Život a tvorba Ruda Slobodu

Život a tvorba Ruda Slobodu
Rudo Sloboda.

Pod názvom Život a tvorba Ruda Slobodu bolo 18. apríla spomienkové podujatie k jeho nedožitým 80 narodeninám v Klube dôchodcov v Devínskej Novej Vsi. Výstavka jeho kníh, úryvky z nich a spomienky Jozefa Klačku, ktorý bol Rudov spolužiak od prvého ročníka základnej školy, boli vážne i úsmevné.

Literárne pásmo Život a tvorba Ruda Slobodu

Na úvod si pripravili zaujímavé literárne pásmo vedúca Klubu dôchodcov  Daniela Lipková a Silvester Mikuš. V pásme sa striedali informácie o živote Ruda Slobodu a charakteristika jeho diel s úryvkami z jeho tvorby. Celým dielom Ruda Slobodu sa nesie jeho spätosť s rodnou obcou, s Devínskou Novou Vsou a zároveň z neho srší pesimizmus a beznádej.

Život a tvorba Ruda Slobodu
Daniela Lipková a Silvester Mikuš.

Zaujímavý úryvok zo zbierky poviedok Útek z rodnej obce charakterizoval Slobodov názor na poviedku ako literárny útvar.

Poviedka je útvar, ktorý má pôsobiť na čitateľa pre jeho potešenie. Tým nevylučujem, že môže existovať aj autor, ktorý si píše poviedky pre seba, lebo sa mu nepáčia a pravidelne raz za týždeň niečo napíše a v nedeľu si to číta. Tak to robím aj ja. Už ma ani natoľko nezaujíma, či poviedku niekde uverejnia, alebo nie. Ak áno, prečítam si ju ešte raz a mám blažený pocit, že sú ešte texty, ktoré sa dajú čítať.

Život a tvorba Ruda Slobodu

Čo hovorí Rudo Sloboda sám o sebe v krátkom životopise, ktorý napísal len pre vlastnú potrebu?

Od malička škaredý, stále akýsi čudný, taký škaredý chlapček, ktorý nemôže prejsť okolo krčmy skrčený. Ide domov, matka mu nadáva  a otec ho tlčie dlhou palicou. Prečo ho bijú, chcú aby pil? Keď vyrastie, pije aj on. Pije a jedáva kôrky a lieky, tára, háda sa so susedmi a správa sa ako šuchnutý blázon. Chcel by vyzerať  inak. Fajčí, pichá nabrúseným nožom do stromu, tvrdí že je rasista a chce sa pridať k zlým. V jeho duši je všetko načmárané a trasie sa. Niet tam harmónie a farieb, nesnívajú sa mu pekné sny.

Spomienky spolužiaka na Ruda Slobodu

Na Ruda Slobodu si zaspomínal jeho spolužiak Jozef Klačka, ktorý s ním sedel v jednej lavici na základnej škole. Najskôr na škole na Charkovskej, neskôr v meštianke Pod Glancom, kde bola pošta. Keď sa po štvrtej meštianke rozhodovali kto kde pôjde, ich cesty s rozdelili. Jozef Klačka šiel na gymnázium a Rudo Sloboda na konzervatórium. Veľmi ho to tam však nebavilo a o krátky čas z konzervatória odišiel a aj on šiel študovať na gymnázium.

Život a tvorba Ruda Slobodu
Jozef Klačka.

Jozef Klačka nám prezradil, že hoci to v svojom životopise neuvádza, po maturite šiel Rudo Sloboda študovať teológiu na Cyrilometodejskú bohosloveckú fakultu v Bratislave.  Po pol roku však štúdium zanechal a odišiel pracovať do železiarní do Ostravy. Toto obdobie opisuje vo svojom prvom románe Narcis.

Jozef Klačka sa vyjadril aj k tvorbe svojho spolužiaka. Podľa neho jeho diela sršia pesimizmom. Najťažšie sa vyrovnával s tým, že autor svoj pesimizmus vtláča do postáv svojich diel, ktorými boli skutoční ľudia žijúci v Devínskej Novej Vsi. Ľudia, ktorých Jozef Klačka poznal, sa zrazu v Slobodových dielach menili na celkom iné osobnosti.

To čo sa udialo v jeho hlave, čo chcel z tej hlavy vypudiť, dáva do úst alebo charakterizuje tým tie postavy ktoré tam používa. Všetko toto je viazané na jeho vlastný život na jeho vlastné zážitky, jeho vlastné predstavy a jeho vlastné chcenie.

Jozef Klačka končí svoje rozprávanie o Rudovi Slobodovi nasledujúcou vetou:

Ja som presvedčený, že žil ťažký život.

Daniele Lipkovej aj celému Klubu dôchodcov patrí vďaka za to, že zorganizovali toto zaujímavé podujatie a spomenuli si tak na jedného z našich najvýznamnejších rodákov.

Život a tvorba Ruda Slobodu

Pozvánka na podujatie matičiarov

Na Ruda Slobodu budú spomínať aj devínskonovoveskí matičiari, ktorí venujú prvý deň Festivalu slovenskej národnej piesne práve jemu. Pozývajú obyvateľov Devínskej Novej Vsi v sobotu 19. mája 2018 o 15:00 na besedu o Rudovi Slobodovi do Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku.

Apatia vedenia mestskej časti

Je len škoda, že vedenie našej mestskej časti nevyužilo okrúhle výročie nedožitých narodenín nášho významného rodáka na usporiadanie dôstojného podujatia pre širokú verejnosť. Daniela Lipková si pri tejto príležitosti povzdychla:

Smutné bolo to, že kytica, ktorú sme odniesli k pamätníku nášho slávneho rodáka, bola a zostala na tom mieste jediná.

Život a tvorba Ruda Slobodu
Pamätník Ruda Slobodu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *