Kandidáti na starostu o zimnej údržbe

Bývalý miestny aj mestský poslanec Vladislav Hečko oslovil štyroch kandidátov na starostu Devínskej Novej Vsi so žiadosťou o odpoveď na rovnaké otázky. Dnes zverejňujem so súhlasom Vladislava Hečka odpoveď kandidátov na starostu na  otázku o zimnej údržbe.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV  

Úvodné slovo Vladislava Hečka

Pred určitou dobou som spomenul, že zverejním odpovede relevantných (z môjho pohľadu) kandidátov na starostu DNV. Upozorňujem, že ich odpovede nekomentujem. Taktiež oznamujem, že nekandidujem na žiadnu “stoličku” v samospráve. Nuž a kto má záujem, môže ich odpovede posunúť ďalej, kľudne zdieľajte. Voliči si myslím zaslúžia informácie.

Otázka pre kandidáta na starostu

Od mája 2018 je v platnosti novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. V novele je zhrnutá aj tzv. zimná údržba chodníkov a terás. Povinnosť starať sa o ne prešla na samosprávu. Myslíte si, ze mestská časť DNV je už dnes na to pripravená finančne aj technicky? Ako plánujete v prípade nedostatku techniky a zamestnancov DENOVY túto službu zabezpečiť? 

Ing. Peter Hanulík

Práve dnes som stretol malý multifunkčný zametač z DENOVY čistiť chodníky. Musím uznať, že stroj je vo výbornom stave a aj vodič je zrejme šikovný. Preto si myslím, že na zimu sme pomerne pripravený aj keď vždy sa nájde niečo, čo sa dá vylepšovať. Vo svojom programe, mám napríklad non-stop linku na letnú a zimnú údržbu, pretože obyvatelia vždy vedia podať najpresnejšie a najrýchlejšie informácie o tom, kde veci zaostávajú. Mechanizmy by mali byť rozdelené podľa hlavných zón a prioritne čistiť hlavné chodníky a prístupy k zastávkam MHD. Údržbové vozidlá by mali byť v permanentnej prevádzke, striedať sa budú iba ich šoféri. Ja budem osobne dohliadať na to, v akom stave sú chodníky. Ako stále opakujem, Devínska Nová Ves je podľa podielových daní najbohatšia mestská časť, takže financie by nemali byť problém. Len musia byť účelne a transparentne využité.

Dárius Krajčír

Po rozhovoroch s vedením príspevkovej organizácie DENOVA viem, že technicky je mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves pripravená na zimnú údržbu chodníkov a terás. V tohtoročnom rozpočte bolo vyčlenených ďalších 80 000 eur a to kapitálové výdavky hlavne na techniku spojenú so zimnou údržbou a to nakladací bager typu UNC, multifunkčný malotraktor, 5 kusov zametacích strojov s vymeniteľnými nástrojmi a radlicami na odpratávanie snehu. Čo sa týka počtu zamestnancov, DENOVA je dlhodobo poddimenzovaná, a nie je to problém len pri zimnej údržbe. Sezónne je možné využiť brigádnikov, v prípade zimnej údržby osloviť k spolupráci správcov priľahlých nehnuteľností, ktorí vykonávali údržbu doteraz. Finančne a technicky je DENOVA schopná zabezpečiť zimnú údržbu.

Denis Ružovič

Denova bola dlhé roky ÚMYSELNE potápaná a nedoceňovaná starostom. Jej cielená nefunkčnosť nahrávala zadávaniu zákazok súkromným firmám (napr firma BS Construction s.r.o. a jej nekvalitný plot za takmer 39 650 eur alebo siporexová stena 12 m² za 3 699 eur a podobne (viď web mestskej časti). Takže odpoveď  je NIE, nie je na to pripravená. Ani personálne, ani technicky. Ale zasa treba povedať, sám robím v podobnej firme v inej mestskej časti, celé Slovensko, všetky VPS majú z tohto rozhodnutia hlavu v smútku. Svojim spôsobom to mal zabezpečiť starosta a riaditeľ DENOVY v predstihu, nakoľko o tom vedeli od mája 2018. Nový starosta a nová riaditeľka Denovy v podstate nastupujú do rozbehnutého vlaku. Veľa vecí si ešte nevieme vôbec v praxi predstaviť a táto zima bude určite pestrá, nakoľko sa budú testovať procesy, spôsoby a metódy.

Rastislav Tešovič

Pýtal som sa na pripravenosť zabezpečenia zimnej údržby počas septembrového miestneho zastupiteľstva a dostal som odpoveď, že Denova posilňuje kapacity. Bol to vlastne aj jeden z argumentov na moju ďalšiu otázku, prečo sa tak veľmi ponáhľame s voľbou novej riaditeľky Denovy, ktorá má nastúpiť až 1. 1. 2019, pričom doterajší riaditeľ nemal v čase jej voľby ešte ani len podanú výpoveď.

Novozvolená pani riaditeľka bude podľa poskytnutých informácií zamestnaná v Denove už pred nástupupom do funkcie, aby vedela plynulo prevziať chod organizácie aj pri zabezpečení zimnej údržby. Zároveň sme na septembrovom zastupiteľstve pridali Denove do rozpočtu na rok 2018 dodatočných 7 000 eur na čistenie miestnych komunikácií (okrem toho čo už mali). Či to bude postačovať, to je otázne, ale starosta vie prípadné navýšené výdavky vykryť rozpočtovým presunom a bavíme sa v súvislosti s touto sumou len o posledných 6 – 8 týždňoch v závere tohto roku. Na tomto mieste musím povedať, že pri posilňovaní kapacít na zimnú údržbu už v dnešnej dobe nie sú problémom ani tak peniaze, než voľní ľudia na trhu práce, ktorí sa zháňajú veľmi ťažko.

Novozvolený starosta a zastupiteľstvo bude čakať náročná úloha. Po nástupe cca v polovici decembra 2018 bude potrebné urýchlene zriadiť odborné komisie a prejsť si návrh rozpočtu na rok 2019 tak, aby mohla mestská časť plniť všetky svoje úlohy už od začiatku roku 2019.

V prípade zvolenia za starostu mestskej časti budem preferovať, tam kde to bude vhodné a efektívne, uzatváranie dohôd o pracovnej činnosti na zimnú údržbu tej ktorej ulice/ulíc s miestnymi správcami bytových domov alebo miestnymi obyvateľmi. Takúto formu považujem za efektívnejšiu než zadávanie subdodávok externým spoločnostiam.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *