Kde pribudnú nové ihriská Žihadielka?

ihriská Žihadielka
Žihadielko v Dúbravke

28. februára skončil už tretí ročník súťaže o nové  ihriská Žihadielka vyhlásenej obchodným reťazcom Lidl.  V rámci tejto súťaže vybuduje Lidl na svoje vlastné náklady v 10 slovenských mestách detské ihriská Žihadielka, každé v hodnote 87 tisíc €. Účasť v súťaži bola ponúknutá všetkým slovenským mestám, mestským častiam (v prípade Bratislavy a Košíc) a obciam, v ktorých sa nachádza minimálne 1 predajňa potravín Lidl. O súťaž prejavilo záujem 74 z celkovo 104 oslovených miest. Bohužiaľ, Devínska Nová Ves medzi nimi nebola.

Pravidlá súťaže o ihriská Žihadielka

Súťaž bola rozdelená do 4 kategórií na základe počtu obyvateľov, aby bola zabezpečená rovnosť šancí pre každé mesto. Okrem toho bola vytvorená špeciálna piata kategória, v ktorej mohli súťažiť víťazi z predchádzajúcich ročníkov. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodli občania, ktorí sa zapojili do hlasovania prostredníctvom e-mailu alebo cez konto na Facebooku. Každý registrovaný používateľ mohol každý deň získať celkovo 2 hlasy. Zároveň mohol získať bonusový hlas, ak úspešne zvládol Majinu hru. Preto počet hlasov vysoko prevýšil počet hlasujúcich.

ihriská Žihadielka
Otvorenie Žihadielka v Pezinku v roku 2016

V ktorých mestách pribudnú nové ihriská Žihadielka?

Do súťaže sa zapojilo celkom 117 919 hlasujúcich, ktorí odovzdali za svojich favoritov 2 240 420 hlasov. Ihriská Žihadielka budú vybudované v nasledujúcich desiatich mestách, ktoré skončili v jednotlivých kategóriách na prvom alebo druhom mieste.

V kategórii najväčších miest zvíťazilo Komárno, za ktoré odovzdalo 6 425 hlasujúcich celkom 157 946 hlasov, pred Popradom,  za ktorý odovzdalo 4 640 hlasujúcich 82 208 hlasov.

V kategórii miest od 20 000 do 39 999 obyvateľov zvíťazilo Brezno, za ktoré odovzdalo 4 506 hlasujúcich 136 667 hlasov, pred Rimavskou Sobotou, za ktorú odovzdalo 5 186 hlasujúcich 126 055 hlasov.

V kategórii miest od 12 000 do 19 999 obyvateľov zvíťazil Senec, za ktorý odovzdalo 5 199 hlasujúcich 138 113 hlasov, pred Levočou, za ktorú odovzdalo 5 020 hlasujúcich 137 221 hlasov.

Najzaujímavejšia situácia sa vyvinula v kategórii najmenších miest do 11 999 obyvateľov. V tejto kategórii zvíťazilo Štúrovo, za ktoré odovzdalo 7 312 hlasujúcich spolu 219 725 hlasov, pred Bernolákovom, za ktoré odovzdalo 7 761 hlasujúcich 214 934 hlasov. Zaujímavé na tomto výsledku je to, že v týchto najmenších mestách sa podarilo ich samosprávam najviac zmobilizovať svojich obyvateľov. Nielenže v prípadoch tohto malého mesta alebo obce bolo najviac hlasujúcich zo všetkých miest, ale získali aj absolútne najviac hlasov, oveľa viacej ako všetky ostatné, aj väčšie mestá.

V poslednej kategórii víťazov z predchádzajúcich ročníkov zvíťazila Senica, za ktorú odovzdalo 3 173 hlasujúcich 87 210 hlasov, pred Trnavou, za ktorú odovzdalo 5 861 hlasujúcich 83 775 hlasov. V oboch týchto mestách vyrastú už druhé ihriská Žihadielka.

ihriská Žihadielka
Otvorenie Žihadielka v Trnave v roku 2017.

Poďakovanie absolútneho víťaza svojim občanom

Absolútnym víťazom celej súťaže sa stalo mesto Štúrovo, hoci má iba 10 tisíc obyvateľov. Vedeniu mesta sa podarilo zmobilizovať nielen vlastných obyvateľov, ale aj návštevníkov a obyvateľov okolitých obcí. Do súťaže sa za toto malé mesto zapojilo viac súťažiacich ako vo väčších mestách a nakoniec malé Štúrovo získalo podstatne viac hlasov ako oveľa väčšia Trnava alebo Komárno. Primátor mesta Eugen Szabó sa počas celej súťaže pravidelne prihováral svojim občanom a povzbudzoval ich, aby vytrvali v súťaži. Našiel si čas aj na to, aby im na záver hlasovania na webovej stránke mesta, v čase keď ešte nevedel o výsledku, poďakoval za ich aktivitu:

Milí obyvatelia Štúrova a obyvatelia okolitých obcí! Milí fanúšikovia „Žihadielka“ zo Štúrova a z rôznych kútov sveta!

Dovoľte mi, aby som v mene mesta Štúrovo ako aj v mene svojom vyjadril veľké poďakovanie každému, kto sa zapojil do hlasovania a do kampane za detské ihrisko Žihadielko.

Notárom overené výsledky a výhercovia podľa informácie obchodnej spoločnosti Lidl budú zverejnené najneskôr 14. marca 2018.

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta Štúrovo

Ako dopadla Devínska Nová Ves?

Devínska Nová Ves dopadla nijako. Predstavitelia našej mestskej časti sa do súťaže vôbec neprihlásili. Vzali tak obyvateľom, ktorých zastupujú, možnosť zabojovať o to, aby aj v našej mestskej časti pribudlo nové pekné detské ihrisko vybudované za cudzie peniaze. Je to škoda, lebo v kategórii do ktorej patrí Devínska Nová Ves skončila na druhom mieste Levoča. Pre ňu vybojovalo nové detské ihrisko 5 199 hlasujúcich svojimi odovzdanými 138 113 hlasmi. Som presvedčený, že tento výsledok sme mohli prekonať. Záujem medzi ľuďmi bol. Nebol však na radnici. Škoda. Dúfam, že na budúci rok to bude inak.

Pozrite si animáciu, ako sa stavia ihrisko Žihadielko.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *