumu komunálnych volieb v novembri 2022.

Výňatok z materiálu Moderné a úspešné Slovensko.

Polemika o návrhu na zrušenie mestských častí

Návrh na zrušenie mestských častí vyvolal búrlivú diskusiu. Postavili sa proti nemu tak starostovia mestských častí ako aj primátori Bratislavy a Košíc. Podľa bratislavských starostov je nepochopiteľné, že nové opatrenia nepočítajú so zlučovaním stoviek malých obcí, no navrhujú napríklad zrušiť veľké mestské časti ako Petržalku či Ružinov. Mestské časti fungujú podľa nich efektívne, mnohé z nich sú väčšie než okresné a niektoré krajské mestá. Dodávajú:

Zánik mestských častí by viedol ku vzdialeniu správy vecí verejných od občanov a k oslabeniu princípu subsidiarity.

Pracovné stretnutie s ministrom financií

O zmene postoja ministra financií informoval poslancov na mimoriadnom zastupiteľstve starosta Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina – Boris Kollár, Nova):

Určite ste zachytili medializované správy a informácie z tlačovej besedy. Predstavitelia, poverení regionálnym združením starostov mestských častí Bratislavy a Košíc, ktorí boli na pracovnom stretnutí s ministrom financií, prezentovali tieto názory, ktoré sú uvedené v našom uznesení. Pán minister deklaroval, že k zrušeniu mestských častí by nemalo prísť… Napriek tomu dávame tento bod do zastupiteľstva, pretože ešte stále neprišlo k tomu, aby sa z toho reformného plánu tento zámer, ktorý tam je jasne uvedený, dal preč… Kým k tomu tak nedôjde, tak je pre nás tento dokument, ktorý bol ministrom financií zverejnený, záväzný.

zrušenie mestských častí
Dárius Krajčír

Návrh na nesúhlas s plánom zrušenia mestských častí Bratislavy

Aj preto, že diskusia o návrhu ešte stále prebieha, predložil starosta Dárius Krajčír na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva návrh na nesúhlas s plánom zrušenia mestských častí Bratislavy. V návrhu uznesenia sa okrem toho konštatuje neúčelnosť a nehospodárnosť zámeru zrušenia mestských častí Bratislavy z nasledujúcich dôvodov:

  • sťaženie práva obyvateľov mestských častí efektívne rozhodovať o miestnych veciach
  • zhoršenie prístupu obyvateľov hlavného mesta k službám poskytovaným mestskými časťami
  • nízka efektívnosť úspory finančných prostriedkov v oblasti mzdových nákladov a materiálneho zabezpečenia v prípade, ak služby doteraz zabezpečované zo strany mestských častí v prospech jej obyvateľov budú zabezpečované prostredníctvom detašovaných pracovísk v mestských častiach
  • praktické zabezpečenie výkonu kompetencií, ktoré boli Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy zverené mestským častiam
  • problematika prechodu kompetencií, ktoré zákonodarca zveril mestským častiam
  • problematika právneho nástupníctva rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obchodných spoločností založených alebo zriadených mestskými časťami.
zrušenie mestských častí
Mimoriadne miestne zastupiteľstvo 19. 10. 2020.

Diskusia k návrhu na miestnom zastupiteľstve

O tomto návrhu sa na miestnom zastupiteľstve veľmi živo diskutovalo. Poslanec Rastislav Tešovič (Devínska Inak) upozornil na paradoxný výstup materiálu Moderné a úspešné Slovensko týkajúci sa reformy samospráv:

Vážené kolegyne, kolegovia. Pri tom zámere, ktorý bol prezentovaný, som mal taký veľmi zlý pocit, ako keby si niekto na ministerstve financií nespravil dobre domácu úlohu, respektíve ju úplne odflákol. My tu máme možno 70 alebo 80 percent obcí, ktoré majú počet obyvateľov pod 2 tisíc a toto je základný problém. Tieto obce nemajú absolútne žiadnu šancu na nejaký svoj vlastný rozvoj, pretože v rozpočte im zostávajú peniaze len doslova na to aby kúrili a svietili. Toto je to gro, ktoré malo byť riešené, toto bolo zadanie. Výsledkom toho zadania je, že sa to akoby hodilo na tú Bratislavu a Košice, že je problém v mestských častiach. Netvrdím, že nie je čo zlepšovať a niečo optimalizovať ale je to niečo, čo je absolútne mimo zadania, ktoré bolo pôvodne zadané. Ja verím, že  ministerstvo a vládne orgány sa začnú naozaj seriózne zaoberať tými problémami, ktoré naozaj problémami v rámci výkonu územnej samosprávy sú.

zrušenie mestských častí
Rastislav Tešovič

Poslanec Adrián Jankovič (Team Vallo) si naopak myslí, že zastupiteľstvo by nemalo o predloženom návrhu hlasovať:

Ja si myslím, že tu ide o taký konflikt záujmov náš, že ani nie je možné o takomto bode objektívne hlasovať.

Vpravo Adrián Jankovič (fotografia z júnového zasadnutia zastupiteľstva).

Zástupkyňa starostu Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova) s ním nesúhlasí:

Ja by som to upravila, pretože toto nie je konflikt záujmov. Ja si myslím že nikto z nás tu nie je preto, aby presadzoval vlastné záujmy. A myslím, že ani tá smiešna odmena 150 euro, čo nám niektorí vyčítajú na Facebooku, že sme darmožráči, nie je o tom, že by sme sa tu chceli držať. Tu ide o to, že pokiaľ stratia kompetencie mestské časti a bude sa to centralizovať, tak tie možnosti, ktoré máme dnes, vyhovieť občanom, hájiť ich záujmy priamo tu, v tej mestskej časti, tak toto sa stratí. Viete dobre, že napríklad aj my v komisii výstavby sme riešili výstavbu výškových obytných domov, ktoré majú byť oproti Volkswagenu. Ako mestská časť vieme voči tomu bojovať. Keď tu tá mestská časť nebude, tak ten centrálny orgán si rozhodne tak, ako mu to vyhovuje. A viete veľmi dobre, že napríklad týmto výškovým domom dali zelenú. Takže o tomto to je. Nie je to o tom, či tu vy sedíte, my sedíme, alebo niekto iný. Ide tu o zachovanie tejto inštitúcie ako takej, ktorá má podstatne bližšie k občanom ako magistrát, čo si myslím, že vidíme dosť často. Tak isto dokáže sanovať niektoré veci, na ktoré jednoducho nestačí ten orgán, ktorý je ďalej. Takže ja si myslím, že tu žiaden konflikt záujmov nie je, lebo si nemyslím, že si tu niekto z nás myslí, že tú stoličku má prilepenú k zadku. Ale ide tu o to, že vždy tu zostane inštitúcia, ktorá je bližšie k občanovi, ktorá dokáže tie jeho záujmy podstatne viac hájiť, ako niekto kto bude sedieť v hlavnej budove magistrátu. Takže o toto tu ide, o nič iné.

Beata Janatová

Návrh na nesúhlas so zrušením mestských častí Bratislavy podporil aj poslanec Ján Žatko (KDH, OĽaNO) a pridal ďalšie argumenty:

Ja súhlasím s úvodným slovom pána starostu a súhlasím aj so slovami pani Janatovej. Naozaj, nejde tu o nás, ale ide o občanov. Pretože je rozdiel, či sa budú obracať na súčasných volených predstaviteľov a na miestny úrad tuná v mestskej časti, alebo na magistrát. Chcem podotknúť, že dokonca aj pán primátor Bratislavy vyjadril nesúhlas so zrušením mestských častí, čo považujem za dosť podstatné, hoci možno na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že to je v jeho prospech. Ale nie je to v prospech primátora ani Bratislavy, pretože Bratislava sa má zaoberať komplexnejšími problémami ako mestské časti. A posledná poznámka, vôbec tu nejde o nás, ktorí tu sedíme, ani o súčasného pána starostu ani o súčasných poslancov, pretože táto zmena sa predpokladá až od budúceho volebného obdobia. No a nikto z nás nemá isté, či bude opätovne zvolený, takže týka sa to až budúcich volených zástupcov.

zrušenie mestských častí
Ján Žatko

Tieto vystúpenia doplnil faktickou poznámkou ešte poslanec Rastislav Tešovič:

Môžem s plnou vážnosťou len povedať, že v podstate dva roky máme do konca volebného obdobia. Keby aj hneď zajtra sa začalo na zrušení mestských častí pracovať, tak samotný magistrát nemá kapacity. Proste položí ho to. Aj tam si to uvedomujú a ako sme možno zostali zaskočení niektorí v mestských častiach, tak tak zostali tí ľudia zaskočení aj na hlavnom meste.

Návrh na nesúhlas s plánom zrušenia mestských častí Bratislavy bol nakoniec schválený. Za hlasovali všetci prítomní poslanci okrem Adriána Jankoviča.

Hlasovanie o nesúhlase s plánom zrušenia mestských častí Bratislavy.

Súvisiaci článok

Záznam DTV z prerokovania tohto bodu

2 komentáre k “Miestne zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na zrušenie mestských častí”

  1. Som rád, že poslankyne a poslanci sú takto bližšie k nám ľuďom, aby nám načúvali a zároveň sa riadili sľubom, ktorý dali pri vstupe do funkcie. (Och ako dobre to znie.)
    Rád by som sa teda spýtal, ako je to so Seneciom a bývalým starostom. Koná v tejto veci vôbec niekto? Lebo akosi je o tejto téme ticho …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *