Ad: Názory kandidátov na starostu na vyhradené parkovacie miesta

parkovacieVzhľadom na moju prácu na Miestnom úrade v Devínskej Novej Vsi, som nikdy nemala ambíciu zapojiť sa priamo do predvolebnej kampane, či už v minulosti alebo teraz. Nepovažovala som to za vhodné z dôvodu možnej osobnej zaujatosti. Bohužiaľ, aktivita niektorých kandidátov na starostu a poslancov sa tentokrát priamo dotkla aj mňa a prinútila napísať túto reakciu.

píše: Ing. Mária Koprdová
poverená funkciou prednostu miestneho úradu DNV

Na základe upozornení a otázok od rodinných príslušníkov a známych som si pozorne prečítala blog na tému vyhradené parkovacie miesta. Po prečítaní sa vo mne miešali pocity smútku a hnevu. Hnevu z toho, ako niekto dokáže poza chrbát znevážiť prácu iných ľudí a za týmto účelom jednoducho KLAMAŤ. Smútku asi aj z toho istého dôvodu, ale aj z toho kam dospela spoločnosť, keď za najlepší spôsob sebaprezentácie nie je považované poukazovať na vlastné úspechy, ale priživovanie sa na úspechu druhých a ešte lepšie je, keď môžem vyliať na druhého plné vedro špiny, v ktorom je len minimum pravdy a zvyšok sú samé prekrútené fakty, nepodložené tvrdenia a podobne.

V tomto konkrétnom prípade je to toto tvrdenie pána Tešoviča: “O zmluvách a „výberovom konaní“ nechyrujú ani poslanci, v niektorých prípadoch nevieme stotožniť konkrétne vyhradené miesta so zverejnenými zmluvami. Pani prednostka na moju priamu žiadosť odpísala, že mi to nepošle, lebo by som tie informáci mohol „zneužiť v osobný prospech“. Toľko k súčasnej situácii, ku ktorej pripravujem osobitný blog.”

Uvedené tvrdenie ma nemilo prekvapilo. Pánovi Tešovičovi som v žiadnom prípade uvedeným spôsobom neodpovedala.

Tu je moja doslovná odpoveď na časť o osobnom prospechu:

“Zároveň však platí, že žiadne z informácií, ktoré sa zo svojej pôsobnosti dozviete, nie ste oprávnený využiť vo svoj súkromný prospech a takisto nie ste kompetentným orgánom na riešenie záležitostí, ktoré zákon zveril do pôsobnosti mestskej časti.”

Keďže pán Tešovič a občianske združenie Devínska Inak nemá problém zverejniť jednostranné informácie, vytrhnuté z úradnej komunikácie, bez toho, aby druhej strane bola daná možnosť sa k tomu vyjadriť, nižšie prikladám celú predmetnú e-mailovú komunikáciu s pánom Tešovičom.

Mimochodom, pán Tešovič je členom komisie výstavby, dopravy a životného prostredia. V náplni tejto komisie je aj doprava, čiže nič nebránilo pánovi Tešovičovi prísť s lepším návrhom prideľovania vyhradených parkovacích miest aj touto cestou. Nikdy som sa spolupráci a dobrým návrhom nebránila. Nerobím to pre svoje potešenie, ale najmä pre občanov DNV.

Názor nech si urobí každý sám. Ja som si ho po tomto a poslednom predvolebnom letáku združenia Devínska Inak už urobila.

On Mon, Oct 8, 2018 at 6:54 PM +0200, „Ing. Mária Koprdová“

> <maria.koprdova@mudnv.sk> wrote:

Dobrý deň, vážený pán Tešovič,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že sú informácie, ku ktorým z pozície poslanca prístup máte, avšak podliehajú mlčanlivosti a tiež ochrane osobných údajov. Zároveň však platí, že žiadne z informácií, ktoré sa zo svojej pôsobnosti dozviete, nie ste oprávnený využiť vo svoj súkromný prospech a takisto nie  ste kompetentným orgánom na riešenie záležitostí, ktoré zákon zveril do pôsobnosti mestskej časti.

A preto v prípade, že sa Vám javí, že vznikla situácia, na ktorej riešenie je v zmysle príslušných zákonov kompetentná mestská časť, obráťte sa prosím, na nás, s konkrétnym uvedením, o akú vec sa jedná.

Od 1. 5. 2018 sa zmenil mechanizmus dopravného značenia vyhradených parkovacích miest, na základe niekoľkých upozornení polície (na nesprávne značenie). Každý užívateľ vyhradeného parkovacieho miestia obdrží Rozhodnutie o pridelení vyhradeného parkovacieho miesta, ktorého číslo je totožné s číslom parkovacieho preukazu s označením platnosti, ulice, čísla boxu. Parkovací preukaz je prenosný, pri parkovaní je nutné ho mať na viditeľnom mieste v aute.

S prianím pekného večera

Ing. Mária Koprdová
poverená funkciou prednostu
Miestny úrad Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
mobil: 0917 81 72 27
maria.koprdova@mudnv
www.devinskanovaves.sk

> —–Original Message—–

> From: Mgr. Rastislav Tešovič [mailto:rastislav.tesovic@devinskainak.sk]

> Sent: Sunday, October 07, 2018 4:34 PM

> To: Ing. Mária Koprdová

> Subject: otázka k parkovacím miestam

žená pani prednostka,

prosím Vás o zaslanie informácie, komu a na základe ktorej zmluvy s mestskou časťou bolo zhotovené vyhradené parkovacie miesto zo zadnej časti domu na ul. Jána Smreka 1 pri pobočke VÚB, značkou parkovisko, s dodatkovou tabuľkou „1 box pre vozidlá s povolením MÚ DNV“.

Tiež prosím o informáciu, či sa zmenil mechanizmus na prideľovanie vyhradených parkovacích miest, keďže namiesto konkrétnych evidenčných čísel sa vyhradené miesta odvolávajú na povolenie MÚ DNV.

A do tretice, je vydávané na jedno vyhradené parkovacie miesto iba jedno takéto povolenie pre jedno vozidlo, alebo je takéto povolenie prenosné pre viacero vozidiel?

Ďakujem za informácie.

S pozdravom,

Rastislav Tešovič

2 komentáre k “Ad: Názory kandidátov na starostu na vyhradené parkovacie miesta”

  1. Je smutné, akým spôsobom funguje predvolebná kampaň, a to nielen v MČ Devínska Nová Ves, ale aj v iných bratislavských mestských častiach…bohužiaľ „ohýbanie faktov vo svoj prospech“ je pre niektorých neliečiteľná choroba.

  2. Parkovanie je v DNV zásadný problém. A nikto sa mu nevenuje tak, aby mal efektívne výsledky. Ani „Darko“ to neplánuje, toho skôr zaujíma voľajaký okruh za horami za dolami. Teda riešenie problému v dohľadnej dobe nebude.
    Pána Tešoviča nemusím, selektuje ľudí podľa názorov a je to účelový vrták. Ale aj mňa hnevá parkovanie asi tak, ako aj jeho a nedivím sa jeho dopytovania sa, keď postrehne nejaké zvýhodňovanie, ktoré nie je transparentné.
    Verím, že pani Koprdová robí dosť vo svojej práci, ale nám, vodičom, to pri parkovaní nepomáha.
    ( A príde mi absurdné vyhrávať parkovacie miesto v aukcii, ako sa to robí v súčasnosti. )

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *