Ľudia, veď starosta sa vám smeje do tváre

starosta sa vám smeje do tváreMedzi cintorínom a Domom sociálnych služieb Senecio v Devínskej Novej Vsi jazdia po bývalom trávniku bagre a nákladné autá. Na spojnici medzi starou a novou Devínskou, v tesnom dotyku s plánovaným centrálnym námestím, nebude žiadne korzo, nebude tam žiaden park, bude tam jednoducho parkovisko.  Prečo? Lebo sa tak rozhodol starosta. Bez diskusie s občanmi, bez diskusie s odbornými komisiami, bez diskusie s poslancami, bez diskusie s odborníkmi. Včera nám vysvetľoval svoj krok v DTV. Nedal odpoveď ani na jednu otázku, ktoré už tri týždne rezonujú medzi obyvateľmi DNV. Nevyvrátil ani jedno z obvinení na viacnásobné porušovanie zákonov zo strany mestskej časti. Iba nám oznámil, že sa pre bagre rozhodol, lebo je to pre naše dobro. Ľudia, veď starosta sa Vám smeje do tváre.

Zúfalý výkrik zúfalej ženy

Všetko sa to začalo zúfalým výkrikom zúfalej ženy, ktorá upozornila 27. marca na sociálnej sieti, že medzi cintorínom a Sociálnym domom Senecio sa likviduje verejná zeleň. Od robotníkov sa dozvedela, že tam bude parkovisko. Po označení staveniska ani chýru ani slychu, stavebník veselo porušoval stavebný zákon. Medzitým vyšli na blogu Týždeň v Devínskej dva články na túto tému, anonymná občianska iniciatíva Pre Devínsku rozbehla petíciu Výzva na zastavenie prác – Parkovisko pri Cintoríne a zistilo sa, že tých zákonov porušuje stavebník hneď niekoľko. A s prekvapením sme zistili, že tým stavebníkom nie je hocikto, ale je to mestská časť Devínska Nová Ves. Ten, ktorý by mal na dodržiavanie zákonov dohliadať, ten ich porušuje. A starosta sa vám smeje neustále do tváre.

Búrka protestov občanov

Búrka protestov občanov, ktorá od spomínaného 27. marca zúrila na sociálnej sieti, bola už taká silná, že prinútila pána starostu vyjsť zo svojej ulity a postaviť sa na uvedenej stavbe pred kameru DTV.

Nie, nepostavil sa pred občanov, aby s nimi prediskutoval opodstatnenosť likvidácie zelene na tomto mieste.

Nie, nepostavil sa pred členov Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia, aby s nimi prediskutoval vhodné alternatívy na riešenie tohto priestoru.

Nie, nepostavil sa pred poslancov miestneho zastupiteľstva, aby sa spoločnými silami pokúsili nájsť najlepšie schodné riešenie.

Nie nepostavil sa pred odborníkov, aby s nimi riešil opakované porušenie zákonov z jeho strany na tejto stavbe.

Postavil sa iba pred kameru, aby nám predstavil svoj obvyklý monológ. Pred kamerou je pán starosta hrdina.

starosta sa vám smeje do tváre

Starosta sa vám smeje do tváre

A tak sme sa od pána starostu nedozvedeli ani slovo vysvetlenia k podozreniam o viacnásobnom porušovaní zákonov zo strany mestskej časti na tejto stavbe. Ani sme sa od pána starostu nedozvedeli, kto sú to tí „my“, ktorými sa stále oháňal, keď tvrdil: „My robíme, my sme sa rozhodli…“ Poslanci aj členovia odbornej komisie totiž tvrdia, že  o ničom nevedia. Zdá sa, že to tajomné „My“ je vlastne iba sám pán starosta.

Takže My, pán starosta hovoríme:

Či sa nám to páči alebo nie, tak jediným riešením ako aspoň zjemniť tú naozaj negatívnu situáciu s parkovaním je vybudovať ďalšie parkovacie miesta. Jediné riešenie, ktoré na prvý pohľad nie je príjemné, je budovanie ďalších parkovacích miest. Toto je miesto, ktoré sa na to v podstate hodí. V zásade tých voľných miest v DNV nemáme veľa, takže preto sme pristúpili k tomuto riešeniu.

Takže pán starosta sa rozhodol, že toto miesto treba zabetónovať. Eva Vargová, ktorá tvrdí úplný opak má jednoducho smolu:

Ten 15 – 20 metrov široký pás (pôvodnej) zelene, ústiaci do priestoru za kaplnkou pri Eisnerovej ulici, to je exkluzívna šanca na zriadenie toho, čo tu nemáme : korza i krajinného námestia. Náš novoveský minimundus.

Inými slovami, podľa pána starostu treba všetky voľné plochy zabetónovať. Nejakou parkovacou politikou, ktorá by bola alternatívou k nekonečnému betónovaniu sa pán starosta podľa vlastných slov nezaoberá:

Ak si niekto myslí, že sa to vyrieši samé, alebo to vyrieši nejaká parkovacia politika, tak je to len jedna veľká ilúzia. V zásade tí, ktorí tvrdia že sa to dá vyriešiť parkovacou politikou, tak v podstate klamú ľudí.

Ale aby celú situáciu ľudia nebrali príliš pesimisticky, tak ich na záver svojho monológu pán starosta ukľudňuje:

Potom by som vlastne ešte chcel ukľudniť ľudí. Samozrejme, že tá určitá zeleň v podobe trávy tu ubudla. Medzi tým parkovaním a medzi tým chodníkom vedľa cintorína vznikne 1,4 metra široké miesto. Tam by sme potom chceli ešte nasadiť nejakú zeleň, aby sme zjemnili tie negatívne dopady toho budovania parkoviska.

Hurá občania, pán starosta na vás myslí, bude zjemňovať vaše boľačky. Celé vyjadrenie pána starostu si môžete pozrieť v Magazíne DTV zo dňa 12. 4. 2018.

starosta sa vám smeje do tváre

Keď vtáčka lapajú pekne mu spievajú

Na tomto mieste mi nedá nespomenúť slová z predvolebného programu pána starostu a jeho ľudí, ktoré im pripomenul na facebooku Martin Maverick:

 – Zabránime zvyšovaniu hustoty zástavby na sídlisku, prípadnú výstavbu každého nového objektu podmienime výstavbou podzemného parkoviska.
– Zavedieme systém parkovania, ktorý zamedzí parkovaniu tých áut na území MČ, ktorých majitelia nemajú trvalý pobyt v MČ (tzv. rezidentské parkovanie).
– Podporíme výstavbu hromadných garáží a rozširovanie kapacity parkovísk bez potreby zaberania kultivovanej verejnej zelene.
– Nebudeme podporovať výstavbu na úkor kultivovanej zelene.

Bude ako som rozhodol

A na záver veta pána starostu, ktorá iste zaujme tých, ktorí sa stále nevedia zmieriť s jeho arogantným rozhodnutím o likvidácii zelene medzi cintorínom a Seneciom. Starosta sa vám smeje do tváre.

Myslím, že do mesiaca by sme mali byť hotoví.

Punktum. Bodka. Nediskutujem.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *