Je dovolené urobiť si fotokópiu podpísanej zápisnice o výsledku volieb?

transparentnosťSom členkou miestnej volebnej komisie, ktorá sa skladá z 5 členov. Členkou môžem byť najmä preto, že zákon chce znížiť riziko podvodov pri sčítavaní hlasov vo volebných komisiách pri voľbách na minimum. Preto stanovuje, že každá politická strana alebo hnutie alebo koalícia politických strán majú právo nominovať do miestnych a okrskových volebných komisií svojich členov. Načo potrebujeme takéto právo v demokracii? Nuž na to, aby sa členovia komisií vzájomne kontrolovali a zabránili možným volebným podvodom. A aby bola zabezpečená transparentnosť.

píše: RNDr. Mária Žatková
podpredsedníčka miestnej volebnej komisie v DNV

Transparentnosť je v DNV nežiadúci pojem

Preto je nanajvýš netransparentné, že pani zapisovateľka miestnej volebnej komisie hneď na jej prvom zasadnutí nás upozornila, že citujem: „Nič, čo sa udeje a povie na zasadnutí miestnej volebnej komisie nesmie opustiť štyri steny tejto miestnosti„. Uff, hneď mi prebleslo hlavou, kde ma to len nominovali, kde sa zasadá „na tajňáša“ ? Kde je požadovaná transparentnosť? A to ešte nebolo všetko! Keď som si vypýtala kópie zápisníc zo zasadnutí miestnej volebnej komisie (ide o cca 5 zápisníc), dostala som veľmi netradičnú a pre mňa dosť neuveriteľnú odpoveď. Pani zapisovateľka povedala niečo v tom zmysle, že ide o dokumenty miestneho úradu DNV, a preto nemôžu ani kópie opustiť uvedený úrad. Dodala, že si to ešte overí na Ministerstve vnútra SR. Ale už pomaly bude po voľbách a výsledok dodnes od nej nemám. Ani kópie zápisníc.

Zastrašovanie ako za totality?

Takéto zastrašovanie som zažila už počas totality, kde predpisy boli pre niektorých len „pro forma“ na papieri a v skutočnosti sa nedodržiavali. Keďže ani za totality som sa nedala zastrašiť, tak som napísala na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „Štátnu volebnú komisiu“) a opýtala sa najvyššej volebnej inštitúcie na Slovensku, či zápisnica z miestnej volebnej komisie je tak povediac „tajný“ dokument, ktorý nesmie opustiť miestny úrad, ani v prípade, že som sedela na tomto zasadnutí a podpísala ju.

Uznesenie štátnej volebnej komisie

Štátna volebná komisia sa mojou žiadosťou zaoberala na svojom zasadnutí 8. októbra 2018 a prijala k nej uznesenie č. 36/6/6, ktoré tu uvádzam v plnom znení:

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa oboznámila so žiadosťou pani M. Ž. a konštatuje, že členovia volebných komisií všetkých stupňov si môžu vyhotovovať fotokópie podpísaných zápisníc príslušnej volebnej komisie.

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán zároveň dáva do pozornosti, že členovia volebnej komisie podpisujú poučenie o tom, že nesmú osobné údaje, ktoré spracovávajú alebo s ktorými prichádzajú do styku využiť pre osobnú potrebu, či potrebu inej osoby alebo na iné účely, ktoré nesúvisia s voľbami do orgánov samosprávy obcí, a tiež o tom, že sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracovávajú. Pri ostatných údajoch o činnosti volebnej komisie nie sú jej členovia viazaní mlčanlivosťou.

Čo vyplýva z tohto uznesenia? Dve zásadné veci.

  1. Členovia okrskových a miestnych volebných komisií si môžu VYHOTOVOVAŤ FOTOKÓPIE podpísaných zápisníc príslušných volebných komisií, teda odfotiť si finálnu podpísanú zápisnicu.
  2. Členovia komisií podpisujú poučenie o tom, že ohľadom spracovávania osobných údajov sú povinní zachovávať mlčanlivosť, ale pri ostatných údajoch o činnosti volebnej komisie nie sú jej členovia viazaní mlčanlivosťou.

Zapisovateľka ignoruje žiadosť podpredsedníčky komisie

Hoci som našej pani zapisovateľke zaslala e-mailom žiadosť o zaslanie fotokópii zápisníc z našich zasadnutí a požiadala som ju, aby o uvedenom uznesení boli informovaní aj členovia okrskových volebných komisií na ich školení, nestalo sa tak. Účastníci školenia členov miestnych volebných komisií tvrdia, že dostali informáciu, že fotiť zápisnice nie je dovolené. Vraj je možné si výsledky odpísať len rukou. Snáď sa mi to len zdá, že technický pokrok ešte nedošiel na Miestny úrad do DNV ?! Žeby sa čas v našej mestskej časti zastavil v minulom storočí? Opisovať rukou výsledky? Kto to kedy videl v dnešnej dobe? Už si neodpisujeme ani cestovné poriadky MHD! A propo, som zvedavá, kto v DNV, napriek uzneseniu Štátnej volebnej komisie, zakázal používať technické vymoženosti doby. Takto vyzerá transparentnosť v podaní vedenia mestskej časti Devínska Nová Ves

V DNV uznesenie Štátnej volebnej komisie neplatí?

Vrátim sa k mojej pani zapisovateľke, ktorá mi na dôvažok zaslala dosť invektívnu odpoveď na moju žiadosť. Ale pri tej horlivosti mi zabudla priložiť požadované zápisnice. Doteraz ich nemám, pevne verím, že tento článok ju neodradí v prípade, že doteraz nestihla urobiť ich fotokópie. Bohužiaľ, nepomohlo mi ani uznesenie najvyššej volebnej komisie v Slovenskej republike, Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Kedy konečne v DNV zavládne transparentnosť?

Viackrát som bola členkou okrskovej volebnej komisie ešte za pána starostu Vladimíra Mráza, ale takéto spôsoby som nezažila. Zmena, ktorá je možná už vo voľbách za pár dní, snáď prinesie techniku aj do Devínskej Novej Vsi. A hlavne zmenu prístupu vedenia mestskej časti a úradníkov k občanom. V konečnom dôsledku by mohla zmena pomôcť k tomu, aby sa náš miestny úrad stal konečne transparentným úradom. Úradom, kde sa neignorujú uznesenia a predpisy. A hlavne úradom, ktorý sa nebude snažiť zastrašovať svojich obyvateľov, ale ktorý im bude slúžiť.

transparentnosť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *