Čím žila Devínska Nová Ves v predchádzajúcich dvoch rokoch

Ján Žatko

Včera, 1. januára 2020, uplynuli presne dva roky od okamihu, keď uzrel svetlo sveta blog „Týždeň v Devínskej“. Za ten čas bolo na tomto blogu zverejnených spolu 654 článkov. To znamená takmer jeden nový článok denne. Niektoré vás zaujali viac, niektoré menej. Ale tak to už na tomto svete býva. Využívam toto výročie na to, aby som sa ohliadol za najzaujímavejšími udalosťami, ktoré sa v Devínskej Novej Vsi za toto obdobie odohrali, tak ako boli zachytené na blogu „Týždeň v Devínskej“.

píše: Ján Žatko

Začíname

týždeň v DevínskejBlog „Týždeň v Devínskej“ prišiel na svet 1. januára 2018 so zámerom prinášať zaujímavé informácie o Devínskej Novej Vsi a o ľuďoch, ktorí v nej žijú. Prvým článkom som predstavil čitateľom svoje zámery. To, či sa ich podarilo zrealizovať alebo nie, najlepšie posúdite vy, čitatelia.

Vyliata rieka Morava v Devínskej Novej Vsi

Týždeň v Devínskej

Začiatkom januára 2018 prudko stúpla hladina rieky Moravy v Devínskej Novej Vsi. Vyliata rieka Morava bola spôsobená náhlym zvýšením hladiny Dunaja a spätným prúdením dunajských vôd do jej koryta. V priebehu 20 hodín vtedy  stúpla hladina Dunaja v Devíne o 212 cm. Táto vlna sa prejavila s niekoľkohodinovým oneskorením aj v Devínskej Novej Vsi.  Morava kulminovala na výške 464 cm, čo je tesne pod hranicou 1. stupňa povodňovej aktivity. Spomínaná vlna mala žiaľ na svedomí aj jeden ľudský život.

Čo vyrastie na vstupe do Devínskej?

Týždeň v DevínskejNa začiatku roku 2018 sa na zdevastovanom pozemku na vstupe do sídliska pre predajni Lidl začala neznáma stavebná aktivita. Začiatkom februára som týmto článkom na blogu „Týždeň v Devínskej“ upozornil na viaceré porušenia stavebného zákona, ktorých sa stavebník na tejto stavbe dopustil.

Otáznik za otáznikom nad stavbou pred Lidlom

Týždeň v DevínskejAj v marci 2018 ľudí v Devínskej najviac zaujímala čudná stavba, ktorá začala vyrastať pred Lidlom. V tomto článku som poukázal na ďalšie podivuhodné okolnosti týkajúce sa stavebníka, ale aj postoja stavebného úradu k tejto zvláštnej stavbe.

Ďalšia záhadná stavba v Devínskej Novej Vsi

Týždeň v DevínskejV apríli 2018 rozhorčila verejnosť v Devínskej Novej Vsi ďalšia záhadná stavba. Na pomerne rozsiahlej ploche medzi cintorínom a domom sociálnych služieb Senecio začal ktosi neznámy realizovať terénne úpravy. Bolo zjavné, že tam vyrastá nová stavba ale stavebník sa ju v rozpore so zákonom neunúval nijako označiť. Nakoniec sa zistilo, že stavebníkom porušujúcim stavebný zákon je mestská časť Devínska Nová Ves.

Bezočivosť protekčného občana

Týždeň v DevínskejV máji 2018 čitateľov blogu „Týždeň v Devínskej“ najviac zaujala moja polemika s bývalým poslancom miestneho zastupiteľstva Denisom Ružovičom. Pod názvom „Bezočivosť protekčného občana“ uverejnil v Devexe článok o bezočivom stavebníkovi, ktorý strpčuje život svojim susedom. Podľa Denisa Ružoviča je na bezočivého stavebníka krátky aj stavebný úrad, pretože stavebníkov otec je vysokopostavený člen KDH. Moja reakcia na tieto nepravdivé tvrdenia sa stala najčítanejším článkom na blogu v roku 2018.

Kolóny pri Hornbachu ustúpili

Týždeň v Devínskej

V júni 2018 vás zaujal v poradí už druhý článok Miroslava Antala, ktorý sa venoval dôvodom, prečo sa na kruhovom objazde pri Hornbachu tvoria kolóny a čo sa s tým dá urobiť. Jednu z možností zlepšenia situácie videl autor článku v zmene prednosti v jazde v podchode smerom na Dúbravku. Na jeho iniciatívny podnet bola zmena prednosti schválená a naozaj prišlo k reálnemu zlepšeniu.

Uprostred chodníka na Istrijskej vyrástla studňa

Týždeň v DevínskejZačiatkom júla 2018 bola pri oprave chodníka na Istrijskej ulici objavená stará studňa. Starosta Milan Jambor rozhodol, že sa vybuduje uprostred chodníka nadzemná časť pôvodnej studne. Tak ako obyčajne, radil sa pritom sám so sebou. A tak diskusia, ktorá sa mala odohrať ešte predtým ako sa replika studne vybuduje, sa odohrala až ex post.

Vynovený cyklochodník pozýva cyklistov

Týždeň v DevínskejV auguste 2018 dostali cyklisti, ale aj peší turisti, od devínskonovoveskej samosprávy pekný darček. Podarilo sa jej obnoviť cyklochodník popri Morave, ktorý bol už dlhé roky v dezolátnom stave. Chodník bol opravený od Cyklomosta slobody smerom k Devínu až po zastávku MHD „Morava“, kde sa končí kataster Devínskej Novej Vsi.

Nedovoľme výrub stromov na Kobyle

Týždeň v DevínskejV septembri 2018 rezonovala v Devínskej Novej Vsi téma plánovaného masívneho výrubu stromov na Devínskej Kobyle. Chystal sa na ňu štátny podnik LESY SR a protestovali proti nej starostky Devína, Karlovej Vsi a starosta Dúbravky. Nášmu starostovi Milanovi Jamborovi zrejme výrub nevadil, lebo sa k protestu nepridal. V septembri som inicioval petíciu proti tomuto zámeru, ktorú nakoniec podpísalo 5 611 ľudí. Vo februári 2019 som ju odovzdal na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Kontajnerová ubytovňa pre stovky robotníkov na Kolónii

V októbri 2018 sa v Devínskej Novej Vsi zdvihla vlna nevôle voči zámeru investora postaviť na Kolónii  kontajnerovú ubytovňu pre niekoľko stoviek robotníkov. Voči uvedenému zámeru podalo námietky občianske združenie Devínsky Dvor a iniciovalo aj petíciu proti tejto výstavbe. Napriek tomu, že na základe protestov investor zmenil pôvodnú koncepciu, hrozba výstavby novej ubytovne na Kolónii trvá ešte dodnes.

Výsledky komunálnych volieb v DNV

10. novembra 2018 sa na celom Slovensku konali komunálne voľby. V Devínskej Novej Vsi bol zvolený nový starosta, 12 miestnych poslancov a jeden poslanec, ktorý nás bude zastupovať v zastupiteľstve mesta Bratislavy. Volieb sa zúčastnilo 44, 2 % voličov, čo je najviac za posledné štyri komunálne voľby.

Milan Jambor sa priznal k úplatkárstvu

Konečne aj súd potvrdil to, čo už celá Devínska Nová Ves dávno tušila. Milan Jambor v utorok 27. 11. 2018 večer slávnostne odovzdal starostovské insígnie novému starostovi Dáriusovi Krajčírovi a s úsmevom si z jeho úst vypočul poďakovanie za vykonanú prácu. A už nasledujúci deň dopoludnia sa na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku priznal k tomu, že je vinný z trestného činu nepriamej korupcie.

Spackaná výmena tepelných rozvodov

Rok 2018 bol na sídliskách Devínskej Novej Vsi aj v znamení spackanej výmeny tepelných rozvodov. Celá akcia bola už zo začiatku veľmi zle manažovaná, boli zničené trávniky, chodníky, ľudia sa brodili v blate. Je závažné podozrenie, že pri výmene neboli dodržané podmienky stavebného povolenia. Nový starosta Dárius Krajčír prisľúbil vykonať na stavbe stavebný dohľad. Žiaľ, výsledky sa verejnosť nedozvedela a asi sa už ani nikdy nedozvie.

Vracajú sa mafiánske praktiky 90-tych rokov?

V januári 2019 bola verejnosť v Devínskej Novej Vsi šokovaná návratom mafiánskych praktík z 90-tych rokov do Devínskej Novej Vsi. V decembri 2018 bola na Eisnerovej ulici bola otvorená nová prevádzka ponúkajúca rýchle občerstvenie formou donáškovej služby. Prevádzka však fungovala iba štyri dni, pretože niekto prevádzku úmyselne podpálil. Začiatkom januára otvorili opäť. Hororový scenár sa však opakoval. Už po niekoľkých dňoch niekto podpálil prevádzku druhýkrát. Klobúk dolu pred majiteľmi, že ich tieto „odkazy“ nezlomili a prevádzka už opäť funguje.

Zápas o stromy na Devínskej Kobyle pokračuje

14. 2. 2019 som spolu s dvomi ďalšími aktivistami odovzdal petíciu za záchranu lesa na Devínskej Kobyle  na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Odovzdali sme  spolu 5 611 podpisov podporujúcich túto petíciu, z toho bolo 5 015 elektronických podpisov a 596 fyzických podpisov. Veľké množstvo podpisov bolo pritom z Devínskej Novej Vsi. Za podporu dobrej veci vám patrí veľká vďaka.

Prvý kostlivec vylieza zo skrine

Vo februári 2019 bol na stránke enviroportal.sk zverejnený zámer navrhovateľa RETEP Slovakia, s.r.o. vybudovať v Devínskej Novej Vsi v trojuholníku tvorenom Istrijskou ulicou tesne pred viaduktom, potokom Mláka a železničnou traťou obrovský komplex. Investor v ňom plánoval postaviť 45 bytov rôznych veľkostných kategórií, multifunkčnú športovú halu a ubytovňu s kapacitou 154 ľudí. Žiaľ, tento projekt mal súhlasné stanovisko bývalého starostu Milana Jambora.

Rozbieha sa petícia proti výstavbe pri rybníku

Proti zámeru výstavby pri rybníku sa okamžite zdvihla vlna odporu medzi obyvateľmi Devínskej Novej Vsi. A bola vznesená legitímna otázka. Čo môže urobiť obyčajný človek proti útokom developerov na každú nevyužitú plochu či prieluku v zástavbe v našej mestskej časti?  Táto otázka sa riešila na stretnutí občanov s poslancom miestneho zastupiteľstva Jánom Žatkom. Na stretnutí viacerí zúčastnení podpísali námietky a tak isto petíciu proti navrhovanému investičnému zámeru.

Chystá sa výstavba nového sídliska na Zamajerskom

V marci 2019 bol na stránke enviroportal.sk  zverejnený ďalší developerský zámer v Devínskej Novej Vsi pod názvom Obytný súbor Slnečný vrch I. Bratislava – Devínska Nová Ves. Navrhovateľ, Slnečný vrch, s.r.o., plánuje výstavbu nového sídliska na poliach vedľa ulice Jána Jonáša v lokalite Bližšie Zamajerské. Ide o bývanie pre cca 1 500 ľudí v 466 bytoch a 147 apartmánoch.

Kolónia rozbieha naraz hneď dve petície

Obyvatelia tak trochu zabudnutej časti Devínskej Novej Vsi Kolónia sa v apríli 2019 rozhodli pripomenúť svojim voleným zástupcom problémy, ktoré ich trápia, rozbehnutím dvoch petícií. Jedna sa týkala práve spomínanej výstavby Slnečný vrch. Druhá tiež súvisí s novou výstavbou a týkala sa požiadaviek občanov v oblasti dopravy.

Prečo som hlasoval za parkovaciu politiku

Poslanci miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves v máji 2019 na mimoriadnom zasadnutí jednohlasne podporili novú parkovaciu politiku Bratislavy predloženú primátorom Matúšom Vallom. V tomto článku na blogu „Týždeň v Devínskej“ uvádzam ich odôvodnenie, prečo hlasovali za parkovaciu politiku.

Dohľadové centrum prispeje k zvýšeniu bezpečnosti v Devínskej Novej Vsi

Začiatkom júna 2019 starosta Dárius Krajčír oficiálne otvoril novovybudované dohľadové centrum kamerového systému v Devínskej Novej Vsi v spoločnosti náčelníka mestskej polície Mareka Gajdoša, viceprimátora hlavného mesta SR Bratislavy Juraja Káčera a poslancov miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves. Od zavedenia kamier a zriadenia dohľadového centra si samospráva sľubuje zlepšenie bezpečnostnej situácie v Devínskej Novej Vsi.

Dom so zelenou strechou v DNV – rozhovor s majiteľmi

Dôkazom záujmu obyvateľov Devínskej Novej Vsi o životné prostredie je aj ich záujem o rozhovor Jany Kočvarovej z júla 2019 s rodinou Vilhanovou, ktorá vlastní dom so zelenou strechou v Devínskej Novej Vsi. V rozhovore sa podelili so svojimi spoluobčanmi so svojimi doterajšími skúsenosťami s energeticky pasívnym drevodomom so zelenou strechou.

Odišla Anastázia Veberová

Uprostred leta nás zastihla smutná správa, že od nás navždy odišla bývalá učiteľka a bývalá predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi Anastázia Veberová. Vo svojom príspevku spomenul jej zásluhy terajší predseda devínskonovoveských matičiarov Juraj Strempek.

Iniciatívny blbec horší ako triedny nepriateľ

Svätá omša vo Waitovom lome na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa stala v Devínskej Novej Vsi už tradíciou. Začína sa vždy pred západom slnka. Preto v prípade dobrého počasia môžu veriaci so záverom svätej omše zároveň sledovať ako žeravý slnečný kotúč zapadá za obzor v neďalekom Rakúsku. V roku 2019 bola na poslednú chvíľu zrušená. O dôvodoch sa dozviete z nasledujúceho článku.

Nalejme si čistého vína

Obyvateľov Devínskej Novej Vsi už roky traumatizuje neutešený stav terasy na Ulici Milana Marečka. Po rokoch nečinnosti samosprávy to vyzerá, že by sa konečne mohla začať jej komplexná rekonštrukcia. Pôvodný projekt presadzovaný exstarostom Milanom Jamborom rátal s vybudovaním cca 50 parkovacích miest priamo na terase. Našťastie, obyvatelia priľahlých bytov sa vyslovili jednoznačne proti tomuto zámeru. Tento článok vám ponúka pohľad do zákulisia rozhodovania o tomto projekte.

Keď ma to chytilo, tak to išlo

V novembri 2019 vzbudila veľký záujem obyvateľov Devínskej Novej Vsi súkromná iniciatíva jedného nášho spoluobčana Branislava Pokorného.  Jeho zásluhou pribudla v našej mestskej časti veľmi zaujímavá atrakcia.  Vo voľnom čase a za vlastné peniaze vytvoril galériu na Slovensku divo žijúcich zvierat vyrobených zo železného šrotu. Už prvé týždne fungovania galérie ukázali, že jeho iniciatíva sa stretla s veľkým ohlasom.

Milan Jambor, nehanbíte sa pozerať Devínskonovovešťanom do očí?

Koncom roku 2019 vyšlo najavo, že na čele správnej rady neziskovej organizácie Dom sociálnych služieb  Senecio, zriadenej mestskou časťou Devínska Nová Ves,  je kriminálnik Milan Jambor! Človek, ktorý bol pred rokom právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, ktorú spáchal vo funkcii starostu mestskej časti Devínska Nová Ves. Verejne som ho týmto článkom vyzval, aby z tejto funkcie odstúpil.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *