Charita v Devínskej Novej Vsi

Zuzana Rehorčíková

November 2020. V tomto mesiaci sa stretlo niekoľko ľudí z farnosti Devínska Nová Ves v spoločnej túžbe pomáhať núdznym v našej komunite. Cieľom bolo vytvoriť inštitúciu, ktorá by mohla podávať pomocnú ruku osamelým či menej zabezpečeným ľuďom, ktorí žijú medzi nami. Výsledkom bol vznik Charity Devínska Nová Ves (Charita DNV), ktorá pôsobí pod farským občianskym združením Gaudete Devínska Nová Ves.

píše: Zuzana Rehorčíková

Občianske združenie Gaudete DNV

Občianske združenie Gaudete DNV má okrem charity aj iné aktivity, ako formáciu a vzdelávanie animátorov, prípravu a realizáciu denného farského tábora, ako aj prednáškovú činnosť pre manželov a rodičov, no aj pre všetkých ostatných. Charita je však aktivita, ktorá beží neustále vďaka dobrovoľníkom, ktorí každý týždeň vykonávajú rôzne činnosti.

Charita DNV a jej tím

Tím Charity DNV tvoria rôzni ľudia, muži a ženy, ktorí pracujú, mamičky na materskej dovolenke, ako aj ľudia, ktorí sú už na dôchodku. Medzi nami sú aj dve sociálne pracovníčky. Ako prvú aktivitu sme v spolupráci s Klubom dôchodcov rozbehli navštevovanie osamelých seniorov. Každému osobitne pomohol buď rozhovor, alebo nákup, či iná pomoc. Kvôli epidemiologickej situácii musela byť táto služba minimalizovaná, avšak kontakt sa snažíme udržiavať aj naďalej.

charita

Podeľ sa a pomôž

Našou druhou aktivitou sa stala v kooperácii s Centrom rodiny v Dúbravke, potravinová zbierka v reťazcoch spoločnosti LIDL „Podeľ sa a pomôž“, vďaka ktorej môžeme pripravovať jeden až dvakrát do mesiaca potravinové balíčky pre rodiny a ľudí v núdzi. V tejto aktivite spolupracujeme so sociálnym oddelením miestneho úradu v Devínskej Novej Vsi a spoločnosťou DePaul Slovensko, ktorým poskytujeme potraviny a drogériu buď pre ľudí, ktorí sú v náročnej situácii a prídu hľadať pomoc na miestny úrad alebo ľuďom bez domova, ktorí sú navštevovaní terénnymi sociálnymi pracovníkmi priamo v Devínskej Novej Vsi. Od decembra 2020 doteraz Charita DNV pripravila a odovzdala spolu už 120 balíkov potravín z 11 zbierok. Začali sme s 5 rodinami, teraz máme približne 18 rodín, ktoré podľa veľkosti zbierky obdarúvame.

charita

Darovanie zachovaných vecí

Treťou aktivitou je sprostredkovanie dopytu a ponuky darovania zachovaných vecí prostredníctvom facebookovej stránky OZ Gaudete Devínska Nová Ves. Ľudia nám ponúkajú svoje veci, ktoré sú v dobrom stave a už ich nepotrebujú. Vďaka potravinovej zbierke už poznáme rodiny, ktorým veci ponúkame. Takýmto spôsobom prepájame ľudí v komunite a motivujeme ich k vzájomnej pomoci. Niekedy môžete na FB stránke OZ Gaudete DNV vidieť ponuky rôznych vecí. Je to vždy so súhlasom darcu, s ktorým takto spoločne hľadáme niekoho, komu by sa vec hodila. Nakoľko nemáme skladové priestory, žiaľ, nemôžeme prevziať ponúkané šatstvo, nábytok a pod., pre ktoré nemáme adresáta.

charita
Jeden z posledných príkladov darovania vecí.

Základné poradenstvo

Naším ďalším spoločným úsilím je pomôcť ľuďom, ktorí to sami nedokážu, prípadne nemajú nikoho, kto by im pomôcť vedel. Formou sprevádzania a základného poradenstva sa im podáva pomocná ruka, aby sa zlepšila ich situácia a do budúcnosti boli schopní pomôcť si aj sami. Týmto spôsobom sa snažíme zvýšiť kvalitu ich života.

Zóna bez peňazí

Novinkou v aktivitách charity je tzv. „Zóna bez peňazí“, ktorú chystáme v sobotu 17.7.2021. Ide o spôsob ponuky vecí, ktoré už doma nepotrebujeme, ľuďom, ktorým sa zídu. Okrem ekologického a ekonomického významu ide o akciu, kde sa buduje komunitná spolupatričnosť.

charita

Spolupráca s OZ Ichtys

Tešíme sa aj z pripravovanej spolupráce s OZ Ichtys, kde budeme pomáhať pri realizácii projektu venujúcemu sa rodinám s jedným rodičom. Tento projekt je podporený grantom Hodina Deťom Nadácie pre deti Slovenska.

O posledných dvoch aktivitách budeme, dúfam, čoskoro informovať.

Dobrovoľníci sú vítaní

Chudoba, či zlá sociálna situácia môže stretnúť kohokoľvek. Preto je dobré, keď je v komunite organizácia, na ktorú sa môžu ľudia obrátiť. Ak by ste mali záujem stať sa ďalším dobrovoľníkom našej charity, budeme sa tešiť. Dajte nám o sebe vedieť na naše kontaktné údaje. Pomoc by sme uvítali pri rozdeľovaní a distribúcii potravín rodinám, vyzdvihovaní potravín z reťazcov, občasné prenášanie objemných veci (chladnička, práčka a pod.) a pri organizácii akcií do budúcna.

Kontaktné údaje

V prípade, že by ste nás chceli osloviť alebo podporiť, tu sú naše kontaktné údaje:

Tel.č.: 0944 233 731

Mail: charitadnv@gmail.com

Web: https://devinska.fara.sk/index.php?chapter=gaudete&page=gaudete

FB: https://www.facebook.com/gaudetednv

IBAN: SK90 0900 0000 0051 7736 7951 (do poznámky prosíme uviesť: „dar“)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *