Kino Devín (2. časť)

Peter Rajkovič

Dovoľte mi na úvod zacitovať zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V paragrafe 8 sa uvádza, že majetok obce slúži na plnenie úloh obce a majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.

píše: Peter Rajkovič

Prečo bol zrušený mládežnícky klub

V rámci Facebookovej diskusie bolo voči mojej osobe vznesené obvinenie, že v kine bol mládežnícky klub a ja som robil všetko preto, aby ho zavreli. K tomu mám len jednu poznámku. Ako píšem v prvom odseku, o zverený majetok sa treba starať podľa zákonov. V čase, o ktorom sa bavíme, mal v ňom byť mládežnícky klub. K tomu môžem povedať, že budova v tom čase nemala právoplatné revízne správy a podľa zákona nebola uspôsobená na prevádzku. Jednoducho, do budovy nemal mať nikto, okrem správcu, vstup a nieto sa tam stretávať bez dozoru vlastníka. Ak niekto píše  k existujúcej veci „A“ a existuje aj „B“, mal by to napísať, aby si čitatelia mohli spraviť úplný názor. Inak sú to zavádzajúce informácie a môžu poškodzovať druhú stranu.

Má samospráva DNV záujem o obnovu a rekonštrukciu budovy kina Devín?

Záujem o obnovu a rekonštrukciu budovy kina Devín bol prezentovaný viac zo strany cudzích subjektov ako zo strany mestskej časti. K tomuto tvrdeniu mi slúžia vypracované materiály, ktoré boli prezentované buď v Devexe, alebo štúdiami architektonických ateliérov.

V roku 2010 dala mestská časť vypracovať projekt na rekonštrukciu objektu. Jednotlivé časti objektu sa mali zrekonštruovať a vzniknúť mala multifunkčná sála s kapacitou do 200 miest na sedenie. Sála bola projektovaná ako hľadisko, ktoré bude možné zložiť. Vznikla by tak veľká sála vhodná na koncerty, plesy a iné kultúrno-spoločenské akcie. V podkroví mali vzniknúť ateliér, určený na kurzy, semináre, školenia, workshopy a komorné divadielko pre deti. Súčasťou projektu bola aj kaviareň s knižnicou, v ktorej sa plánovali podujatia komorného charakteru, a skvelá myšlienka zriadenia free office, kancelárskeho priestoru, ktorý by sa mal zdarma ponúkať pre začínajúcich mladých podnikateľov alebo neziskové organizácie pôsobiace v mestskej časti.

V roku 2010 bola vypracovaná ARCH Studiom „Prestavba a prístavba kina Devín“ v stupni architektonickej štúdie.

devín

V tom istom roku vypracoval štúdiu na rekonštrukciu objektu aj ateliér BAAR z Devínskej Novej Vsi.

devín

V septembri roku 2014 bola predstavená prestavba a využitie na voľnočasové aktivity pre deti do 12 rokov (DEVEX 15.9.2014).

devín

Kde je sľúbená analýza finančných dopadov?

Tieto podklady si myslím, že sú dostačujúcim predpokladom k určeniu spôsobu využitia a tomu prispôsobenej rekonštrukcie objektu – Sokolovne – kina Devín – alebo spoločenského centra Kolónia – ako tento projekt nazveme. Ak k tomu pridám „analýzu finančných dopadov“, ktorá bola prisľúbená na rokovaní miestneho zastupiteľstva, sú to podklady k zodpovednému rozhodnutiu a hlavne konaniu vo veci obnovy tejto budovy.

Je záujem predstaviteľov obce väčší ako 13,50 € /týždenne?

Rok prešiel a z vyjadrení – sľubov – sa neuskutočnilo nič. Najbližší opravný termín je pri Záverečnom účte mestskej časti za rok 2020. Ak je vôľa, cesta sa nájde.

Ako prvý krok ponúkam svoje poznatky a niekoľkoročné skúsenosti s obnovou historických budov aj tých, ktoré sú označené ako NKP – národné kultúrne pamiatky. V tomto prípade pri obnove kina Devín aj s návrhom možného financovania.

Je záujem predstaviteľov obce väčší ako 13,50 € /týždenne?

Súvisiace články

 

 

 

Jeden komentár k “Kino Devín (2. časť)”

  1. Je šokujúce že tieto projekty boli pripravené už v roku 2010 a ďalšie v 2014 a nič sa nedeje. Ak by sa to rozdelilo na realizačné etapy už by bol problém vyriešený. Namiesto toho to chátra.
    Projekty by sa dali vylepšiť aj umiestnením Umeleckej školy ktorá by tam mala aj javisko čo je skutočne už veľmi dobrá výbava.
    Obec by uvoľnením objektu po Umeleckej škole získala priestory pre škôlku ktorá je zo zákona povinná pre všetky deti v predškolskom veku a ktorých je v DNV nedostatok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *