Devínska Nová Ves využije ponúkanú finančnú výpomoc

Ján Žatko

V pondelok 19. 10. 2020 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Devínska Nová Ves. Hlavným dôvodom, pre ktorý zvolal starosta Dárius Krajčír toto mimoriadne zastupiteľstvo, bol jeho návrh, aby mestská časť využila finančnú výpomoc ponúkanú ministerstvom financií. Na mimoriadnom miestnom zastupiteľstve sa zúčastnilo 10 poslancov. Svoju neúčasť ospravedlnili poslanci Andrej Kovarik a Zoroslav Smolinský.

píše: Ján Žatko

Finančnú výpomoc môžu čerpať samosprávy kvôli výpadkom príjmov

O poskytnutí bezúročných úverov, alebo ako sa to oficiálne nazýva bezúročných návratných finančných výpomocí, samosprávam, ktoré by mali kompenzovať výpadky ich príjmov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, rozhodla vláda SR 12. augusta 2020. Podľa tohto rozhodnutia vlády poskytne Ministerstvo financií SR návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív obciam, mestám a samosprávnym krajom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Výška kompenzácie pre Devínsku Novú Ves bola vyčíslená v sume maximálne 186 458 €. Táto suma vychádza z vyčíslenia výpadku výnosu dane z príjmov pre Devínsku Novú Ves podľa prognózy Ministerstva financií SR z júna 2020.

finančnú výpomoc
Mimoriadne miestne zastupiteľstvo 19. 10. 2020.

Podmienky poskytnutia výpomoci

Návratnú bezúročnú finančnú výpomoc poskytuje vláda SR s cieľom podpory slovenskej ekonomiky negatívne ovplyvnenej pandémiou ochorenia COVID-19. Musí byť použitá do konca roka 2020 a je potrebné ju splatiť v rovnomerných ročných splátkach v rokoch 2024 až 2027.

Na čo bude finančná výpomoc použitá

Mestská časť Devínska Nová Ves plánuje použiť financie z návratnej finančnej výpomoci na nasledujúce účely:

  • stavebné úpravy chodníka na Janšákovej ulici
  • výmenu rozvodov studenej a teplej úžitkovej vody v pivničných priestoroch ZŠ I. Bukovčana
  • realizáciu 3. etapy zateplenia fasády ZŠ P. Horova.
finančnú výpomoc
Rekonštrukcia chodníka na Janšákovej ulici.

Finančnú výpomoc zastupiteľstvo schválilo

Prijatie bezúročnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR vo výške  186 458 € schválili prítomní poslanci a poslankyne miestneho zastupiteľstva jednohlasne.

Súvisiace články

 

 

4 komentáre k “Devínska Nová Ves využije ponúkanú finančnú výpomoc”

    1. Iste by to Devínska prežila aj bez pôžičky. Na druhej strane tá pôžička vykryje iba stratu príjmov z daní, s ktorými sa v rozpočte rátalo a ktoré kvôli COVIDu neprídu. Takže sa budú môcť zrealizovať plánované akcie, ktoré by bez pôžičky neboli zrealizované. Na dôvažok, Devínska má v súčasnosti nulovú zadlženosť a ide o bezúročný úver splatný v rokoch 2024 až 2027. Pri očakávanej inflácii budeme teda vracať reálne menej ako sme si požičali. To sú dôvody, pre ktoré som návrh podporil.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *