OLO začalo zber bio odpadu

zber bio odpaduZima sa s nami v tomto roku akosi nechce rozlúčiť. Napriek tomu už začínajú jarné práce v záhradách. Myslí na to aj spoločnosť OLO, ktorá od 1. marca opäť začala zber bio odpadu.

Povinnosť majiteľov rodinných domov separovať bio odpad

V rámci separovania odpadu bol v minulom roku každý majiteľ rodinného domu v Bratislave podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta č. 1/2017 povinný požiadať magistrát buď o kompostér, alebo o zbernú nádobu na zber bio odpadu. Tí, ktorí dostali od magistrátu kompostér sa o svoj bio odpad starajú sami a kompost používajú v svojich záhradách. Tým, ktorí požiadali o zbernú nádobu vyprázdňuje nádobu v dvojtýždňových intervaloch OLO. S vyprázdňovaním týchto nádob začalo OLO od 1. marca. Ak ste majiteľom rodinného domu a Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad ste v minulom roku nepodali, môžete tak urobiť aj teraz na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu na Blagoevovej 9 v Bratislave osobne alebo poštou. Náklady na kompostér a hnedú zbernú nádobu sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Kedy sa vykonáva zber bio odpadu?

Informáciu o tom, v ktorý deň sa vykonáva zber bio odpadu, nájdete na nálepke, umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe. Tak isto si ho môžete overiť aj na webstránke www.olo.sk. Stačí, ak v banneri s názvom „Zistite si Váš odvozný deň bio odpadu,“ zadáte názov Vašej ulice. V deň odvozu je potrebné hnedé zberné nádoby sprístupniť a vyložiť ich na miesto dostupné zvozovej technike OLO. Bio odpad z hnedých zberných nádob OLO ďalej odváža na spracovanie do kompostárne.

zber bio odpadu
Nálepka na hnedej zbernej nádobe

Čo patrí a nepatrí do hnedej zbernej nádoby?

Do hnedej zbernej nádoby patria: kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky.

Po novom sa o zber bio odpadu môžu zaujímať aj bytové domy

Od 1. 3. 2018 majú v Bratislave možnosť riešiť nakladanie s bio odpadom zo záhrad aj bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou. V takomto prípade môže správca nehnuteľnosti podať žiadosť na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu a požiadať o kompostér. K žiadosti je potrebné priložiť aj list vlastníctva.

Je možné vymeniť dodaný kompostér za zbernú nádobu?

Nakladanie so zmesovým komunálnym ako aj triedeným odpadom sa na území Bratislavy riadi Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta č. 1/2017. V zmysle tohto VZN, nárok na dodanie nového kompostéra alebo zbernej nádoby nastáva až po uplynutí ich životnosti, najskôr však po piatich rokoch od dodania.

Čo ak mám väčšie množstvo bio odpadu?

V prípade, že máte väčšie množstvo bio odpadu, ktoré sa nezmestí do kompostéra, alebo do zbernej nádoby, môžete bio odpad odviezť do zberného dvora Denovy na Eisnerovej 25 v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 (obedná prestávka od 11:00 do 12:00) alebo v sobotu od 9:00 do 12:00.

zdroj: OLO

zber bio odpadu
Plastové kompostéry.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *