Devínska podporila parkovaciu politiku s pripomienkami

Ján Žatko

Poslanci miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves sa v stredu 15. 5. 2019 zaoberali na mimoriadnom zasadnutí návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej len VZN). Miestne zastupiteľstvo jednohlasne podporilo navrhovanú parkovaciu politiku s pripomienkami.

píše: Ján Žatko

Stanovisko odborných komisií

O spomínanom návrhu VZN rokovali už predtým Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly a Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky. Obe komisie odporučili miestnemu zastupiteľstvu s návrhom súhlasiť po zapracovaní vznesených pripomienok. Medzi najzávažnejšie pripomienky komisií patrí požiadavka, aby sa k benefitom súvisiacim s prvom rezidentskou kartou zaradila aj možnosť parkovať v najviac vyťaženej zóne A v rozsahu 1 hodina denne, možnosť zakúpenia bonusovej karty umožňujúcej parkovať dve hodiny denne v zónach B, C a D aj pre druhú a tretiu rezidenčnú kartu a zadefinovať okrem prípustnej dĺžky aj maximálnu šírku motorových vozidiel, na ktoré budú môcť získať rezidenčnú kartu. Miestne zastupiteľstvo všetky pripomienky komisií akceptovalo.

parkovaciu
Mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Zmeny navrhnuté tvorcami parkovacej politiky

Ďalšie pripomienky k predloženému návrhu VZN navrhli jeho tvorcovia z magistrátu. Tieto pripomienky vyplynuli z doterajšieho priebehu diskusie o návrhu v jednotlivých mestských častiach. V navrhnutých pripomienkach sa riešia podrobnosti spolupráce mesta a mestskej časti pri realizácii parkovacej politiky a dopĺňa sa možnosť získať dvojhodinový bonus na parkovanie pre viac rezidentských kariet. Aj tieto pripomienky miestne zastupiteľstvo akceptovalo.

parkovaciu

Pripomienky vznesené priamo na zastupiteľstve

Priamo na rokovaní miestneho zastupiteľstva vzniesli pripomienky k návrhu VZN Beata Janatová a Ján Žatko. Beata Janatová  (SaS, Sme rodina, Nova) navrhla doplniť do VZN ustanovenie, že o termíne zavedenia parkovacej politiky ako aj o jednotlivých zónach rozhoduje miestne zastupiteľstvo mestskej časti. Uvedenú pripomienku miestne zastupiteľstvo schválilo. Ján Žatko (KDH, OĽaNO) navrhol, aby sa bonus na parkovanie v zónach B, C a D zvýšil z dvoch hodín denne na tri hodiny denne. Tento návrh miestne zastupiteľstvo neschválilo.

Zásadné stanoviská k návrhu VZN

V rámci diskusie odzneli z úst viacerých poslancov zásadné stanoviská k predloženému návrhu VZN a k nevyhnutnosti zaviesť v Bratislave parkovaciu politiku.

Rastislav Tešovič (Devínska Inak): Toto obdobie je možno jedným z najzávažnejších období v tomto volebnom období. V uplynulých volebných obdobiach žiaľ poslanci nenabrali odvahu ísť do regulácie, ktorá si už naozaj zaslúži našu pozornosť. Počet registrovaných vozidiel sa za posledných 15 rokov strojnásobil, je potrebné niečo s tým spraviť. Cesty nie sú nafukovacie, sme posledné krajské mesto, ktoré nemá zavedenú žiadnu reguláciu a snažíme sa tie podmienky naozaj pripraviť tak, aby boli pre Bratislavčanov férové. Ja vám garantujem, že pokiaľ sa takéto férové parkovanie prijme, tak o päť alebo šesť rokov  si možno nikto nebude pamätať žiadne hlasovanie za tohto volebného obdobia ale jedno určite. To z dnešného dňa. Takže vás žiadam a prosím aby ste podporili túto dobrú vec.

Miroslav Antal (nezávislý): Parkovacia politika pre Bratislavu je naozaj niečo, čo tu výsostne potrebujeme. Tak ako povedal Rasťo Tešovič, sme posledným krajským mestom, ktoré nemá zavedenú parkovaciu politiku. Hľadali sa skúsenosti v Trenčíne, hľadali sa skúsenosti aj v iných krajských mestách. To čo bolo dobré sme sa snažili si osvojiť. Ja tak isto v mene Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky odporúčam tento materiál schváliť. Samozrejme s pripomienkami, tak ako sme ich uviedli v zápisnici.

Jozef Tittel (SaS, Sme rodina, Nova): V našom prípade je riešenie parkovacej politiky najmä v budovaní parkovacích miest, ktoré nám chýbajú. Nevieme koľko, môžeme to odhadnúť, ale nevieme presný počet. Čiže najskôr musíme dobudovať tieto parkovacie miesta. Ďalšia dôležitá vec je, že pri budovaní nových developerských projektov, to je veľká úloha pána starostu, musí dohliadať na to aby sa dodržiaval stavebný zákon. Keď je určené, že stavebník musí postaviť určitý počet parkovacích miest, tak stavebník to musí dodržiavať.

Andrej Kovarík (Zmena zdola): Vieme že sme ako mesto v súvislosti s rozvojom individuálnej automobilovej dopravy nabrali jednoznačne neudržateľný trend, ktorý smeruje ku kolapsu, tak ako dopravu v meste poznáme. Naozaj parkovacia politika je nevyhnutný nástroj, ktorý sa dlhodobo odkladal. Naozaj si myslím, že v súčasnosti nie je čas ani priestor na to odkladať také dôležité rozhodnutie. Tak ako už zaznelo, je dôležité zdôrazniť, že je to proces ktorý nie je ukončený. Fungovanie parkovacej politiky bude priebežne vyhodnocované a menené podľa reálnych potrieb mestských častí. Pretože dnes samozrejme nevieme dokonale namodelovať všetky teoretické možnosti ako sa bude situácia vyvíjať, ale sme pripravení na ňu priebežne reagovať. Parkovacia politika pre mňa aj nástroj, ktorý rieši aj zdravotný stav obyvateľstva, keďže čistota ovzdušia v tomto meste tiež nie je zrovna najlepšia a hlavným zdrojom znečisťujúcich látok je práve individuálna automobilová doprava, ktorá jednoznačne musí byť regulovaná.

Záverečné hlasovanie

S návrhom VZN Bratislavy  o dočasnom parkovaní motorových vozidiel miestne zastupiteľstvo súhlasilo po zapracovaní vznesených pripomienok. Za navrhovanú parkovaciu politiku hlasovalo všetkých 11 prítomných poslankýň a poslancov.

Záznam z mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva si môžete pozrieť na facebookovej stránke Devínskonovoveskej televízie alebo na YouTube.

parkovaciu
Záverečné hlasovanie.

Videozáznam DTV z mimoriadneho rokovania miestneho zastupiteľstva

Súvisiace články

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *