Chcete sa stať členom volebnej komisie?

Ján Žatko

V sobotu 29. februára 2020 budú na Slovensku parlamentné voľby. Na čistotu volieb budú po celom Slovensku dohliadať aj členovia okrskových volebných komisií. Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku a je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

píše: Ján Žatko

Volebné okrsky v DNV

V Devínskej Novej Vsi bude vytvorených 14 volebných okrskov. V každom z nich bude pracovať okrsková volebná komisia, ktorá bude mať minimálne 5 členov. Do každej okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v Devínskej Novej Vsi.

Okrsková volebná komisia

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie. Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej  unkcie. Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.

členom volebnej komisie
Voľby do europarlamentu 2019 v DNV.

Nestrannosť člena volebnej komisie

Člen volebnej komisie je povinný zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť. Je neprípustné, aby členovia okrskovej volebnej komisie svojím správaním alebo svojím odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidujúcich politických strán, koalícií a kandidátov.

Odmena členom volebnej komisie

Odmena člena volebnej komisie bude vo výške priemernej dennej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve v treťom štvrťroku 2019. Suma zatiaľ vyčíslená. Pre prezidentské voľby 2019 to bolo 36,37 eur.

členom volebnej komisie
Voľby do europarlamentu 2019 v DNV.

Chcete sa stať členom volebnej komisie?

Ak sa chcete stať členom okrskovej volebnej komisie nominovaným Kresťanskodemokratickým hnutím, zašlite svoju žiadosť predsedovi KDH v Devínskej Novej Vsi Jánovi Žatkovi na emailovú adresu jan.zatko@tyzdenvdevinskej.sk najneskôr do 6. 1. 2020 (vrátane). Nemusíte byť pritom členmi KDH. V žiadosti je potrebné uviesť:

  • meno a priezvisko
  • dátum narodenia
  • poštová adresa
  • telefonický kontak
  • e-mailová adresa.
členom volebnej komisie
Voľby do europarlamentu 2019 v DNV.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *