Dokedy bude kriminálnik na čele správnej rady Senecia?

Ján Žatko

Pred dvomi týždňami som vás v článku Milan Jambor, nehanbíte sa pozerať Devínskonovovešťanom do očí? informoval o tom, že na čele správnej rady Domu sociálnych služieb Senecio je exstarosta Milan Jambor, kriminálnik právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin korupcie. Na dôvažok si to tento človek zariadil tak, že v súčasnosti nemá na Senecio žiaden vplyv ani súčasný starosta Dárius Krajčír, ani miestne zastupiteľstvo. O tejto absurdnej situácii sa hovorilo aj na decembrovom miestnom zastupiteľstve. Nie všetci diskutujúci však mali na pôsobenie Milana Jambora na čele správnej rady Senecia rovnaký názor.

píše: Ján Žatko

Ján Žatko (KDH, OĽaNO), poslanec

správnej rady
Ján Žatko

Na tento problém upozornil v rámci bodu „Rôzne“ poslanec Ján Žatko. Informoval poslancov že z odpovede starostu Dáriusa Krajčíra na jeho interpeláciu z predchádzajúceho miestneho zastupiteľstva vyplýva, že predsedom správnej rady Domu sociálnych služieb Senecio je  bývalý starosta Milan Jambor. Okrem toho uviedol, že podľa súčasne platného štatútu Senecia nemá mestská časť žiaden vplyv na chod tejto organizácie. Obrátil sa preto na Dáriusa Krajčíra s nasledujúcou výzvou:

Žiadam vás pán starosta, aby ste v tejto veci čo najskôr urobili nejaké účinné kroky. Považujem za neprípustné, aby na čele organizácie, ktorú zriadila mestská časť, bol človek, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin podplácania. Ak by ste pritom potrebovali moju pomoc, rád ju ponúkam.

Bronislava Kraváriková (SaS, Sme rodina, Nova), poslankyňa

Bronislava Kraváriková

Na vystúpenie Jána Žatku reagovala poslankyňa Bronislava Kraváriková nasledovne:

Chcela by som pána starostu aj kolegov informovať, že dňa 9. 12. 2019 som sa oficiálne vzdala funkcie člena dozornej rady DSS Senecio z osobných dôvodov.

Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova), starosta

správnej rady
Dárius Krajčír

K problematike sa vyjadril aj starosta Dárius Krajčír:

Ja by som chcel potvrdiť moju aktivitu a vôľu riešiť situáciu, ktorá je v neziskovej organizácii DSS Senecio. Nie je nám ľahostajné ako fungujú organizácie založené mestskou časťou. Vynaložím všetko svoje úsilie na to, aby sme našli ideálne riešenie ako sa posunúť dopredu.

Jozef Tittel (SaS, Sme rodina, Nova), poslanec

Na vystúpenie Jána Žatka zareagoval aj poslanec a člen správnej rady DSS Senecio Jozef Tittel:

správnej rady
Jozef Tittel

Ja by som tiež chcel k tomuto vystúpiť, čo pán Žatko načrtol, že vidí problém, že pán bývalý starosta je predseda správnej rady Senecia. Ja v tejto správnej rade pôsobím 10 rokov a môžem povedať za seba, že z môjho pohľadu Senecio funguje dobre. Zažil som už dve pani riaditeľky, problémy som tam neregistroval. Čo sa týka nejakých osobných preferencií, že kto má, kto nemá byť, k tomu by som sa ja nerád vyjadroval. Samozrejme to je na zváženie konkrétneho človeka. Kľudne teda pána Žatka nechám, nech vyzve ktoréhokoľvek člena, aby sa vzdal členstva v tejto správnej rade. Ako som povedal, ja som tam už 10 rokov. Robím to zadarmo a bezodplatne a v podstate beriem to ako službu Devínskej Novej Vsi, ako poslanie. Vždy keď máme správnu radu, tak ja musím ísť skôr domov z práce a potom si to musím nadrábať. Takže toľko k mojej motivácii. Samozrejme, ak chceme pristúpiť k nejakým systémovým zmenám, či už zmena štatútu alebo ďalšie veci, tak samozrejme som nápomocný rokovať s pánom starostom a s ďalšími. Ten systém sa môže vždy vylepšiť, určite sa tomu nebránim.

Rastislav Tešovič (Devínska Inak), poslanec

Posledným diskutujúcim, ktorý sa vyjadril ku kauze Milan Jambor na čele správnej rady Senecia bol poslanec Rastislav Tešovič:

správnej rady
Rastislav Tešovič

Môžem povedať, že spolupráca v tomto zastupiteľstve je celkom fajn. Veľmi veľa vecí je predrokovaných, veľmi veľa vecí je schválených  aj na návrh rôznych poslancov. Napriek tomu sa občas dostane na rokovanie nejaká pripomienka, komentár, alebo materiál, kde človeku naozaj stoja chlpy na chrbte. Ja som si naozaj nemyslel, že rok po voľbách budeme riešiť na tomto zastupiteľstve pána Jambora. Ja som sa o tom dozvedel niekedy v septembri. Aj s kolegom Antalom sme už tiež apelovali na to, aby naozaj  takéto niečo, čo by malo byť úplne samozrejmé, že v správnych alebo kontrolných orgánoch Senecia nebudeme mať stíhaných ľudí alebo ľudí odsúdených právoplatne. Toto je podľa mňa úplná samozrejmosť, to sa ani nemusíme o tom baviť.  Skôr by som bol rád, keby sme mohli tento problém vyriešiť. Zniesť to zo sveta a baviť sa potom aj o ďalšom nastavení Senecia. Hlavné mesto získava nejaké nové kompetencie v sociálnej oblasti. Budú sa prefinancovávať aj klienti neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. To znamená, že bude naozaj priestor, aby sme zo Senecia spravili miesto, ktoré bude slúžiť Devínskonovovešťanom za rozumné alebo dostupné peniaze. Myslím si, že tam všetci smerujeme a o pánovi Jamborovi a nejakej tej škaredej histórii sa už ani nebavme.

Záznam DTV zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *