Iniciatíva rodičov za Bezpečnú cestu detí do škôlky

Bezpečnú cestu detí do škôlky
Miroslav Antal

Začiatkom tohto roka som na sociálnej sieti, v rámci jednej z miestnych skupín Devínskonovoveskej komunity, zaregistroval diskusiu k nepriaznivej dopravnej situácii pred Materskou škôlkou na Ul. Jána Smreka  v Bratislave – Devínskej Novej Vsi. Diskutujúci v nej poukazovali najmä na nedisciplinovanosť a aroganciu niektorých vodičov. Tí na tomto úseku cesty častokrát nebrali ohľad na malých škôlkarov a ich sprevádzajúcich rodičov a ohrozovali bezpečnú cestu detí do škôlky.

píše: Miroslav Antal

Iniciatíva rodičov za Bezpečnú cestu detí do škôlky

Diskusiu k situácii na ceste pred škôlkou otvorila jedna z mamičiek pani Štefániková, ktorá na tento problém poukázala v jednom zo svojich príspevkov. Postupne na jej príspevok reagovali ďalší a ďalší ľudia, prevažne rodičia detí z tejto škôlky. Vo svojich príspevkoch takmer všetci diskutujúci potvrdili, že situácia s autami pred škôlkou je zlá až nebezpečná, pričom viacerí popisovali svoje vlastné skúsenosti s nedisciplinovanosťou niektorých vodičov. Niektorých neváhali aj upozorniť aby boli ohľaduplnejší, čo sa nie vždy stretlo s porozumením. Z diskusie vyplynulo, že uvedený úsek cesty je mimoriadne frekventovaný najmä ráno medzi 07.00 h až 08.00 h, kedy deti prichádzajú do škôlky a poobede medzi 16.00 h až 17.00 h, kedy z nej deti odchádzajú.

Bezpečnú cestu detí do škôlky

Rozšírenie diskusie

Do diskusie sa postupne zapájali aj niektorí rodičia detí z Materskej škôlky na Ul. Milana Marečka a zo Základnej školy na Ul. Ivana Bukovčana, ktorí poukazovali na obdobné situácie pred ich škôlkou, resp. školou. V týchto diskusiách sa okrem nedisciplinovanosti niektorých vodičov v blízkosti škôlok a školských zariadení, hovorilo aj porušovaní verejného poriadku na sídliskách Devínskej Novej Vsi, no viac menej vo všeobecnosti (k tejto téme napíšem na inom mieste).

Snaha vedenia škôlky o bezpečnú cestu detí do škôlky

Táto diskusia ma mimoriadne zaujala a keďže problematike verejného poriadku sa venujem už viac ako dve desaťročia, tiež som sa do diskusie rodičov zapojil. Po pár mojich príspevkoch som oslovil aj iniciátorku tejto diskusie a dohodli sme si stretnutie priamo pred škôlkou, kde sme sa neskôr stretli aj s niektorými ďalšími rodičmi. Oslovili sme zároveň aj vedenie Materskej škôlky na Ul. Jána Smreka, kde nám uviedli, že tento problém už nejaký čas evidujú a viackrát vyzvali rodičov prichádzajúcich pred škôlku na autách, aby rešpektovali dopravné predpisy a neohrozovali chodcov, najmä malých škôlkarov, pričom v súvislosti s touto výzvou viackrát vyvesili aj oznamy na vstupné dvere škôlky. Situáciu pred škôlku sme si boli pozrieť opakovane počas niekoľkých dní a to vždy v čase, kedy je pred škôlkou najväčší nápor detí, to znamená ráno medzi 07.00 h – 08.00 h kedy deti prichádzajú do škôlky a poobede medzi 16.00 h – 17.00 h, kedy z nej deti odchádzajú.

Bezpečnú cestu detí do škôlky

Dopravný chaos pred škôlkou

Musím priznať, že diskusie na sociálnych sieťach boli v popisovaní dopravnej situácie pred škôlkou na Ul. Jána Smreka ešte celkom zmierlivé oproti tomu, čo sme tam v čase rannej a poobednej špičky mali možnosť vidieť. S pokojným svedomím možno povedať, že vždy ráno pri príchode detí do škôlky a poobede pri ich odchode z nej, na ceste pred škôlkou vládol doslova „dopravný chaos“.

Spôsobovali ho najmä nedisciplinovaní vodiči, ktorí nerešpektovali dopravné značenie IP 24a s dopravným obmedzením „zákaz zastavenia (B 34)“ s dodatkom „v pracovných dňoch v čase 6.30 – 18.00 (neplatí pre zásobovanie)“, ktorým je dotknutý úsek cesty z obidvoch strán miestnej komunikácie riadne vyznačený. Svoje vozidlá v tejto zóne zastavovali aj napriek zákazu zastavenia a to doslova tak, že chodcom nenechávali žiadny, alebo len minimálny priestor na bezpečné prejdenie týmto úsekom. Chodci, t. j. najmä deti, či už v sprievode rodičov alebo tí starší bez sprievodu, sa tak museli uhýbať tam parkujúcim ako aj prichádzajúcim vozidlám a nezostávalo im mnohokrát iné, len nebezpečne „kľučkovať“ medzi stojacimi a idúcimi vozidlami. Mnohí parkovali svoje vozidlá aj v tesnej blízkosti vstupnej bránky do škôlky, čím znemožňovali ľuďom vychádzajúcim zo škôlky ich bezpečné vyjdenie na cestu. Paradoxné v tomto prípade je to, že tu išlo prevažne o „stret“ tzv. peších rodičov s rodičmi – vodičmi, ktorí sa snažili dopraviť svoje deti „bezpečne“ do škôlky, pričom v mnohých prípadoch ohrozovali ich peších spolužiakov. Tento tzv. „dopravný chaos“ znásobovali niektorí vodiči aj tým, že v tejto neprehľadnej až chaotickej situácii sa s vozidlom pred škôlkou otáčali alebo tam cúvali. Treba uviesť, že aj niektorí domáci (tam bývajúci obyvatelia), občas ponechávali svoje vozidlá zaparkované pred škôlkou v čase zákazu zastavenia. Pre objektívnosť ale treba uviesť, že väčšina domácich, spomínaný zákaz zastavenia rešpektovala (aj rešpektuje) a svoje vozidlá si pred 6.30 h väčšinou preparkovala.

Cestu vedúcu pomedzi dve škôlky na ul. Jána Smreka využívajú tak chodci (najmä malí škôlkari a deti z blízkej Základnej školy na Ul. Pavla Horova), ako aj motoristi privážajúci deti do škôlky ale i domáci obyvatelia, ktorí tam zvyknú svoje autá parkovať. Problémom tejto cesty je to, že tam nie je chodník pre chodcov, t. j. chodník nie je vyznačený a ani žiadnym spôsobom oddelený od cesty. Včase rannej či poobednej špičky tam autá parkovali po oboch stranách cesty napriek zákazu zastavenia, z ktorých vyskakovali deti a ich rodičia, pričom (stredom) pomedzi stojace autá sa predierali nielen ďalší vodiči ale najmä deti a ich sprevádzajúci rodičia. Neraz v takýchto situáciách prichádzalo aj k verbálnym inzultáciám medzi chodcami a vodičmi. Žiaľ mnohokrát aj v prítomnosti maloletých detí.

Vychádzajúc zo spomenutých diskusií s rodičmi a pracovníkmi materskej škôlky, sme sa dohodli, že spoločne oslovíme príslušné orgány samosprávy so žiadosťou o urgentné riešenie dopravy pred škôlkou. Možnosti riešenia predmetnej situácie pred škôlkou, sme predtým neformálne konzultovali aj s niektorými odborníkmi z oblasti dopravy.

Bezpečnú cestu detí do škôlky

List na magistrát

Z tohto dôvodu sme sa listom obrátili na Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy so žiadosťou o riešenie nepriaznivej dopravnej situácie na miestnej komunikácii pred materskou škôlkou. V predmetnej veci sme rodičov zastupovali práve my dvaja s iniciátorkou diskusie, t. j. Mgr. Jana Štefániková a Mgr. Miroslav Antal. Pod túto „rodičovskú“ iniciatívu sa podpísalo v priebehu iba pár dní, takmer 210 rodičov detí z materskej škôlky na Ul. Jána Smreka a z blízkej Základnej školy na Ul. Pavla Horova. Za rodičov detí zo Základnej školy na Ul. Pavla Horova, sa výrazným spôsobom pri iniciovaní riešenia tejto nepriaznivej dopravnej situácie spolupodieľal pán Ing. Ivan Záleský a iniciatívu podporili aj niektorí rodičia detí z Materskej škôlky na ul. Milana Marečka a tiež zo Základnej školy na Ul. Ivana Bukovčana, kde zároveň pôsobím ako predseda Rady rodičov.

Zvýšená angažovanosť mestskej polície

A výsledok? Výsledok tejto iniciatívy je taký, že v posledných dňoch, presnejšie od druhej polovice marca 2018, je v blízkosti Materskej škôlky na Ul. Jána Smreka a Základnej školy na Ul. Pavla Horova vidieť viac hliadkujúcich príslušníkov Mestskej polície Bratislava. Ich prítomnosť je viditeľná najmä v čase príchodu a odchodu detí zo škôlky a blízkej základnej školy. Určite sa viacerí zhodneme na tom, že by (nielen) tu boli žiadanejší aj častejšie (aj v tejto veci už podnikáme ďalšie kroky). Odkedy mestskí policajti dohliadajú na bezpečnosť detí počas ich príchodu do škôlky a odchodu z nej, sa situácia pred škôlkou podstatne zlepšila. I keď treba uviesť, že k jej úplnému vyriešeniu by bolo vhodné, aby kompetentné orgány situáciu doriešili svojím prípadným rozhodnutím o zmene organizácie dopravy na tomto úseku cesty. Neostáva nám nič iné len veriť, že príslušníci Mestskej polície Bratislava budú aspoň ráno a poobede na malých škôlkarov dohliadať aj naďalej, a to minimálne do tej doby, kým na tomto úseky cesty k prípadnej zmene organizácie dopravy smerujúcej k ochrane malých škôlkarov nedôjde. Samozrejme za to, že mestskí policajti dohliadajú na bezpečnosť deti im patrí vďaka všetkých rodičov.

Bezpečnú cestu detí do škôlky

List adresovaný mestskej časti

V súvislosti s uvedeným problémom sme listom oslovili aj Mestskú časť Bratislava – Devínska Nová Ves so žiadosťou o pomoc pri riešení tejto dopravnej situácie a zároveň sme jej predložili aj niekoľko svojich návrhov riešení, spočívajúce predovšetkým v technickej a stavebnej úprave dotknutej cesty. Mestská časť na túto našu žiadosť reagovala svojim listom, v ktorom nám dala na vedomie, že „okamžite po obdržaní našej požiadavky sa písomne obrátila na príslušné orgány“, ktoré sú oprávnené konať vo veci riešenia dodržiavania dopravných predpisov pred Materskou škôlkou na Ul. Jána Smreka, pričom k návrhom našich riešení sa zatiaľ nevyjadrila. Tak uvidíme.

Nezostáva nám preto nič iné len veriť, že spomenuté „príslušné orgány“ sa s predmetnou dopravnou situáciou budú aj naďalej zaoberať s cieľom, aby malým škôlkarom a ich starším kamarátom z blízkej základnej školy, zabezpečili bezpečnú cestu do škôlky a do školy.

Bezpečnú cestu detí do škôlky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *