Chlapci budú potrebovať vaše povzbudenie

Tomáš Rusňák

Víťazstvom 4 : 0 na ihrisku v Záhorskej Bystrici sa v nedeľu 2. 8. 2020 začala pre FCL DNV súťažná časť ročníka 2020/2021. Na začiatku sezóny vám prinášame rozhovor s prezidentom klubu FCL Devínska Nová Ves Ing. Róbertom Kačeňákom. Porozprávali sme sa nielen o tejto sezóne, ale aj o budúcnosti klubu.

zhováral sa: Tomáš Rusňák

Ahoj prezident, ako tráviš leto?

Dalo by sa povedať, že prácou a futbalom, alebo opačne? Už ani neviem, dovolenka asi nehrozí.

Vráťme sa o pár mesiacov späť, FCL-ka mala členskú schôdzu. Čo bolo jej obsahom?

Voľba nového výboru, zmena stanov, odovzdanie účtovníctva, pokladne a majetku FCL DNV novému vedeniu.

Aké zmeny nastali vo vedení klubu, resp. kto sú noví členovia výboru FCL?

Výbor je zložený z piatich postov: prezident Ing. Róbert Kačeňák, generálny manažér Tomáš Rusňák, ekonomický manažér Nenad Lučič, manažér pre mládež Michal Galbo a technicko-bezpečnostný manažér Marek Čechovič.

Róbert Kačeňák na rokovaní miestneho zastupiteľstva 10. 6. 2020.

Jarná časť sa nakoniec nehrala z dôvodu COVID-u. Čo to znamenalo pre futbal v DNV?

Futbalové zápasy a atmosféra chýbali všetkým, ktorí majú radi futbal. Paradoxne však pre FCL DNV mal aj pozitívum a to, že sme mali podstatne viac času vybudovať v podstate nanovo kolektív A a B mužstva, ktorý stojí na majorite odchovancov FCL DNV a mladých hráčov z priľahlých častí Bratislavy. Dá sa povedať, že spoločne trénujú už od mája 4-krát v týždni. Bohužiaľ, negatíva prevažovali najmä čo sa týka ekonomiky.

Aká je spolupráca so starostom, resp. s mestskou časťou prostredníctvom DNV Športu?

Na spoluprácu a komunikáciu s mestskou časťou sa nemôžeme sťažovať, dá sa povedať, že pán starosta má pochopenie pre športové vyžitie v DNV, čo už bolo deklarované niekoľkými prísľubmi a aj činmi.

Čo spolupráca s FKM DNV, ktorá zastrešuje prácu s futbalovou mládežou v DNV?

Už som niekoľkokrát povedal, že v Devínskej Novej Vsi, sú „futbalové“ deti iba jedny a nemôžeme si ich deliť na naše a ich. Myslím, že iba vzájomná súčinnosť deťom prospeje. FKM DNV to rovnako chápe, čo je vidieť aj pri spolupráci s FCL DNV. Za posledné obdobie nebol problém, ktorý by sme spoločne nevyriešili. Verím, že v budúcnosti naberieme spoločne taký kurz, aby sme vystupovali pod jednou hlavičkou. Na tomto mieste by som chcel podotknúť, že aj FCL DNV má ešte veľký priestor pre podporu mládeže.

Aké nové projekty môžeme očakávať v súvislosti s fungovaním futbaluv DNV?

V prvom rade sa usilujeme o ekonomickú stabilizáciu klubu a zbavenie sa starých dlhov, k tomu by malo prispieť aj vybudovanie zázemia klubu. Ide o odstránenie starých garáží v športovom areáli na Vápencovej ulici a ich nahradenie novými modernými „unimobunkami“ na ktoré sme získali finančné prostriedky z Bratislavského magistrátu vo výške 35 000 €. Realizácia prebehne do 31. 12. 2020.

Plánované unimobunky.

Za najdôležitejší projekt z hľadiska budúcnosti považujem prácu s mládežou. Verím, že v krátkej budúcnosti dospejeme spolu s FKM do takej fázy, ktorá nám spoločne umožní reprezentovať Devínsku Novú Ves  pod spoločnou hlavičkou. Pokiaľ ide o A a B mužstvo, je nutné v krátkom časovom horizonte stabilizovať a prípadne doplniť kádre vhodnými hráčmi tak, aby sa nenarušil sľubne sa tvoriaci kolektív.

Ako reagujú potenciálni sponzori na spoluprácu s FCL-kou?

To je otázka?!!! No žiadna sláva to nie je, ale aj vzhľadom ku COVIDu a aj pomerne krátkej dobe fungovania nového výboru, nie som pesimista. Verím, že sa nám v budúcnosti podarí pritiahnuť k futbalu v DNV s tradíciou už takmer sto rokov, generálneho sponzora a niekoľko regionálnych.

Ako z tvojho pohľadu vyzerá naše Áčko a Béčko?

Veľmi dobre a veľmi mlado, verím im. Oprávňuje ma k tomu ich prístup k tréningom. Prakticky už tri mesiace chlapci trénujú s perfektnou účasťou. Som si istý, že stanovené športové ciele naplníme.

A čo dorast?

Ako je už v posledných rokoch tradičné, som presvedčený, že aj v sezóne 2020/2021 budú naši dorastenci patriť k lídrom III. dorasteneckej ligy.

 Čo ťa ako prezidenta najviac teší v súvislosti s futbalom v DNV?

Oddanosť všetkých trénerov a hráčov aj napriek nedobrej ekonomickej situácii klubu a futbalu. Klobúk dolu pred nimi. Verím, že vytvoríme spoločne jednoliaty celok v štvoruholníku funkcionári, tréneri, hráči a diváci.

fcl dnv

Čo ťa naopak trápi?

Ekonomika klubu, ale skúste sa ma na to opýtať ku koncu roku 2020. Myslím, že finančná situácia klubu bude v lepšej kondícii.

Aké sú ciele pre túto sezónu v jednotlivých kategóriách?

  • A muži – záchrana súťaže.
  • B muži – záchrana súťaže.
  • Starší dorast – byť lídrom v III. dorasteneckej lige.

A na záver, máš nejaký odkaz pre fanúšikov FCL?

Príďte nás podporiť, sme tu pre vás, bez vás nemá futbal zmysel! Zažívajte s nami hru, výhry aj prehry. Zažite futbalovú atmosféru a pocity. Vytvorte futbalistom fanúšikovskú základňu, nech vaše povzbudzovanie vyburcuje najlepší výkon na ihrisku.

Poseďte si s priateľmi pri občerstvení na štadióne FCL. Nájdete medzi nami futbalistami veľa svojich rodinných príslušníkov, kamarátov, spolužiakov… Príďte aj vy staré mamy, starí otcovia, mamičky, otcovia, bratia, sestry, priateľky, kamaráti, kamarátky!

CHLAPCI BUDÚ POTREBOVAŤ VAŠE POVZBUDENIE!

fcl dnv

zdroj: FCL Devínska Nová Ves, zverejnené so súhlasom autora

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *