Farská púť po stopách učeníkov sv. Cyrila a Metoda

púť
Ján Žatko

Devínskonovoveskí farníci budú už o pár týždňov putovať po stopách učeníkov svätého Cyrila a Metoda v Macedónsku a Albánsku. Ja som mal to šťastie absolvovať s devínskonovoveskou farnosťou minuloročnú púť do Svätej zeme a Jordánska. A bol to zážitok naozaj na celý život. Takže ak vám nevadí trochu nepohodlia, s ktorým je spojená každá naozajstná púť, môžete sa pridať. Máte možnosť prihlásiť sa do 25. februára.

píše: Ján Žatko

Po stopách svätých sedmopočetníkov

Devínskonovoveská farnosť poriada farskú púť do Macedónska a Albánska po stopách učeníkov svätého Cyrila a Metoda pri príležitosti 1  150 rokov od smrti svätého Cyrila a založenia 1. diecézy na území Veľkomoravskej ríše. Putovať sa bude k hrobom 4 učeníkov slovanských vierozvestcov a to svätého Nauma, svätého Klimenta, svätého Gorazda a svätého Angelára. Títo svätci sú spolu so svojimi učiteľmi Cyrilom a Metodom a svätým Sávom označovaní za svätých sedmopočetníkov, alebo za siedmych slovanských svätých. Po vyhnaní z Veľkej Moravy po roku 885 sa niektorí z nich uchýlili do Bulharska. Svätý Naum pôsobil najprv v Preslave. V roku 893 odišiel za sv. Klimentom do oblasti Ochridu v dnešnom západnom Macedónsku, kde pôsobil ako učiteľ v miestnom slovanskom učilišti a podieľal sa aj na fungovaní strediska slovanskej bohoslužby. Napomohol tiež rozvoju mníšskeho života a sám založil okolo roku 905 významný monastier na juhozápadnom brehu Ochridského jazera. Tu aj zomrel 23. decembra 910 a podnes sú tu jeho ostatky. Monastier, dnes známy pod menom sv. Nauma, sa stal významným pútnickým miestom regiónu. Svätý Naum je uctievaný ako divotvorca a uzdravovateľ. Svätý Kliment zomrel v júli roku 916 a bol pochovaný v Ochride v monastieri svätého Pantelejmona, ktorý dal sám postaviť.

púť
Monastier svätého Nauma na brehu Ochridského jazera.

Berat

Púť po stopách učeníkov svätého Cyrila a Metoda v Macedónsku a Albánsku sa bude konať v prvý aprílový týždeň od 31. 3. do 5. 4. 2019. V nedeľu večer bude odchod autobusu a nočný prejazd autobusom do Macedónska. Ubytovanie bude zabezpečené v pútnickom dome v meste Berat v Albánsku. V Chráme zosnutia presvätej Bohorodičky, ktorý je katedrálnym chrámom beratskej pravoslávnej cirkvi, je tu na ikonostase ikona svätých  sedmopočetníkov pochádzajúca z rokov 1812 – 1815. Stojačky sú na nej zobrazení sv. Cyril, sv. Naum, sv. Metod, sv. Sáva a sv. Kliment, ležiačky sv. Gorazd a sv. Angelár. To vyjadruje starú tradíciu, že tu začiatkom 10. storočia zomrel mučeníckou smrťou slovenský svätec sv. Gorazd a tiež sv. Angelár patriaci do skupiny cyrilo-metodských učeníkov. Cena púte je 150 €. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade alebo v sakristii kostola po svätej omši do 25. 2. 2019.

púť
Berat.

Spomienka na minuloročnú púť

Minulý rok v marci putovali devínskonovoveskí farníci spolu so svojim farárom Andrejom Kalamenom dva týždne po stopách Ježiša Krista  a starozákonných prorokov po Svätej zemi a Jordánsku. Navštívili sme Jeruzalem, Betlehem, Nazaret, Jericho, Kafarnaum, Petru, Wabi Rum, Kumrán, Masadu, Jordán aj Mŕtve more. Verím, že tohtoročná púť bude opäť taká výnimočná, akou bola tá minuloročná.

púť
Účastníci púte do Svätej zeme a Jordánska.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *