Devínska Nová Ves odkúpi „planírku“

Ján Žatko

V stredu 10. novembra 2021 sa uskutočnilo online riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves. Zúčastnilo sa ho 10 poslancov. Ospravedlnili sa Andrej Kovarik a Bronislava Kraváriková. Jedným z dôležitých bodov tohto zasadnutia bol návrh na odkúpenie pozemkov na Srdci nad sídliskom Podhorské, tzv. planírku.

píše: Ján Žatko

Kde sú kupované pozemky

Ide o pozemok parc. číslo 3 451 o výmere 4 602 m2 – kameňolom Srdce a pozemok parc. číslo 3 450 o výmere 5 520 m2 – lúka pred kameňolom nazývaná „planírka“. Celkovo teda niečo málo nad hektár. V súčasnosti sú tieto pozemky vo vlastníctve štátu, ktorý v tomto prípade zastupuje Okresný úrad Bratislava. Mestská časť Devínska Nová Ves oslovila Okresný úrad Bratislava so žiadosťou o odkúpenie týchto pozemkov za cenu stanovenú znaleckým posudkom, teda 188 tisíc eur.

Aký je dôvod odkúpenia pozemkov

V dôvodovej správe k návrhu na odkúpenie týchto pozemkov je uvedené:

Na predmetných pozemkoch sa nachádza kameňolom Srdce a pod ním lúka, ktoré predstavujú pre celé generácie Devínskonovovešťanov miestom pre turistiku, zábavu aj šport. Nakoľko mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves má záujem udržiavať a zveľaďovať danú lokalitu, využívať ju a ponúkať obyvateľom pre verejnoprospešné účely, ako aj športové, rekreačné a edukačné.

planírku
Oslava Dňa ústavy na „planírke“ v roku 2008.

Aké je využitie pozemkov

Planírka

Čo sa týka možnosti využitia pozemkov, Územný plán Bratislavy stanovuje pre „planírku“ kód č. 1002 – krajinná zeleň. To znamená, že v uvedenom území prevláda krajinná vegetácia a prípustné je tam umiestňovať zeleň. V obmedzenom rozsahu je tam možné umiestňovať pobytové lúky, náučné chodníky, turistické a cyklistické trasy, drobné zariadenia pre vedecko-výskumné účely a zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia.

Kameňolom

Pre kameňolom Srdce je stanovený kód č. 1001 – les, ostatné lesné pozemky. Okrem lesa je v takomto území prípustné umiestňovať najmä pobytové lúky, náučné chodníky, turistické a cyklistické trasy. V obmedzenom rozsahu je tu prípustné umiestňovať najmä technické zariadenia pre faunu a pestovanie rastlinného materiálu a zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy.

Čo si myslia o kúpe Devínskonovovešťania?

Dva dni pred miestnym zastupiteľstvom som vytvoril na FB stránke Devínska Nová Ves anketu s jednoduchou otázkou, či sú členovia tejto skupiny za túto kúpu.

Z výsledku tejto ankety jednoznačne vyplýva podpora verejnosti pre túto kúpu. Za kúpu bolo 145 hlasov, proti 30 hlasov a jeden navrhol iné riešenie. Miloš Encinger označil anketu za veľmi alibistickú a vysvetlil to takto:

O kúpe majetku sa nerozhoduje anketou medzi neinformovanými na FB, ale sa hlasuje tam kde sa má hlasovať. Tými čo sú zvolení, majú byť podrobne informovaní a majú zodpovedne hlasovať.

Tento jeho názor absolútne podčiarkujem. Na druhej strane nesúhlasím s tým, že anketa bola alibistická. Neuviedol som v nej, že budem hlasovať tak, ako dopadne výsledok ankety. Ja som mal už svoj názor na kúpu jasný, ale zaujímalo ma, aký má na to názor verejnosť. Pre mňa osobne je názor verejnosti dôležitý a 186 hlasujúcich už považujem za celkom slušnú vzorku Devínskonovovešťanov. Tak isto si myslím, že diskusia o takejto otázke je dôležitá a nepostrehol som v nej nejaké dramatické vášne. No a nakoniec, myslím si, že aj vďaka tejto ankete sa veľa ľudí v Devínskej dozvedelo, že na miestnom zastupiteľstve sa riešia aj také veci, ako je záujem kúpiť planírku.

planírku
Oslava Dňa ústavy na „planírke“ v roku 2008.

Diskusia k ankete

V diskusii sa ozvali hlasy podporujúce kúpu, napríklad:

Vlado Hecko

Mestská časť má financií nadbytok, majetok obce treba zveľaďovať.

Milan Mošať

Podľa môjho názoru by to Devínska mala odkúpiť za primeranú cenu. Nakoľko bol vypracovaný znalecký posudok a cena nie je neprimeraná, je to super príležitosť pre Devínsku do budúcnosti.

Jaro Okraj Kurpel

Príde mi to dosť peňazí. Ale v podstate som za.

Miloš Encinger

V princípe nie som proti kúpe. Je to typicky obecný priestor a mal by taký zostať. Na cene nestratí ani o veľa rokov. Iste lepšie investované peniaze ako do Desmodov a raperov…… So strážením súladu s územným plánom môžem len súhlasiť a mal by byť samozrejmosťou. Platíme na to človeka. Ten by mal poskytovať tým čo hlasujú maximum informácií o reálnom stave takýchto nehnuteľností. Nakoniec pre rozhodovanie o reálnom stave aj tohto pozemku by mal hovoriť aj posudok a iste aj nejaká dokumentácia z revitalizácie pred pár rokmi. A potom sa rozhodovať. Nesúhlasím však s anketou pre neinformovaných a nijako nezodpovedných za konečné rozhodnutie. Dobrá je len na vášne na FB.

Našli sa však aj opačné názory:

Miroslav Anu Matúšek

Iba to odkúpi DNV a za pár rokov to na tajnáša predá za babku. Zistite to, až keď tam bude plot a brána.

Peter Balog

Lesný pozemok, trochu drahé, nie ??

Michal Gašparík

Bude k tej kúpe doložená aj toxikologická správa? Respektíve správa z pravidelného monitoringu nebezpečných látok, ktorá sa robí po odstránení gudrónov pravidelne? Aby občania mohli vedieť, či si nekupujú mačku vo vreci. Vôbec ako občania nevieme, či tá lúka je bezpečná, alebo nie.

Eva Vargová

Je zvláštne, že obec už nedokáže ustrážiť svoj územný rozvoj inak, ako skupovaním pozemkov, majetkov, nehnuteľností a to bez informácií o ich reálnom stave vízie využiteľnosti a predstave o nákladoch na údržbu. Očakávala som podobne bombastickú správu, ako pri zverení majetku terasy na Marečka, alebo kúpy za symbolické euro! Podľa UPN je lokalita Srdce rekreačnošportovou zónou, v pásme ochrany prírody, s neistým ekologickým zaťažením… Obávate sa, že by nový majiteľ išiel do nejakej lukratívnej zmeny? Plní si Okresný úrad povinnosti, ktoré mu vyplývajú z titulu vlastníka tohto pozemku? Mám dojem, že údržbu priestoru pred/po akciách robia hasiči a Denova. Či na dohodu, alebo bez – neviem. V každom prípade je takáto kúpa nevýhodná. Mali by ste rokovať o cene 1 euro. Strašenie cudzím investorom je na mieste v prípade neschopnosti samosprávy ustrážiť si vlastný územný rozvoj.

planírku
Pohľad na Devínsku Novú Ves z „planírky“ (rok 2008).

Hlasovanie na zastupiteľstve

Miestne zastupiteľstvo návrh na odkúpenie pozemkov v kameňolome Srdce a lúky pred ním o výmere 10 122 m2 za cenu 188 tisíc eur schválilo. Za bolo 8 poslancov, proti bol poslanec Adrián Jankovič. Poslanec Rastislav Tešovič sa na hlasovaní nezúčastnil.

Diskusia ku kúpe na miestnom zastupiteľstve

Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova)

V úvodnom slove pán starosta doplnil písomnú dôvodovú správu uvedenú v materiáli ešte nasledujúcimi vetami:

Do budúcna bude nevyhnutné zvýšiť starostlivosť o toto miesto, nehovoriac o tom, že je to aj priestor na náhradnú výsadbu. Doteraz sme ju tam vykonávať nemohli, keďže  to nie je náš pozemok.

Myslím si, že tá cena za ten priestor je v momentálnej situácii vyhovujúca pre mestskú časť. Týka sa to zveľaďovania majetku mestskej časti. Ako jedna z mála obcí nepredávame, ale kupujeme pozemky, ktoré budú slúžiť na verejný účel. Práve aj touto kúpou zamedzíme tomu, aby sa akokoľvek do budúcna znehodnotil tento pozemok, ktorý využívajú obyvatelia na rekreáciu.

Adrián Jankovič (Team Vallo)

(Táto) aktivita nie je v súlade so strategickými dokumentami obce. V nich sa nachádza mnoho aktivít, ktoré sú podstatnejšie a nerealizujú sa. Ako dôvod sa pri nich môže objaviť aj argument nedostatku zdrojov ako napríklad športová hala, kúpalisko, námestie.

Dárius Krajčír

Áno, toto je nad rámec tých pôvodne strategických projektov. Ale aj tie sú v riešení a komunikujeme aj o či už kúpe alebo zverení viacerých pozemkov. Tie projekty, ktoré boli spomínané, áno, zdôvodniť výstavbu športovej haly nedostatkom finančných prostriedkov to je úplne pochopiteľné, keďže my nemáme bokom 4 milióny eur. Tu sa nebavíme o štyroch miliónoch a tak isto náklady na výstavbu kúpaliska ako bolo spomínané sú v miliónoch eur. My sa momentálne bavíme o 188 tisícoch za znalecký posudok a nemusíme vždy ľpieť na tých projektoch, ktoré majú miliónovú hodnotu, pretože tie si vyžadujú omnoho dlhší proces.

Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova)

Problém je ten, že človek mieni, život mení. My sme museli využiť túto šancu, keďže okresný úrad by to následne mohol predať komukoľvek. Mohli by tam byť realizované také projekty, s ktorými by mestská časť nesúhlasila. Preto my nemôžeme riešiť teraz, či chceme, nechceme. Jednoducho, keď to my nekúpime, kúpi to niekto iný. Môže tam vzniknúť problém, že tam vybuduje nejakú reštauráciu, tančiareň, čokoľvek. Už dneska máme problém, že si niekto odkúpil malý pozemoček, na ktorom si urobil bufet a tam robí večerné akcie. Takže treba to brať tak, že teraz sa vyskytla tá možnosť a buď to zoberieme, kúpime alebo to kúpi niekto iný a potom budeme riešiť nonstop problémy, že sa tam môžu robiť akcie, ktoré jednoducho budú proti občanom, nebude to v prospech občanov a potom sa nás občania budú pýtať, prečo sme to nevyužili a prečo sme to nekúpili. Ja som určite za.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *