Komu kam…rieši sa rozpočet na roky 2020-2022

Ľubomíra Petrova

Dôležité veci nám v návale iných starostí unikajú pomedzi prsty. Finalizuje sa rozpočet Devínskej Novej Vsi na nasledujúce tri roky. Zverejnený má byť už 26. 11. 2019! Aj ja ako člen Komisie kultúry a športu sa to dozvedám, neviem či úplne mojou vinou, tak nejako na poslednú chvíľu. Tento článok píšem preto, že vydavateľ tohto portálu a zároveň člen tej istej komisie Ján Žatko mi napísal, že sa mu páčilo moje vystúpenie na komisii a jeho snahou je zapájať verejnosť do obecného diania. Navrhol mi informovať a vyjadriť sa aj tu. Zajtra je verejné stretnutie so starostom, možno by ste sa aj Vy mohli vyjadriť, komu a kam by bolo načim rozdeliť naše spoločné peniaze.

píše: Ľubomíra Petrova

Zasadnutie Komisie kultúry a športu

Na poslednom (nemám rada slovo „ostatnom“) zasadnutí Komisie kultúry a športu v stredu 20. 11. 2019 bolo viac ľudí ako obvykle. Na úvod sme sa zaoberali športovými fenoménmi – postavením exteriérovej lezeckej steny a samostatného skejtparku. Zástupca OZ Ichtys a autor projektu skejtparku nám prezentovali túto záležitosť. Príjemná vec, podpora aktívneho života. Odobrili sme (zatiaľ ako ideu, nie konkrétne miesta a projekty) obe.

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022

Následne prišiel pán Ing. Juraj Strempek, vedúci Oddelenia ekonomiky a rozpočtu MČ DNV, a predniesol nám návrh rozpočtu na roky 2020-2022 v našich oblastiach. Škoda, že tento bod programu sme nemali v rozpise v pozvánke na komisiu (prikladám screenshot z mailu).

Harmonogram zostavovania rozpočtu

Mohli sme sa možno aspoň nejako na to pripraviť, keďže návrh rozpočtu sme (teda aspoň ja a podľa reakcií na komisii nikto) neobdržali pred komisiou, ako sme mali, podľa harmonogramu – do 15. 11. 2019. Harmonogram zostavovania rozpočtu som si iniciatívne vyhľadala následne po zasadnutí našej komisie na novom webe MČ.

rozpočet

Teda, mali sme rokovať o niečom, v podstate hlavnom bode, a ani sme o tom nevedeli! Návrh rozpočtu mi dodatočne poslal mailom poslanec Ján Žatko.

Neproporčný rozpočet

Až v tomto momente zasadnutia som pochopila, že sa naň pán riaditeľ Istra Centra Rastislav Šimkovič ako „hlava“ našej kultúrnej inštitúcie neprišiel iba pozerať, ale vyslovene sa doprosovať. A že sa mu teda vôbec nečudujem. Z rozpočtu mám pocit neproporčnosti v oblasti podpory kultúry a športu už dlhšie. Jedna rozpočtová záležitosť už dvihla zo stoličky nielen mňa, ale aj ostatných členov komisie (áno, aj športovcov).

Ak ste šikovný a vybavíte si 10 percent, zvyšok máte istý

Ide o toto: Pani vedúca mediálneho oddelenia Monika Debnárová s pánom poslancom Zoroslavom Smolinským zohnali dotáciu v sume 18 tisíc eur na montované šatne pre futbalistov do priestoru športového areálu na Vápencovej ulici, ktoré majú stáť na mieste nefunkčných stánkov. Na dofinancovanie šatní je v návrhu rozpočtu našej mestskej časti 80 000 (!) eur. (Na komisii sa hovorilo o 60 000 plus nejaké iné položky, ale teraz, keď čítam návrh rozpočtu, je tam 80 tisíc.) Okamžite sa na zasadnutí rozprúdila diskusia nielen o sumách, ale aj o samotnej potrebe takéhoto kroku. To, čo píšem na tomto mieste, som povedala aj na komisii. Som presvedčená, že takéto rozdeľovanie peňazí je neefektívne. Ako by šport a futbal boli vždy prvoradé. Argument tejto rozpočtovej položky zo strany MČ je taký, že prednostne podporuje projekty, ktoré už majú dotáciu odinakiaľ. Teda, ak ste šikovný a vybavíte si 10 percent, zvyšok máte istý.

rozpočet
Výňatok z textovej časti návrhu rozpočtu mestskej časti DNV na rok 2020.

Naozaj potrebujú futbalisti ďalšie šatne?

V roku 2015 boli vybudované nové wellness priestory na danom ihrisku na Vápencovej ulici, slúžiace športovcom. Majú tam k dispozícii posilňovňu, vírivku, saunu a maséra. Osobne som o tom robila reportáž do DTV. Dosť luxus, aj s farebným osvetlením, aby to malo atmosféru. V tomto roku už boli presne tieto priestory znova rekonštruované. (Dokumentuje to zverejňovanie faktúr na stránke príspevkovej organizácie našej MČ – DNV šport.) Samozrejme v týchto priestoroch sú aj šatne, bar. Aj pod tribúnou sú šatne. DNV šport má vždy to, čo potrebuje, areál na ZŠ P. Horova je skvelý, všetka česť. V rozpočte na budúci rok je aj výmena umelého trávnika na ploche tohto futbalového ihriska.

rozpočet
Futbalový štadión na Vápencovej ulici.

Ale: vráťme sa k veci – zatiaľ čo športovci majú vírivku a maséra a potrebujú nové montované šatne za necelých 100 tisíc eur, riaditeľ našej kultúrnej ustanovizne musí chodiť na komisiu, aby ho niekto vypočul, o veciach, ktoré sa riešia, teda vlastne neriešia, roky. Pred troma rokmi bola v dome kultúry spravená parketová podlaha. Áno, a tam sa skončilo. Ó, pardon, aby sa nezabudlo – opravili tam storočné toalety.

Odkladané investície do kultúry

Čo sa ale stále odkladá, sú nevyhnutné sľúbené investície. Istra Centrum naozaj potrebuje nové prevádzkové priestory, na ktoré mala byť upravená budova nefunkčnej kotolne pri Istra Centre. Peniaze na to už síce boli vyčlenené aj v predošlom rozpočte a podľa harmonogramu mala byť dokonca kotolňa prerobená, hotová v roku 2020. Dodnes však nie je (nie že) spravená, ale ani objednaná projektová dokumentácia. Podľa slov pána Strempeka tak skoro ani nebude. Zatiaľ čo v návrhu rozpočtu je presne stanovená plánovaná suma 80 000 eur na futbalové šatne, projekt kotolne sa spomína iba v návrhoch na prípravy projektových dokumentácií. Takže NIČ.

rozpočet
Nefunkčná kotolňa na Hradištnej ulici.

Cvičiace deti dýchajú pleseň

Istra Centrum má v rozpočte bežné prevádzkové náklady plus navýšenie o nárast platov zamestnancov. Doslova ma ťaží, keď si dám vedľa seba dva „obrazy“ – wellness pre športovcov na Vápencovej, a na druhej strane budovu Istra Centra na Istrijskej ulici 6, kde cvičiace deti dýchajú pleseň, stena na chodbe vyzerá, že každú chvíľu padne a „storočné“ toalety by už v tomto obraze ani radšej nemuseli byť… Na poslednom zasadnutí miestneho zastupiteľstva som tlmočila poslancom a starostovi myšlienku o sezónnom trhu, a starosta povedal, že práve na tomto nádvorí by mohli od jari byť, teda aj tu vidím ďalší zmysel investície do tejto adresy.

Budova na istrijskej 6.

Je rekonštrukcia starej kotolne naozaj iba v krajine fantázie?

Nielen športom sú ľudia živí. Ľudia tu potrebujú stále viac spoločenského vyžitia, aby bolo „kam chodiť“. Do Istra Centra, na plesy, festivaly, chodí, dovolím si tvrdiť, viac ľudí ako na futbal. Neviem, či ste si všimli, ale účinkujúci v zákulisí sa tam vyslovene tlačia v jednej mini šatni, hlava nehlava, deti, dospelí. Šatňa na kabáty má tiež malú kapacitu. Na plesoch musí náš kultúrny dom platiť cateringové firmy, lebo nemá vlastnú kuchyňu. V bývalej kotolni by malo Istra Centrum vlastnú gastroprevádzku (ach, viem si tam predstaviť aj nejakú umeleckú kaviareň s čitárňou a galériou, mimo plesov, ale to som už ďaleko v krajine fantázie, pardon, je večer) ale najmä zázemie pre účinkujúcich. Napokon, pán riaditeľ Šimkovič presne vie a má víziu.

Aktivity mediálneho oddelenia

Po rozprave o rozpočte prišla komisiu o svojej činnosti informovať pani vedúca mediálneho oddelenia Monika Debnárová, čo je milé. Vlastne sa na zasadnutí našej komisie zúčastnila už druhýkrát. Často spomína dotácie a vyzerá, že sa vie v tejto sfére orientovať, čo je skvelé. O všetkom vraví v prvej osobe množného čísla, teda „my“, teda asi my ako mestská časť (?). Tak teda chcú ešte viac oživiť lokalitu pri cyklomoste, spraviť tam svetelný informačný panel, v ekocentre v Mýtnici chcú robiť viac prednášok, s turistickou a informačnou kanceláriou viac a rôznorodejšie výlety pre širšie vrstvy obyvateľov, dali vyrobiť nové šálky a darčekové predmety našej MČ, ktoré budú ponúkať na Vianočnej uličke. Mimochodom, na uličke sa tento rok viac zarobilo na prenájme pre stánky, lebo sa suma nevyratávala za jeden stánok ako jednu entitu ale za metre štvorcové (logicky, to až teraz??). Takže všetko fajn, sú aktívni. Keďže pani Debnárová prišla až po rozprave o rozpočte, informovala nás aj o ďalšom úspechu – že sa „im“ podarilo vybaviť onú dotáciu na montované športové šatne. Keďže MČ podporuje najradšej také projekty, kde už je vybavená nejaká dotácia, verím, že sa pani Debnárovej bude v tejto sfére dariť aj naďalej aj v iných projektoch.

Vianočná ulička 2018.

Pomenovanie ulíc v lokalite Bory

Ďalší bod programu zasadania komisie „Pomenovanie ulíc v lokalite Bory“ bol prednáškou nášho skvelého pána historika Jozefa Klačku, tiež člena komisie. Počúvať ho je také príjemné, ale potom som už musela po dvadsiatej hodine z rodinných dôvodov odísť, pred skončením zasadania. Ďakujem týmto ostatným členom Komisie kultúry a športu, že schválili neodporučiť dotáciu na futbalové šatne, ale tieto peniaze použiť na iné účely v rámci kultúry a športu.

 • Autorka je novinárka a fotografka. Je členkou Komisie kultúry a športu ako občan.

5 komentárov k “Komu kam…rieši sa rozpočet na roky 2020-2022”

 1. Len pre úplnosť informácie, na projekt pána poslanca Smolinkého, je naozaj v návrhu rozpočtu „iba“ 52.000 eur + 18.000 dotácia mimo našich peňazí. Toto na komisii jasne zaznelo. Samozrejme sa ale stotožnujem s odporúčaním komisie, že tieto peniaze (52 000) vieme využiť lepšie a budem to prezentovať na MZ. Tiež by som chcel zdôrazniť, že návrhom rozpočtu sa KSK zaoberala už aj na predposlednom zasadnutī komisie.

  1. Musím sa zastať autorky článku. Návrh rozpočtu rozoslal vedúci ekonomického oddelenia poslancom 15. 11. 2019. Preto sa ním nemohla zaoberať predposledná Komisia kultúry a športu, ktorá sa konala 9. 10. 2019, tak ako to tvrdí predseda komisie. Za druhé mi príde nefér voči členom komisie neposlancom, že mali hlasovať o tak dôležitom materiáli ako je rozpočet mestskej časti bez toho, že by ho vôbec videli.

   1. Pán poslanec Žatko, KSK sa na predposlenom zasadnutī rozpočtom 2020 zaoberala. Postup bol do bodky dodržaný. Komisia predstavila jasne svoje požiadavky, nåsledne MÚ vypracoval návrh rozpočtu, ktorý nám bol na poslednom zasadnutí odprezentovaný. Porovnali sme ho s našimi požiadavkami. Napriek tomu, že bolo explicitne vysvetlená položka, ktorū pani Petrová uvádza, píše sem nepresnosti. Možno je to spôsobené neprítomnosťou pani Petrovej a aj Vašej na predposlednom zasadnutí komisie. V každom prípade aj tento príklad potvrdzuje moju dlhoročnú skúsenosť s kreovaním rozpočtu a obťiažnosť orientovať sa v ňom. Preto sme si na komisii prešli len tie body, ktoré sa našej komisie, a teda športu a kultúry dotýkajú a dôkladne si ich vysvetlili. Plne sa stotožnujem s výstupmi z komisie, niektoré z nich pani Petrová uvádza vo svojom článku. Žiadam Vás aby ste prestali vytvárať dojem, že si ako predseda KSK neplním svoje povinnosti, pretože opak je pravdou.

    1. Pán predseda komisie Tittel, mrzí ma, že ste moju podporu pisateľke článku zobrali osobne. Vo svojom komentári som ani slovkom nespomenul, že si ako predseda komisie neplníte povinnosti. Uviedol som iba dva nespochybniteľné fakty. Prvý, že návrh rozpočtu rozoslal vedúci ekonomického oddelenia poslancom 15. 11. 2019. Preto sa ním nemohla zaoberať predposledná Komisia kultúry a športu, ktorá sa konala 9. 10. 2019, tak ako to tvrdíte vy. V skutočnosti sa tá komisia zaoberala svojimi návrhmi do rozpočtu v oblasti kultúry, čo je veľký rozdiel. Po druhé, vy sám vo svojej reakcii uvádzate, že je obtiažne orientovať sa v rozpočte. Práve preto mali návrh rozpočtu dostať členovia komisie neposlanci vopred, aby si ho mohli preštudovať. To, že sme si na komisii podrobne prešli body týkajúce sa športu a kultúry vôbec nespochybňujem a tak isto sa tak ako vy stotožňujem s výstupom z komisie. Koniec koncov odsúhlasili sme ho jednohlasne. Čo sa týka mojej neúčasti na komisii 9. 10. 2019, riadne som sa vám vopred ospravedlnil, keďže som bol vtedy na pracovnej ceste. To o čom ste vtedy rokovali som si však naštudoval zo zápisnice z komisie.

 2. Nakoľko som mala česť okrajovo sa zapojiť do kultúrneho diania v DNV, nemyslím, že investícia do moderných multifunkčných priestorov slúžiacim verejnosti by bola menej dôležitá ako rekonštrukcia šatní.
  Okrem kultúrnych podujatí sa môžu prenajímať, tiež poskytnúť priestor na krúžky a aktivity mimo školy. Prerábka kotolne vedľa Istracentra je dobrá myšlienka.
  Tiež by som ocenila investíciu do miestnej knižnice, ktorou by sa posunula na jedno (technicky aj vizuálne) funkčné moderné miesto- čitáreň, kde si ľudia prelistujú tlač (aj online), nájdu knihy, informácie. Tým pádom by to bolo miesto, kde by sa tiež mohli presunúť komorné akcie, stretnutia, prednášky či krúžky, nielen v oblasti literatúry. Revitalizácie knižnice by mohla byť súčasťou komplexnejšieho riešenia verejných priestorov v DNV. Má dobrú polohu a krásny dvor.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *