Nebudem ticho, kým kriminálnik neodíde z vedenia Senecia

Ján Žatko

Slovník súčasného slovenského jazyka definuje pojem kriminálnik nasledovne: „trestaný človek; kto sa vyznačuje zlými charakterovými a morálnymi vlastnosťami, darebák, ničomník (často v nadávke)“. Nuž, minimálne prvá časť definície sedí na bývalého starostu Milana Jambora, keďže bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin korupcie. Niekto by možno mohol povedať, že nielen prvá. A takýto človek je už rok na čele správnej rady neziskovej organizácie Senecio, zriadenej mestskou časťou Devínska Nová Ves!

píše: Ján Žatko

O čo vlastne ide

Tomuto škandálu, keď človek právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin korupcie má prakticky neobmedzenú moc nad organizáciou, ktorú zriadila mestská časť Devínska Nová Ves, som sa venoval na tomto blogu už v niekoľkých článkoch.  Naposledy som v článku Milan Jambor je bezúhonný občan informoval o tom, že starosta Dárius Krajčír zvolal na môj podnet rokovanie s vedením Senecia, ktoré malo prispieť k vyriešeniu jestvujúceho problému. Pre tých, čo spomenutý článok nečítali, uvediem len v skratke o čo ide. Problémy sú vlastne dva. Po prvé kriminálnik na čele správnej rady Senecia. Po druhé na správnu radu nemá nikto dosah. Ani starosta ani miestne zastupiteľstvo.

Požiadavka mestskej časti znie: odstúpiť

K spomenutému rokovaniu som sa vyjadril aj na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 12. 2. 2020. Zdôraznil som, že mestská časť by mala trvať na tom, aby sa Milan Jambor vzdal nielen postu predsedu ale aj člena správnej rady. Povedal som:

Chcem oceniť pán starosta, že ste to rokovanie zvolali a chcem oceniť aj váš prístup na tom rokovaní. Vyzvali ste správnu radu aby zmenila štatút v tom zmysle, aby miestne zastupiteľstvo malo dosah na voľbu nových členov správnej rady aj dozornej rady. Tak isto ste vyzvali predsedu správnej rady Milana Jambora aby zvážil svoje postavenie a možnosť odstúpenia z funkcie. Chcem vás ale požiadať, vzhľadom k tomu, že to tam skončilo tak nejasne. Ja si myslím, že by ste mali trvať na tom, aby Milan Jambor odišiel úplne zo správnej rady. Nielen aby sa vymenili posty tým, že sa vzdá funkcie predsedu a zostane členom a niekto iný zo súčasných členov bude predsedom. Podľa môjho názoru by Milan Jambor vôbec nemal byť členom správnej rady.

Ján Žatko

Zástupkyňa starostu Beata Janatová má tiež ten názor, že Milan Jambor by mal úplne odísť zo správnej rady:

Ja som na tom rokovaní bola tiež a ja som mala z toho ten dojem, že bolo povedané, že tá predstava je, aby nebol v rade vôbec.

Beata Janatová

Jej slová potvrdil aj starosta Dárius Krajčír:

Áno, bolo to tak myslené, aj som sa snažil to tak povedať. Verím že sa pohneme dopredu. Ja mám aktuálnu informáciu, že správna rada mala zasadať do konca mesiaca január avšak sa tak neudialo z dôvodov, že jeden z členov bol na operácii. Ostatní sa v tom termíne nemohli zúčastniť. Nie je tu pán poslanec Tittel, rád by som počul aj jeho stanovisko. Deklaroval, že v rámci mesiaca február, niekedy po zastupiteľstve, sa má správna rada zísť a verím že požiadavky mestskej časti nebudú opomenuté. My sme samozrejme medzitým nedriemali ale s kolegyňami z právneho sme pripravovali všetky podklady, aby sme aj inú vzniknutú situáciu mohli riešiť. Verím že nenastane a verím že sa tá situácia pohne dopredu v prospech mestskej časti a požiadavky budú vypočuté a bude na ne reagované tak, ako sme požadovali.

Dárius Krajčír

Opakovaná výzva Milanovi Jamborovi

Pán Milan Jambor. Na moju výzvu, aby ste sa vzdali členstva v správnej rade Senecia, ste mi odpovedali vetou:

Som bezúhonný občan Slovenskej republiky s čistým registrom trestov.

Nuž, možno máte naozaj ten papier. Nepopieram. Na Slovensku je všetko možné. Zvlášť, keď má kriminálnik šikovného právnika. Ale ten papier nezmyje vašu vinu v očiach Devínskonovovešťanov. V očiach tých ľudí, ktorým ste viac ako rok do očí tvrdili, že ste nevinný. Že ste obeťou akéhosi komplotu. Prečo ste potom na súde dobrovoľne priznali svoju vinu? Aha, už viem. Preto, aby ste nešli sedieť. A preto aby ste získali ten papier.

Na tom stretnutí, keď som vás vyzval aby ste sa vzdali členstva v správnej rade Senecia ste mi povedali aj to, že to penzum práce, ktoré ste spravili pre Devínsku Novú Ves vám dáva morálne právo komukoľvek z Devísnkonovovešťanov sa pozrieť do očí, pretože sa nemáte za čo hanbiť. Naozaj si to myslíte? Úprimne? Prepáčte, ale toto vám neverím.

Pán Milan Jambor. Opakovane vás už po niekoľkýkrát vyzývam. Vzdajte sa členstva v správnej rade Senecia. Nerobte ďalej hanbu Devínskej Novej Vsi. Už toho bolo dosť. A ak si pozriete záznam zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva, tak zistíte, že to nie je iba môj názor. Je to aj názor vášho nástupcu Dáriusa Krajčíra, je to aj názor jeho zástupkyne Beaty Janatovej, je to aj názor ďalších poslancov. A buďte si istý, že je to aj názor Devínskonovovešťanov. Tých, ktorí vám dali svoju dôveru. Tých, ktorých ste bez hanby klamali. A sklamali.

kriminálnik
Milan Jambor ešte vo funkcii starostu.

Súvisiace články

Videozáznam DTV

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *