Vzdelanie a prax v riadení kandidátov na starostu

vzdelanie
Ján Žatko

Bývalý miestny aj mestský poslanec Vladislav Hečko oslovil štyroch kandidátov na starostu Devínskej Novej Vsi so žiadosťou o odpoveď na rovnaké otázky. Dnes zverejňujem so súhlasom Vladislava Hečka odpoveď kandidátov na starostu na  otázku na ich vzdelanie a prax v riadení.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva DNV  

Úvodné slovo Vladislava Hečka

Pred určitou dobou som spomenul, že zverejním odpovede troch relevantných (z môjho pohľadu) kandidátov na starostu DNV. Upozorňujem, že ich odpovede nekomentujem. Taktiež oznamujem, že nekandidujem na žiadnu “stoličku” v samospráve. Nuž a kto má záujem, môže ich odpovede posunúť ďalej, kľudne zdieľajte. Voliči si myslím zaslúžia informácie.

Otázka pre kandidáta na starostu

Starosta je najvyšší predstaviteľ našej samosprávy. Zastupuje obec, nakladá s veľkými finančnými prostriedkami a de facto riadi nemalý team zamestnancov miestneho úradu. Aké máte najvyššie dosiahnuté vzdelanie? Máte prax v riadení? Ak áno, tak aký veľký team ste viedol a koľko rokov? Kde sa vieme dozvedieť viac o Vašich manažérskych skúsenostiach ?

Ing. Peter Hanulík

Moje najvyššie dosiahnuté vzdelanie je Technická univerzita, Stavebná fakulta, odbor pozemné stavby a ich vplyv na životné prostredie. V súčasnosti mám prerušené doktorantské štúdium. Po štúdiu na vysokej škole som 4 roky pracoval v okresnom Stavebnom podniku Senica, ako vedúci prevádzky, kde som viedol tím 30 ľudí. 4 roky som pracoval ako vedúci povrchovej výstavby uholných a lignitových baní v Holíči, kde som viedol cca 200 ľudí. Potom som 6 rokov pracoval na Stavebnom bytovom družstve Bratislava 4 ako vedúci investičný referent. Rok som pracoval v Mníchove, kde som bol asistentom námestníka výroby vo firme Horner. 2,5 roka som bol prednosta obvodného úradu životného prostredia a následne 2 roky prednosta krajského úradu životného prostredia. Tam bolo v mojom tíme cca 200 ľudí. Momentálne som spolumajiteľom firmy amperPEHA, kde je zamestnaných 7-20 ľudí. Pracujem ako projektant – živnostník. Rodinnú firmu by som v prípade zvolenia prenechal bratovi a živnosť by som ukončil. Okrem tohto pravidelne organizujem letné a športové tábory, robím pre vládu posudzovanie stavieb a ich vplyv na životné prostredie a som členom viacerých komisí venujúcich sa energetike a životnému prostrediu. Ovládam anglický jazyk, hrával som na violončelo a rád športujem.

vzdelanie

Dárius Krajčír

Pracujem už jedenásty rok v samospráve. Začínal som ako referent kultúry a športu, v týchto oblastiach a pri organizácii podujatí je nutnosťou mať manažérske schopnosti. Moje najvyššie dosiahnuté vzdelanie je stredoškolské s maturitou, získal som tiež certifikáty z chorvátskeho jazyka, kultúry a literatúry na prestížnej Záhrebskej univerzite. Mnoho skúseností som získal pri organizácií kultúrnych a spoločenských podujatí či zabezpečovaní návštev zahraničných delegácií ešte pred prácou na miestnom úrade. Každý projekt si vyžaduje tím ľudí, a počas svojho života som bol súčasťou i vedúcim pri mnohých. To so sebou prináša nielen schopnosť riadiť ľudské zdroje, ale vedieť plánovať, využívať vecné prostriedky aj pracovať s finančnými prostriedkami i rozpočtom. Pri svojej práci na miestnom úrade prichádzam do styku so všetkými oddeleniami a samozrejme musím ovládať aj platnú legislatívu. K mojím schopnostiam viesť tím ľudí a k mojím schopnostiam čo sa týka zodpovednosti by som chcel uviesť, že ako člen Dobrovoľného hasičského zboru Devínska Nová Ves som pri výkone tejto činnosti veľakrát zodpovedný nielen za majetok, ale aj životy ľudí. Vykonávam tiež funkciu veliteľa zásahu v prípade potreby, zodpovedám nielen za mne zverené vecné prostriedky, ale aj za celé zasahujúce družstvo pri nežiadúcej udalosti. Práca starostu si vyžaduje celého človeka, na 24 hodín, ktorý vie riešiť vzniknuté problémy a riadiť úrad. Uvedomujem si, že je zodpovedná a náročná. Mám však dostatok energie, trpezlivosti, pochopenia a hlavne znalosti z fungovania samosprávy.

vzdelanie

Denis Ružovič

SPŠ elektrotechnická K. Adlera s maturitou. Väčšinu života som pracoval ako člen teamu, alebo ako „sólo hráč“. Veľmi krátke obdobie som pracoval v jednej firme, kde som mal na starosti divíziu firemných PC (firmy u nás outsourcovali správu svojho IT) a riadil som 4 technikov (2 online + 2 výjazdových).

vzdelanie

Rastislav Tešovič

Ako kandidátovi na starostu mestskej časti, ktorá má rozpočtové parametre okresného mesta, mi veľmi záleží, aby mestskú časť a miestny úrad riadili odborníci. Ak to tak má byť, musím začať logicky od seba.

Mám ukončené magisterské vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo. Počas svojho štúdia som sa špecializoval na verejnú správu a diplomovú prácu som obhajoval práve z problematiky deľby oprávnení a vzťahov jednotlivých orgánov verejnej správy.

Od roku 2003 pracujem vo finančnej správe, kde som v rokoch 2006 až 2010 viedol viaceré kolektívy, s viacerými stupňami riadenia, z ktorých najväčší z celoslovenskou pôsobnosťou mal 305 ľudí a pobočku v každom krajskom meste.

V rokoch 2003 až 2010 som Slovensko zastupoval v odborných pracovných skupinách na úrovni Európskej komisie a Rady EÚ, ktoré mali na starosti najmä tvorbu európskej legislatívy. Neskôr som participoval na tvorbe právnych predpisov na Finančnom riaditeľstve SR.

V prípade svojho zvolenia za starostu Devínskej Novej Vsi budú moje úplne prvé kroky viesť k obnoveniu dôveryhodnosti miestneho úradu v očiach verejnosti a k nápravaniu neprávostí, ktoré napáchalo doterajšie vedenie.
Ďalej sa budem riadiť volebným programom, ktorý som vypracoval so svojim tímom a v pravidelných štvrťročných intervaloch sa chcem postaviť pred verejnosť s jeho detailným odpočtom. Pre realizáciu volebného programu sa hneď od samotného začiatku budem snažiť získať širší konsenzus v miestnom zastupiteľstve na báze spolupráce a otvorenosti. Uvedomujem si, že to nie je ľahká úloha, ale moja doterajšia komunálna skúsenosť ma naučila vytrvalosti.
Náš veľmi podrobný volebný program je rozčlenený podľa jednotlivých častí Devínskej Novej Vsi a zahŕňa aj spôsob realizácie. Je zverejnený na našej webovej stránke tu.

Môj životopis ako aj životopisy členov môjho tímu Devínska Inak, sú zverejnené na našej webovej stránke tu.

vzdelanie

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *