Výberové konanie na náčelníka mestskej polície

Ján Žatko

Mesto Bratislava vypísalo opakované výberové konanie na náčelníka Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy. Prihlášky do výberového konania je možné zasielať spolu s požadovanými dokladmi do 19. 8. 2020.

píše: Ján Žatko

Bratislavská mestská polícia

Na zabezpečenie ochrany verejného poriadku zriadilo hlavné mesto SR Bratislava v roku 1991 svoj poriadkový útvar – Mestskú políciu hl. mesta SR Bratislavy. Jej hlavnou úlohou je zabezpečovať verejný poriadok a ochranu životného prostredia v hlavnom meste a v mestských častiach. Mestská polícia chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.

Mestská polícia ďalej dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a na verejných priestranstvách a v blokovom konaní prejednáva priestupky ustanovené osobitným predpisom.

Mestskú políciu tvoria expozitúry Bratislava 1 až 5, Stanica jazdeckej polície a kynológie, Útvar dopravy a parkovania, Zásahová jednotka a Zabezpečovacia stanica. K funkčným útvarom patrí Ekonomický odbor a Vnútorno-organizačný odbor, Centrálny dispečing a Oddelenie pultu centrálnej ochrany a informatiky. Samostatným oddelením je Oddelenie komunikácie a prevencie.

náčelníka Mestskej polície

Výberové konanie na náčelníka mestskej polície

Doterajší náčelník Marek Gajdoš rezignoval na svoju funkciu k 31. 7. 2020 potom, ako mal v apríli tohto roka autonehodu a polícia mu namerala v dychu alkohol. Na prvom výberovom konaní na pozíciu náčelníka sa zúčastnili Michal Buraľ a Peter Krajčírovič. Výberová komisia neodporučila vymenovať za náčelníka žiadneho kandidáta a odporučila primátorovi vyhlásenie nového výberového konania. Ten ich odporúčanie akceptoval.

náčelníka Mestskej polície
Marek Gajdoš.

Vzdelanie a požadovaná prax

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • riadiaca prax minimálne 5 rokov
 • odborná prax minimálne 5 rokov
 • znalosť štátneho jazyka
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná.

náčelníka Mestskej polície

Funkčné spôsobilosti

 • odborná spôsobilosť v zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
 • zbrojný preukaz
 • osoba staršia ako 21 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie
 • telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh obecnej polície
 • bezúhonnosť
 • znalosť legislatívy verejnej správy a odborné skúsenosti v oblasti vzťahujúcej sa na činnosť obecnej polície a samosprávy
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami
 • vodičský preukaz skupiny B.

Finančné ohodnotenie

Základný plat pre danú pozíciu je minimálne 2 000 EUR brutto mesačne. Odmeny a osobné príplatky pre danú pozíciu budú závisieť od skúseností kandidáta, vopred určených výkonnostných ukazovateľov a odpočtu plnenia určeného plánu rozvoja organizácie.

Predpokladaný termín nástupu

Október 2020, dohoda možná.

Uzávierka prijímania žiadostí

V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní je potrebné zaslať podklady do výberového konania e-mailom na adresu vyberovekonania@bratislava.sk do 19. 8. 2020 do 24.00.

Bližšie informácie: bratislava.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *