Výpoveď z nájmu pre Kmotra

Ján Žatko

Novembrové miestne zastupiteľstvo sa zaoberalo aj návrhom starostu Dáriusa Krajčíra na schválenie výpovede z nájmu pre firmu vlastniacu prevádzku reštaurácie U Kmotra na ulici Štefana Králika 1. Dôvodom návrhu na výpoveď bolo neplatenie nájomného.

píše: Ján Žatko

Viacúčelové zariadenie na ulici Štefana Králika

Mestská časť Devínska Nová Ves má v správe dvojpodlažnú budovu nazývanú viacúčelové zariadenie (v skratke VÚZ) na ulici Štefana Králika 1, ktorú vlastní mesto Bratislava. V budove sídli viacero prevádzok, okrem iného aj reštaurácia U Kmotra. Práve táto prevádzka sa stala pre mestskú časť problémom kvôli neplateniu nájomného.

kmotra
Viacúčelové zariadenie na ulici Štefana Králika 1. Reštaurácia U kmotra je na druhej strane budovy.

História prenájmu

Mestská časť Devínska Nová Ves prenajala časť objektu VÚZ za účelom zriadenia reštaurácie ešte v roku 2011 spoločnosti BELAGGIO s.r.o. Tá v prenajatých priestoroch zriadila reštauráciu pod názvom Corleone u Kmotra. V roku 2020 predala táto spoločnosť reštauráciu  spoločnosti MaxLine Trade s.r.o. so všetkými právami a záväzkami. Na základe tejto zmluvy bola zmenená pôvodná nájomná zmluva na objekt a pozemok na nového nájomcu. Pôvodný nájomca BELAGGIO s.r.o. mal ku dňu zmeny nájomcu 1. 2. 2020 všetky finančné záväzky voči mestskej časti vyrovnané.

Prečo nájomca neplatí nájomné

Nájomca prebral prevádzku v čase začínajúcej pandémie a následného zatvárania a obmedzovania prevádzok. Za obdobie núteného zatvorenia prevádzky počas pandémie mu bola poskytnutá zo strany ministerstva hospodárstva aj mestskej časti pomoc vo forme dotácie na nájomné vo výške 100 %, ako aj možnosť odkladu platenia časti záloh za služby spojené s užívaním nebytového priestoru za rok 2020. Napriek odpusteniu nájomného a odkladu splátok za služby nájomca nebol je schopný splácať dlžnú čiastku. Vo februári 2021 to odôvodnil tým, že z dôvodu zatvorenia a obmedzenia prevádzky je vo finančnej tiesni a že dlh dodatočne uhradí, ihneď po otvorení prevádzok.

kmotra
Reštaurácia U Kmotra.

Koľko dlhuje nájomca

Schválená dotácia od ministerstva hospodárstva a odpustenie nájmu zo strany mestskej časti v roku 2020 bola pre nájomcu v celkovej výške 4 774,36 €, z toho:

  • 2 138,68 € za obdobie od 16. 3. 2020 do 19. 5. 2020
  • 2 635,68 € za obdobie od 15. 10. 2020 do 31. 12. 2020

Schválená dotácia od ministerstva hospodárstva a odpustenie nájmu zo strany mestskej časti v roku 2021 bola pre nájomcu v celkovej výške 4 054,88 € a to za obdobie od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021.

Napriek tomu eviduje mestská časť k 30. 9. 2021 dlh voči nájomcovi v celkovej výške 23 698,53 €, ktorý sa skladá z nasledujúcich položiek:

  • 389,98 € – nájomné za rok 2020
  • 8 04,75 € – vyúčtovacia faktúra služieb za rok 2020
  • 13 468,70 € – nájomné a zálohy za služby za rok 2021
  • 1 335,10 € – nájomné za pozemok za rok 2020 a 2021

Rozbaľ to DNV

Na jar tohto roku rozbehla mestská časť DNV iniciatívu „Rozbaľ to DNV“ na pomoc podnikateľom v gastre v našej mestskej časti. Jej cieľom bolo povzbudiť obyvateľov DNV, aby si objednávali a nechali doručiť jedlo z miestnych reštaurácií v čase, keď sú prevádzky zatvorené. Na webe TIK-u je zverejnený rozhovor s majiteľom prevádzky U kmotra pánom Róbertom Terlandom z apríla 2021. V tom čase bol pán Terlanda napriek zatvorenej prevádzke optimistický:

Dúfame, že bude len lepšie. Momentálnu situáciu využívame na prerábku. Prerábame vnútro, rozširujeme terasu a chystáme sa na prípadné uvoľnenie. Zatiaľ sa snažíme zveľaďovať priestory. Dotácie od štátu sú nedostatočné. Našťastie, keďže sme na začiatku svojej cesty, korona nás nepoložila.

Hlasovanie na miestnom zastupiteľstve

Žiaľ, ani akcia Rozbaľ to DNV, ani  pomoc z ministerstva hospodárstva a mestskej časti vo forme dotácie na nájomné vo výške 100 %, prevádzke U Kmotra nepomohla. Miestne zastupiteľstvo návrh starostu Dáriusa Krajčíra na výpoveď z nájmu pre neplatenie nájomného jednohlasne schválilo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *