Ďalšia mimoriadna komisia výstavby kvôli ďalšiemu developerskému zámeru

Ján Žatko

S novými developerskými zámermi sa v Devínskej Novej Vsi po komunálnych voľbách akoby roztrhlo vrece. 6. marca 2019 sa Komisia výstavby a životného prostredia hneď na svojom prvom zasadnutí po voľbách zaoberala stanoviskom k projektu Pri rybníku. Už o tri týždne sa zišla mimoriadna komisia kvôli investičnému zámeru Slnečný vrch I. a tento štvrtok bude ďalšie mimoriadne zasadanie komisie. Tentoraz kvôli plánovanej výstavbe na Podhorskom medzi OC Glavica a Lidlom pod názvom Bytový a občiansky súbor stavieb Devínska Nová Ves „Pod srdcom“.

píše: Ján Žatko

Bytový a občiansky súbor stavieb Devínska Nová Ves „Pod srdcom“

Navrhovateľ PROXENTA Private Equity, s. r. o. plánuje vybudovať na vstupe do sídliska Podhorské  bytový a občiansky súbor stavieb Devínska Nová Ves „Pod srdcom„. Riešené územie je vymedzené zo západnej strany areálom predajne Lidl a bytovým domom, z východnej strany bývalými záhradkami, z južnej strany vyvýšeným terénnym útvarom, zo severnej strany účelovou komunikáciou, za ktorou sa nachádza parkovisko a areál Tesco s pripojením na ulicu Eisnerova cez okružnú križovatku.

komisia
Červenou farbou je ohraničené územie, na ktorom sa plánuje výstavba projektu „Pod srdcom“.

Na uvedenom území boli v minulosti záhrady a je v súčasnosti neudržiavané. Investor tu plánuje vybudovať spolu päť objektov. Z nich sú 4 viacpodlažné obytné budovy a 1 budova reštaurácie. V návrhu predkladá navrhovateľ dva varianty, ktoré sa líšia podlažnosťou aj počtom bytov.

komisia
Súčasný stav pozemku.

Záujem o výstavbu ďalšej ubytovne

Jednou z obytných budov má byť aj tzv. apartmánový dom, v skutočnosti ubytovňa. Navrhovateľ zdôvodňuje zámer vybudovať ubytovňu nasledovne:

Existencia automobilky Volkswagen v Devínskej Novej Vsi s potenciálnou potrebou poskytovať jej zamestnancom krátkodobé, prechodné ubytovanie je vhodnou motiváciou umiestniť do územia zariadenie tohto typu ako nosnú časť občianskej vybavenosti.

Variantné návrhy

Navrhovateľ predkladá svoj návrh v dvoch alternatívach. Variant A ráta s bytovými objektami s 8 a 7 nadzemnými podlažiami. V rámci tejto alternatívy tu má vyrásť 168 bytov + 59 apartmánov a k tomu 334 parkovacích miest. Na území má pribudnúť 516 obyvateľov.

Variant B uvažuje s apartmánovým domom o výške 11 nadzemných podlaží a ostatných bytových domoch o výške 7 nadzemných podlaží. V tejto alternatíve sa ráta s vybudovaním 171 bytov + 85 apartmánov a 349 parkovacích miest a s pribudnutím 561 obyvateľov.

komisia
Vizualizácia projektu.

Mimoriadna komisia výstavby a životného prostredia

Komisia výstavby a životného prostredia sa bude zaoberať týmto projektom na svojom mimoriadnom zasadnutí vo štvrtok 25. apríla 2019 o 17:00 na miestnom úrade na Novoveskej 17/A. Navrhne starostovi mestskej časti, aké stanovisko k zámeru má zaslať v rámci procesu posudzovania vplyvu zámeru na životné prostredie (EIA). Rokovanie komisie je verejné, ak máte záujem sa zúčastniť, bolo by vhodné napísať vašu žiadosť o účasť na email: kvzp@mudnv.sk.

 

 

6 komentárov k “Ďalšia mimoriadna komisia výstavby kvôli ďalšiemu developerskému zámeru”

  1. Dobrý deň,

    tá posledná veta je dvojzmyselná. Myslím si , že pokiaľ je zasadnutie komisie verejné, tak netreba žiadať o účasť na zasadnutí.

    1. Nie je dvojzmyselná. Ide o to, že komisie miestneho zastupiteľstva sa schádzajú v zasadačke miestneho úradu, ktorá má 13 miest na sedenie. Celú zasadačku zaplnia členovia komisie a pracovníci miestneho úradu. Z praktického hľadiska je preto dobré, ak záujemci o účasť na komisii z radov verejnosti dajú dopredu vedieť, že sa chcú zúčastniť na rokovaní komisie a predsedníčka komisie potom môže rokovanie presunúť do sobášnej miestnosti v Košťálke. Tak to bolo aj pri ostatnom rokovaní komisie ohľadne Slnečného vrchu, kde sa zúčastnilo cca 20 občanov nečlenov komisie. Tí by sa do zasadačky nemali šancu zmestiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *