Dane z nehnuteľností porastú aj v DNV

Ján ŽatkoBratislav

Je rozhodnuté. Bratislavčania budú nasledujúci rok platiť podstatne vyššie dane z nehnuteľností. Rozhodlo o tom bratislavské mestské zastupiteľstvo na zasadnutí 12. 12. 2019. Pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi zvýšenie dane za rodinné domy a byty predstavuje cca 80 %. Zároveň bolo schválené nové prerozdelenie dane z nehnuteľností medzi jednotlivé mestské časti, na čo doplatí najmä Devínska Nová Ves.

píše: Ján Žatko

Dane z nehnuteľností v roku 2020 porastú

Priebeh schvaľovania sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2020 bol značne chaotický. Pôvodne bol na zasadnutie mestského zastupiteľstva pripravený materiál, ktorý nerátal s podstatným navyšovaním sadzieb. Iba týždeň pred zasadnutím mestského zastupiteľstva informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo spoločne s väčšinou starostov mestských častí o nutnosti podstatného zvýšenia sadzieb. Pre rodinné domy a byty v Devínskej Novej Vsi by to znamenalo zvýšenie dane o viac ako 100 %.

dane z nehnuteľností
Zasadnutie mestské zastupiteľstva Bratislavy 12. 12. 2019.

Kompromisný návrh

Nakoniec bol schválený kompromisný návrh, ktorý priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva predložil predseda finančnej komisie Rastislav Tešovič. Pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi tento kompromisný návrh znamená zvýšenie dane za domy a byty asi o 80 %.  Súčasné a budúcoročné sadzby si môžete porovnať v nasledujúcich tabuľkách.

dane z nehnuteľností Dane za pozemky sa podstatne nemenia.

dane z nehnuteľností

V nasledujúcom texte uvádzam najpodstatnejšie časti z diskusie o návrhu na zvýšenie dane z nehnuteľností na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ako som už uviedol, pozmeňujúci návrh, ktorý bol nakoniec schválený, predniesol predseda finančnej komisie Rastislav Tešovič.

Rastislav Tešovič (Team Vallo) – Devínska Nová Ves

Uviedol, že ide o pozmeňujúci návrh skupiny poslancov na základe dohody poslaneckých klubov. Zdôraznil:

dane z nehnuteľností
Rastislav Tešovič

Tie rokovania neboli jednoduché. Ja som naozaj rád a šťastný, že sa podarilo zapracovať aj pripomienky odbornej verejnosti. Snažili sme sa s tým pracovať naozaj do poslednej chvíle. Dnes, keď si pozrieme graf, tak v prípade napríklad domov na základe tohto pozmeňujúceho návrhu Bratislava bude v závese za Trnavou a na rovnakej úrovni ako Košice. Oproti pôvodne prezentovanému návrhu sme na základe diskusií pristúpili k miernemu zníženiu tých pôvodne navrhovaných sadzieb za byty a domy, ako aj k zachovaniu sadzieb za garáže na súčasnej úrovni, aby sme motivovali s vidinou parkovacej politiky ľudí parkovať vo vlastných garážach.

Dodal, že úľava pre občanov nad 65 rokov zostane zachovaná na úrovni 60 %.

Ján Buocik (nezaradený poslanec) – Ružinov

Poslanec Ján Buocik zdôraznil, prečo je potrebné zvyšovať dane z nehnuteľností nielen v Bratislave ale na celom Slovensku:

dane z nehnuteľností
Ján Buocik

Je to preto, lebo súčasná vláda pod vedením Smeru prijala také opatrenia, ktorými sa chcela zapáčiť svojim voličom. Celú tú ťarchu preniesla neférovo, nezodpovedne na mestá a obce. Niekoľkokrát to tu už padlo. Či je to zvýšenie nezdaniteľného minima, chodníková novela, valorizácia platov alebo obedy zadarmo. Všetky tieto opatrenia padli na bedrá samospráv nielen Bratislavy, ale padli na bedrá aj ostatných miest a obcí. Preto tu dnes sedíme a takto nepopulárnu vec prezentujeme.

Peter Pilinský (nezaradený poslanec) – Rača

dane z nehnuteľností
Peter Pilinský

Poslanec Peter Pilinský kritizoval najmä absenciu verejnej diskusie k návrhu na zvýšenie daní:

Každému takémuto vážnemu zaťaženiu ľudí by mala predchádzať široká diskusia a podrobná obhajoba návrhu. To sa bohužiaľ neudialo … Ja som sa o tomto návrhu dozvedel z médií minulý týždeň.

Radovan Jenčík (Klub nezávislých poslancov) – Rusovce

Radovan Jenčík

Ku kritike Petra Pilinského sa pridal aj poslanec Radovan Jenčík:

Mrzí ma len, že napríklad pri parkovacej politike sme sa naučili, že tá diskusia tomu pomohla. Veľa vecí sa vyriešilo, tu mi tá diskusia naozaj chýba.

Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova) – starosta Devínskej Novej Vsi

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpil aj starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír s nasledujúcim príspevkom:

Dárius Krajčír

Devínska Nová Ves týmto všeobecne záväzným nariadením značne utrpí. Oceňujem snahu magistrátu a pána primátora kompenzovať tento výpadok a vkladám veľkú dôveru do sľubov, ktoré nám boli predložené. Viete, že s týmto návrhom nesúhlasím, ale Devínska Nová Ves očakáva prístup za ústretovosť, ktorú sme prejavili pri tomto návrhu. Poviem vám ešte jednu vec. Zapamätajte si Devínsku Novú Ves.

Elena Pätoprstá (Team BA-ZZ) – Petržalka

Elena Pätoprstá

Poslankyňa Elena Pätoprstá vyjadrila sklamanie z toho, že sa táto zmena pripravila netransparentne a porovnala to s úplne iným prístupom k zvyšovaniu daní v Košiciach. Dodala:

 Je to neslušné urobiť tento návrh bez verejnej diskusie.

Ján Hrčka (Naša Bratislava) – Petržalka

Poslanec a zároveň starosta Petržalky Ján Hrčka zdôraznil, že nemá problém s navyšovaním daní z nehnuteľností. Nebude však hlasovať za návrh kvôli tomu, že podľa neho sa dane v Bratislave nerozdeľujú spravodlivo. Inými slovami, starosta Petržalky presadzuje, aby väčší podiel z výnosu dane z nehnuteľností vybratom napríklad v Devínskej Novej Vsi odišiel do Petržalky:

Ján Hrčka

My chceme, aby štát spravodlivejšie financoval hlavné mesto. Ale my si nevieme spravodlivejšie a rovnomernejšie financovať vlastné mestské časti. Mne to príde naozaj vtipné, že my chceme aby štát bol spravodlivejší a zohľadňoval viac funkciu hlavného mesta, ale my sa vykašleme na päť veľkých mestských častí na Karlovku, Dúbravku, Petržalku, Vrakuňu a Podunajské Biskupice. Ďakujem pekne za taký prístup. Možno by sme si mali upratať pred vlastným prahom a najskôr ukázať, že si vieme aj my spravodlivejšie peniaze na základe toho čo robíme

Matúš Vallo (Team Vallo) – primátor

Matúš Vallo

Zdôraznil, že nikoho v rokovacej miestnosti neteší, že je nutné zvyšovať dane z nehnuteľností. Uviedol, že o tomto kroku diskutovali spoločne so starostami mestských častí celé týždne.

Keby som nebol presvedčený, že naše mestské časti, ale aj Bratislava, potrebuje peniaze navyše na to aby sa mohla rozvíjať a dodať kvalitnú službu obyvateľom, určite by sme to nerobili.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností bol nakoniec schválený.

Hlasovanie o VZN o dani z nehnuteľností.

Prerozdelenie výnosu z dane z nehnuteľností po novom

Okrem zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľností poslanci schválili aj nový spôsob prerozdeľovania výnosu z nich. Doteraz získalo 50 % z výnosu mesto Bratislava a 50 % mestské časti na území ktorých sa táto daň vybrala. Po novom sa to už bude prerozdeľovať čiastočne podľa počtu obyvateľov, čo postihne hlavne Devínsku Novú Ves. Informoval o tom námestník primátora Juraj Káčer.

Juraj Káčer (Team BA-ZZ) – Dúbravka

Juraj Káčer

So starostami a poslancami sa dohodlo, že v roku 2020 sa 25 % daňových príjmov z dane z nehnuteľností nerozdelí podľa miesta výberu ako tomu bolo doteraz, ale podľa toho, ako sa jednotlivé mestské časti podieľajú na podielovej dani, ktoré mesto dostáva od štátu. Následne v roku 2021 sa takto prerozdelí 35 % týchto príjmov.

O tom, aký veľký vplyv bude mať tento nový spôsob prerozdelenia výnosu z dane z nehnuteľností na rozpočet Devínskej Novej Vsi uvidíme až po prepočtoch ekonomického oddelenia miestneho úradu.

Záznam zo zasadnutia mestského zastupiteľstva 12. 12. 2019

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *