Dana Hlaváčová Vanková zložila poslanecký sľub

Ján Žatko

Po dlhšom čase strávenom v zahraničí sa k vám opäť prihováram na blogu Týždeň v Devínskej, aby som vám prinášal aktuálne informácie o živote v našej mestskej časti. Začínam zaujímavou správou zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 22. 9. 2021. Na tomto zastupiteľstve zložila poslanecký sľub staronová poslankyňa Dana Hlaváčová Vanková.

píše: Ján Žatko

Nezávislá kandidátka v tíme Modrá čiara

Dana Hlaváčová Vanková pôsobila v miestnom zastupiteľstve už v minulom volebnom období 2014-2018 ako nezávislá poslankyňa a členka tímu Devínska Inak. V komunálnych voľbách v roku 2018 kandidovala opäť ako nezávislá, tentoraz v tíme Modrá čiara. Získala 1 401 hlasov a umiestnila sa na 13. mieste zo 43 kandidátov. Stala sa tak prvou náhradníčkou. Na zisk poslaneckého mandátu jej vtedy chýbali iba 4 hlasy.

dana hlaváčová vanková
Modrá čiara

Náhradníčka za Zoroslava Smolinského

Dana Hlaváčová Vanková zložila na ostatnom miestnom zastupiteľstve poslanecký sľub ako náhradníčka za bývalého poslanca Zoroslava Smolinského, ktorý sa dňa 31. 8. 2021 písomne vzdal svojho poslaneckého mandátu. Miestne zastupiteľstvo tento jeho krok vzalo na vedomie uznesením č. 62/9/2021. To, že sa Zoroslav Smolinský vzdá svojho poslaneckého mandátu sa očakávalo už dávnejšie, keďže sa od 18. 9. 2019 zúčastnil iba na jednom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Zoroslav Smolinský na poslednom miestnom zastupiteľstve, ktorého sa zúčastnil, dňa 16. 9. 2020.

Zloženie poslaneckého sľubu

Po zložení poslaneckého sľubu zvolilo miestne zastupiteľstvo Danu Hlaváčovú Vankovú za členku Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly, Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej, Komisie športu a kultúry a Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky. Zároveň ju delegovalo ako zástupcu zriaďovateľa do Rady školy Základnej školy Pavla Horova 16 a poverilo ju ako sobášiacu na obradoch uzavretia manželstva pred Matričným úradom mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

dana hlaváčová vanková
Dana Hlaváčová Vanková pri skladaní poslaneckého sľubu.

Elán do práce ale aj kritika

Pre DTV sa staronová poslankyňa Dana Hlaváčová Vanková vyjadrila, že sa plánuje stať členkou poslaneckého klubu Devínska Inak a nezávislí. Veľmi teší na ten rok čo je ešte do komunálnych volieb a verí, že prispeje svojim podielom k tomu, aby sme sa tu všetci mali lepšie. Zároveň si však neodpustila ani kritické slová:

Ja môžem povedať po troch rokoch čo som bola mimo miestneho zastupiteľstva, že ma veľmi mrzí, že sa nepodarilo poslancom dotiahnuť do úspešného konca rekonštrukciu terasy na Milana Marečka. To už pokladám za zlyhanie celej samosprávy a dúfam, že bude môcť za ten rok prispieť k tomu, aby sme sa hlavne s týmto niekam pohli.

Celý príspevok DTV si môžete pozrieť tu:

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *