Hľadá sa poslanec Zoroslav Smolinský

Ján Žatko

Na minulotýždňovom zasadnutí začalo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Devínska Nová Ves na návrh predsedníčky Komisie na ochranu verejného záujmu Lenky Hlaváčovej konanie vo veci ochrany verejného záujmu, pretože poslanec Zoroslav Smolinský nepodal komisii majetkové priznanie.

píše: Ján Žatko

Majetkové priznania funkcionárov

Jednou z povinností, ktorú majú starosta a poslanci miestneho zastupiteľstva je podanie písomného oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (v skratke majetkové priznanie) podľa článku 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Majetkové priznanie sú títo funkcionári povinní podať do 30 dní odkedy sa ujali funkcie a potom každoročne v stanovenom termíne.

Komisia na ochranu verejného záujmu

Majetkové priznanie podávajú starosta a poslanci Komisii na ochranu verejného záujmu. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec miestneho zastupiteľstva. Komisia musí mať aspoň troch členov. Ak sú v miestnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. V Devínskej Novej Vsi zvolilo miestne zastupiteľstvo za predsedníčku Komisie na ochranu verejného záujmu Lenku Hlaváčovú (Devínska Inak), za podpredsedu komisie Jána Žatka (KDH, OĽaNO) a za členov komisie Adriána Jankoviča (Progresívne Slovensko, SPOLU), Andreja Kovaríka (Zmena zdola) a Bronislavu Kravárikovú (SaS, Sme rodina, Nova).

Nepodané majetkové priznania

Komisia na ochranu verejného záujmu na svojom zasadnutí dňa 01. 06. 2020 skonštatovala, že jej neboli doručené majetkové priznania poslanca Zoroslava Smolinského, ktoré bol povinný podať do 30 dní odkedy sa ujal funkcie poslanca, teda do 27. 12. 2018 a ani každoročne podávané majetkové priznanie, ktoré bol povinný podať do 31. 03. 2019. Preto komisia poverila predsedníčku Lenku Hlaváčovú, aby predložila návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

zoroslav smolinský
Predvolebný plagát Zoroslava Smolinského (zdroj: sebik.tv).

Konanie vo veci ochrany verejného záujmu

Predsedníčka komisie Lenka Hlaváčová predložila návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 10. 06. 2020 a uviedla ho týmito slovami:

V prvom rade musím povedať, že ma vôbec tento bod neteší, len bohužiaľ neexistuje iná zákonná možnosť len podať tento návrh na začatie konania.

Zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo uznesenie, ktorým začalo uvedené konanie a vyzvalo Zoroslava Smolinského aby sa v lehote 30 dní od doručenia výzvy vyjadril, prečo nepodal majetkové poznanie podľa  článku 7 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Zároveň poverilo Komisiu na ochranu verejného záujmu aby v prípade potreby vykonala ďalšie dokazovanie a aby predložila na rokovanie miestneho zastupiteľstva do 92 dní návrh rozhodnutia vo veci.

zoroslav smolinský
Lenka Hlaváčová

Čo hrozí Zoroslavovi Smolinskému

Za porušenie povinnosti podať majetkové priznanie môže dostať Zoroslav Smolinský pokutu vo výške mesačnej poslaneckej odmeny. O uložení pokuty rozhoduje miestne zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. Pokutu možno uložiť aj opakovane, a to za každých 180 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ak verejný funkcionár do 180 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia neurobil žiadne úkony smerujúce k náprave protiprávneho stavu.

zoroslav smolinský
Zoroslav Smolinský na mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 22. 08. 2019.

Kam zmizol poslanec Zoroslav Smolinský

Na iný problém týkajúci sa poslanca Zoroslava Smolinského upozornil Rastislav Tešovič (Devínska Inak):

Pán kolega Smolinský nepodal majetkové priznanie. To sa môže stať, nerobil by som z toho veľkú vedu. Čo ma ale mrzí viac je, že kolega sa medzi nami od septembra neukázal. Ja osobne si nemyslím, že práca poslanca je len práca v tejto miestnosti, určite je to oveľa viac roboty hlavne mimo tejto miestnosti a mimo zastupiteľstiev. Ale jednoducho keď niekto tri štvrte roka nepríde na zastupiteľstvo, je to naozaj na pováženie a zamyslenie a ja verím, že pán kolega to bude brať ako nejaké poučenie a dá nám k tomu nejaké stanovisko.

zoroslav smolinský
Rastislav Tešovič

Záznam DTV z rokovania zastupiteľstva o Zoroslavovi Smolinskom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *